Děti začínají číst e-knihy

Studie ukázala markantní zlepšení ve schopnosti chlapců číst texty. Výzkumníci přišli s řešením pro jeden z nejpalčivějších problémů dnešního vzdělávacího světa - špatné čtecí návyky u chlapců. Studie pro National Literacy Trust ukazuje markantní zlepšení ve čtecích schopnostech chlapců, kteří používají elektronické knihy (e-knihy). Vědci studovali čtecí schopnosti chlapců po dobu 4,2 měsíce a zjistili, že během této doby se jejich čtecí věk zvýšil o 8,4 měsíce. Dívky také dosáhly lepších výsledků než je norma - 7,2 měsíce.

Studie dále ukázala, že počet chlapců, kteří čtení hodnotili jako obtížné, se snížil o polovinu z 28% na 15,9%. Navíc se 2x zvýšil počet chlapců, kteří čtení považovali za příjemné - 66% oproti 34,4% před začátkem studie. Zpráva oznamuje: “Hledání takových cest, aby si děti čtení více užily a byly motivovány číst, má potenciál řešit dlouhotrvající problémy na tomto poli.

Když se výzkumníci zeptali přímo dětí, proč preferují číst na obrazovce, řekl jeden žák: “Když něco čtete na papíře, je to trochu nezábavné, pokud to teda není něco do čeho jste opravdu zažraní. Na tabletu to působí zajímavěji - připomíná mi to chvíle kdy někomu píšu, a čtení nemám rád, tudíž je to pro mě pak trochu zajímavější.“

Další dodal: “Rád si zvětšuju text. Nemám rád čtení knih s malými písmeny, proto mnoho knížek nečtu. Elektronické knihy jsou variabilní, text si můžete přiblížit a celkově s textem různě posouvat, což poté dělá čtení příjemnější. Způsob, jak je obrazovka podsvícená činí čtení mnohem jednodušší - a můžete si měnit barvu pozadí.“

Studie zahrnovala skoro 500 dětí a mladistvých od 8 do 16 let ze 40 různých škol - a běžela po dobu od 2 do 8 měsíců. Průzkum 30 032 dětí souběžně se studií ukázal, že 88,6% dětí čte s pomocí technologie. Poznamenává, že počet těch, kteří čtou e- knihy se mezi lety 2010- 2014 ztrojnásobil. Navíc 75,2 procent sdělilo, že si čtení užívají s pomocí technologií, oproti 56,7%, kteří si užívají čtení na papíře.

“Studie jasně ukazuje, že e-knihy mají veliký dopad na požitek ze čtení u mladých, zejména u chlapců,‘ řekla Irene Picton, manažerka výzkumu v National Literacy Trust.

Náš výzkum zjistil, že technologie může změnit postoj dětí ke čtení. To že vás vidí někdo číst na mobilu nebo tabletu je jiné, než když vás někdo vidí číst knihu, a to ovlivňuje, kolik času tráví žáci čtením knih.“

Jeden učitel který odpověděl na průzkum řekl: “23 z 24 žáků učinili nějaký pokrok, ať už rapidní nebo malý. Také to bylo rozhodující v podpoření méně schopných chlapců vypěstovat si lásku ke čtení.

“Stigma ohledně čtení bylo odstraněno a žáci si dokonce sdělují zkušenosti ze čtení s ostatními spolužáky a vytvářejí i jakési ’čtenářské šílenství’, což je fantastické.

Rozdíl ve schopnostech chlapců a dívek může být viděn už okolo 7 let - vlády již utratily miliony liber za to, aby vyřešily problém chlapců se čtením a psaním a zavedly dokonce nová schémata, aby se ve školách četlo více literatury faktu nebo například aby fotbalové hvězdy Premier League mluvily o jejich oblíbených knihách.

Výzkum, nazvaný Dopad e-knih na motivaci ke čtení a čtecí schopnosti mladých lidí (studie škol s použitím RM knih), je dle National Literacy Trust jeden z prvních a nejrozsáhlejších výzkumů na poli zkoumání vlivu e-knih na čtecí návyky u dětí.