The Specifics of communication in relation to sexuality II. Helping professions in relation to sexuality including persons with intellectual disabilit

Nakladatelství: Univerzita Palackého v Olomouci

Autor: Dana Štěrbová , Miluše Rašková

Ochrana: sociální DRM

Rok vydání: 2021

Počet stran: 114

Jazyk: en

Formát: PDF2

Ukázka: pdf2

Cena s DPH: 90 

Cena bez DPH: 90 

Objednané zboží bude nahráno v elektronické podobě na uživatelský účet Moje eKnihovna.
Platba kreditem je rychlá a bezpečná. Dobít kredit.

Publikace je dalším pokračováním tematiky komunikace o sexualitě u vybraných pomáhajících profesí. Zaměřuje se na běžnou populaci, včetně osob s mentálním postižením. Pojímá základní potřeby včetně lidské sexuality v souladu s moderní pedagogikou a psychologií. Naše motto „Bylo by méně problémů, kdyby se více o sexualitě komunikovalo.“, vytyčuje směr k rozvoji komunikace o sexualitě. K vybraným tématům: přijetí homosexuality společností a problému komunikace o ní, stejně jako komunikace se zákonnými zástupci o sexuálních otázkách je zdůrazněn pohled na potřebu dalšího vzdělávání v oblasti lidské sexuality. V publikaci jsou uvedena vybraná témata z realizovaného empirického výzkumu, a to v souvislosti s odkrytím a identifikací problému v postojích i dovednostech u budoucích odborníků.

The publication is another continuation of thematic communications about sexual life in selected helping professions. It targets the general population, including people with mental disabilities. Insurance of basic needs including human sexuality in accordance with modern pedagogy and psychology. Our motto \"\"It would be less of a problem if you were to communicate more about sexuality,\"\" sets the direction for the development of communication about sexuality. On selected topics: the acceptance of homosexuality in societies and the problem of communication about it, as well as communication with legal representatives on sexual issues, influences the view of the need for further education in the field of human sexuality. The publication presents selected topics from the realized empirical research, in connection with the discovery and identification problem in the attitudes and skills of future experts.

Můžeme Vám poradit?

Pokud jste nenašli všechny informace v popisu produktu, neváhejte nás kontaktovat. Rádi vám pomůžeme s výběrem.

Komentovat produkty smějí pouze registrovaní uživatelé.

Komentáře

Produkt nemá žádné komentáře.

Ze stejné kategorie