Citáty

 

Láska

 • Ani Bůh nedokáže spojit lásku s rozumem.(Tennyson)
 • Ctižádost si vybírá, láska bere.(Bunin)
 • Až když jsme potkali lásku, víme, co nám v životě chybělo.(Ruskin)
 • Bez lásky je člověk jen mrtvola na dovolené.(Remarque)
 • Bez lásky je náš život jako cesta ke hrobu.(Hugo)
 • Bytost, kterou milujeme, je pro nás vždy světlem v temnotách, je to tvář plná světla.(A.C.Nor)
 • Co je láska? Prostinká pohádka, mnohokrát vyprávěná.(Zola)
 • Co milujeme povrchně, si snadno znechutíme. Od toho však, co milujeme z hloubi své duše nás nemůže odradit nic na světě.(Casson)
 • Co nám udělá stáří, když jsme dva?(Stendhal)
 • Co nelze uskutečnit v lásce, nechť se děje aspoň v nenávisti.(Dygat)
 • Čím více máme lásky, tím lehčeji projdeme světem.(Kant)
 • Člověk, kterého láska nedokáže stimulaovat k velkým výkonům, je mrtev, i když zdánlivě žije.(N.Hill)
 • Dobrodiní lásky není jen to, že nám dává víru v druhé, ale taky to, že nám vrací víru v sebe.(R.Rolland)
 • Dokud muž ženu miluje, hovoří s ní hlavně o ní. Přestane-li ji milovat, hovoří s ní hlavně o sobě.(Goethe)
 • Dva milostné dopisy píšeme těžko: první a poslední.(Petrarca)
 • Dvě bytosti, které se milují a žijí stejným životem, mohou být odděleny zdí a zůstat pro sebe hádankou.(Gide)
 • Geometricky vzato, je láska pohyb vertikálním směrem v horizontální poloze.(Bolognessi)
 • Chceš-li být milován, miluj.(L.A.Seneca)
 • Chceš-li být mou velkou láskou, dělej vše proto, abych o totéž usiloval i já.
 • I když člověk někoho velmi miluje, občas na to zapomene.(W.S.Maugham)
 • I velká láska je jen malou náhradou za první lásku.(Addison)
 • Jakmile se láska změní v přátelství, vyprchává a mizí.(Montaigne)
 • Jdi s tím, kdo tě miluje.(Hugo)
 • Je lépe milovat a ztratit než nemilovat vůbec.(M.Brining)
 • Je tisíckrát krásnější dívat se na věci s někým, kdo hned pochopí, s někým, kdo dodá našemu vjemu nový názor, vzrušenější nadšení.(R.Aldington)
 • Jediným vítězstvím nad láskou je útěk.(Napoleon)
 • Jestliže se ti podařilo ovládnout vášeň dříve, než ona ovládla tebe, pak se můžeš radovat.(T.M.Plautus)
 • Jsme dva. Dva na všechno - na lásku, na boj i na bolest a na hodiny štěstí. Dva na výhry i prohry, na život i na smrt - dva.(K.Čapek)
 • K tomu, aby člověk dobře viděl, nestačí mít otevřené jen oči.K tomu je třeba otevřít i srdce.(Cézanne)
 • Kašel, koně a lásku lze ukrýt velmi těžko.(B.Franklin)
 • Kde není lásky, vynikne každá chyba.(Anglické přísloví)
 • Kdo je přítel, miluje, ale kdo miluje, nemusí být přítelem. Přátelství je vždy prospěšné, kdežto láska často zrazuje.(Seneca)
 • Kdo jednou prožil velkou lásku, ten je až do smrti šťastný i nešťastný z toho, že se z ní vyléčil.(Schiller)
 • Kdo není milován, je sám i uprostřed davu.(Sandová)
 • Kdo opravdu miloval a je zklamán, je ochoten spíše nežít než nenávidět.(Barthélemy)
 • Kdo ví jakou cenu má láska? Jenom ten, kdo miluje, a ten, koho nikdo nemiluje.(Mann)
 • Když se dva lidé milují, touží po tom žít spolu, ale samotná láska nestačí k zajištění štěstí.(C.Diane)
 • Když se dva lidé milují,myslí, že bez sebe nemohou žit, až se navzájem omrzí, litují, že se kdy poznali.(Baker)
 • Když se dva lidé zpronevěří,neuzdraví je žádný lék a více si už neuvěří.
 • Tak milujte se vespolek.(V.Nezval)
 • Když ti, kdo se milovali, zapomenou na něžnost, zůstane smrti málo, co by jim vzala.(G.Byron)
 • Koupit si psa, je jediný způsob, jak za peníze získat lásku.(Shaw)
 • Kouzlo první lásky tkví v tom, že nevíme, že taky jednou skončí.(Disraeli)
 • Krásná láska může trvat celý život, ale nevyplní ho cele.(Rolland)
 • Květy lásky nevadnou. Některé můžeme ještě čerstvé hodit na její hrob.(S.J.Lec)
 • Láska buď neodpustí nic, nebo odpustí všecko.(Balzac)
 • Láska dává všechno, ale jen milencům. Po svatbě potřebují více než klenbu nebes a koberec lásky.(Honoré de Balzac)
 • Láska dvou lidí bez erotiky je pouze odporná hra slov a falše.(Carlyle)
 • Láska hory přenáší, ale s blbostí ani nehne.(Žáček)
 • Láska jako slza, rodí se v očích a padá k srdci.
 • Láska je jako měsíc, když doroste, zmenšuje se.(Valéry)
 • Láska je jako otevřená láhev od sodovky. Vyprchá dříve, než se stačíte napít.(M.Twain)
 • Láska je plamen, který zahřívá, vášeň je požár, který ničí.(Neer)
 • Láska je podobna stromu. Vyrůstá sama od sebe, zapouští hluboké kořeny do celé naší bytosti a nezřídka nepřestává kvést a zelenat se ani na rozvalinách našeho srdce.(Hugo)
 • Láska je povídka v citoslovcích.(Baudelaire)
 • Láska je slepá, ale manželství ji navrátí zrak.(G.Courteline)
 • Láska je slepá, proto miluje tmu.(Guitry)
 • Láska je solí života. Člověk ji potřebuje, aby poznal, jak chutná svět.(I.Stone)
 • Láska je to jediné, čím můžeš přikrýt své srdce, až bude i hvězdám zima z lidského sobectví.
 • Láska je to, čemu dovolujeme, aby nám ubližovalo..(Amer přísloví)
 • Láska je to, čemu se po svatbě říká omyl.(M.Twain)
 • Láska jen tenkrát trvá, když stále něco očekává.(Cicero)
 • Láska má svůj instinkt. Dovede najít cestu k srdci. Proto když je cit opravdový, o jeho osudu nemůže být pochyb.
 • Láska může zemřít na pravdu, přátelství na lež.(P.Bonnard)
 • Láska nás nesmí zdržovat, nesmí nás uzavírat s sebou do nehybné sladkosti jediné myšlenky.
 • Láska nemá jen pálit, ale i hřát.(Goethe)
 • Láska se rodí z kombinace rozumu s nerozumem.(Achard)
 • Láska stojící na kráse, tak jako krása, brzy umírá.(Donne)
 • Láska ukazuje člověku cíl jeho života. Rozum ukazuje prostředky, jak jej uskutečnit.(L.N.Tolstoj)
 • Lásku si člověk ze srdce nevytrhne, to není bolavý zub.(Balzac)
 • Lásky druhých jsou pro nás téměř vždy nepochopitelné.(A.Maurois)
 • Láskyplný člověk raději prožívá bolest, než by ji jiným působil.(Burns)
 • Lásla je neodolatelná touha, aby po nás někdo toužil.(Ginsberg)
 • Lépe je být smutný s láskou, než veselý bez ní.(J.W.Goethe)
 • Lidé si navzájem nerozumí. milují se v nestejných chvílích.(Vernhagen)
 • Malá láska, když není opětována, se změní v přátelství, velká v nenávist.(Davydov)
 • Málo miluje ten, kdo ještě slovy musí vyjádřit, jak velice miluje.(Dante)
 • Matematicky vzato je polibek to, co dostaneme, když dotek rtů dělíme dvěma.(Aznavour)
 • Měli bychom se vždy milovat tak, jako bychom se viděli naposledy.(A.Girardotová)
 • Milenec brzy dospívá k tomu, že shledává svou milenku krásnou právě v té podobě, jakou má, aniž si myslí na pravou krásu.(H.Stendhal)
 • Milovat vady je větší láska než milovat dokonalost.(Corneille)
 • Milovat znamená stárnout ruku v ruce(Aragon)
 • Milovat znamená trpět, nemilovat znamená smrt.(Taine)
 • Milovat znamená žít životem toho, koho milujeme.(Rochefoucauld)
 • Miluj sebe sama a ostatní tě budou hanět; haň sebe sama a ostatní tě budou milovat!(Africké přísloví)
 • Milujte tak, abyste se nezamilovali, chcete-li být šťastni!(Binet)
 • Mít někoho rád mnohdy znamená více než ho milovat.(Browning)
 • Muž může být šťastný s jakoukoliv ženou, pokud ji nemiluje.(O.Wilde)
 • Muž, jenž dovede o lásce duchaplně mluvit, málo je zamilován.(G.Sandová)
 • Nač se zatěžovat soucitem ve svém srdci, když úplně stačí projevit ho navenek?
 • Nebýt milován, to je smůla, ale nemilovat, to je neštěstí.(A.Camus)
 • Nečekejme, že ten, koho milujeme, se bude podobat našemu ideálu, ale naopak - ideál přizpůsobme tomu, koho milujeme.(Maurois)
 • Nedělejte ohňů, nepopálíte se, zřekněte se lásky, nepoznáte žalu.(Buddha)
 • Nejcitlivěji býváme zraněni těmi, bez nichž si svůj život nedovedeme v plném rozsahu představit.(Browning)
 • Nejpolitováníhodnějšími v lásce nejsou ti, kdo jsou nešťastně zamilovaní, ale ti, kdo se nedokáží zbavit toho, koho již nemilují.(Bloy)
 • Někdy stačí chvíle, abychom si někoho na celý život oblíbily, ale celý život nestačí, abychom na něj zapomněli.(Maurois)
 • Nestačí se jen zamilovat do někoho nebo něčeho, ale je třeba být o své lásce i hluboce přesvěčen.(Carlyle)
 • Nikoliv v tom, že jsme milováni, ale v tom, že milujeme, je naše štěstí.(Casson)
 • Odpouštíme do té míry, do jaké milujeme.(Rochefoucauld)
 • Odpuštění je známkou lhostejnosti, skutečná láska neumí odpouštět.(C.de Sylva)
 • Polibek je hymnou lásky.(Machar)
 • Poznávají se tři týdny, milují se tři měsíce, hádají se tři léta, snášejí se třicet let a děti začnou znovu.(H.Taine)
 • Pravá láska je okouzlení duše něčím nehmotným.(Bruno)
 • Pravá moudrost je být střízlivý k tomu, co na světě nesmírně milujeme.(Busch)
 • Pro lásku není důležité, aby se k sobě lidé hodili, ale aby spolu byly šťastni.(Bardotová)
 • Pro ženu, kterou jednou miloval, udělá snad muž všechno na světě - až na to, aby ji miloval znovu.(Wilde)
 • Přátelství se může skončit láskou, ale láska se nikdy nemůže skončit přátelstvím.(Colton)
 • Předem chápat dokáže jen velké srdce.(Arbuzov)
 • Příčina, proč pro většinu žen přátelství tak málo znamená záleží v tom, že tak fádně chutná tomu, kdo okusil lásku.(La Rochefoucauld)
 • Radosti lásky jsou vždy úmerné strachu, že ji ztratíme.(Stendhal)
 • Rozestřel jsem své sny pod tvé nohy, našlapuj lehce, protože šlapeš po mých snech.(W.Yeats)
 • S opravdovou láskou je to jako s duchy. Každý o nich mluví, ale kdo je viděl?(Rochefoucauld)
 • Sláva má jen tehdy cenu, můžeme-li ji věnovat bytostem, jež milujeme.(A.Maurois)
 • Srdce produkuje myšlenky, jež jsou rozumu nepochopitelné.(I.Andrič)
 • Strach a hrůza jsou nepevná pouta lásky. Jestliže je uvolníš, pak ti, kteří se přestali bát, začnou nenávidět.(Tacitus)
 • Těm, jež milujeme, musíme ubližovat nejvíc. To je zákon lásky.(Bol)
 • Ten, kdo si hraje s kočkami, musí počítat i se škrábanci.(Cervantes)
 • Teprve když jsme nalezli lásku, víme, co jsme v životě postrádali.(J.Ruskin)
 • Ti, kdož milují, musí chápat i nepochopitelné, aby nepřestali milovat.(Clair)
 • To, co milujeme, nás neukolébává, ale burcuje.(Breton)
 • To, co vychází ze srdce, nebývá nikdy směšné.(Caballero)
 • Urážky bolí jen tehdy, přicházejí-li od člověka, kterého milujeme.(B.Lytton)
 • V mládí ztrácíme rozum kvůli lásce a později ztrácíme lásku kvůli rozumu.
 • Vážnou příčinou, proč člověk ztrácí důvěru v sebe je ztráta pocitu, že je milován.(Čapek)
 • Všeho se nasytí člověk, i samého spánku a lásky.(Homér)
 • Všechny bolesti lidské lze zahojit pomocí léků, toliko na bolest lásky neznáme hojivou mast.(Propertius)
 • Z úcty, vděčnosti, soucitu, porozumění se může zrodit vroucí přátelství, ale jen chudokrevná láska.(Borne)
 • Zamilovaní jsou blázni.(Plautus)
 • Zemřít není tak strašné jako žít s člověkem, jehož nemilujeme.(Butler)
 • Znej proto míru v lásce, ať je stálá: chybí, kdo otálí, i ten, co cválá.(W.Shakespeare)
 • Žena na muži miluje zpravidla více jeho duši než tělo, muž na ženě více její tělo než duši.(Archias)
 • Ženské srdce je právě tenkrát nejvíce láskou choré, když nemá koho milovat.(Arndt)
 • Láska je onen rozkošný interval mezi setkáním s krásnou dívkou a objevem, že vypadá jako kapr na suchu.(J. BARRYMORE)

Bohatství

 • Bohatí lakomci jsou jako mezci a osli. Nosí zlato a stříbro, ale jedí slámu a ječmen.(Arabské přísloví)
 • Bohatí mívají domy s vysokými zdmi, aby tak zakryli svoje nemravnosti.(Arabské přísloví)
 • Boháč dává pro pověst,chudý pro čest.(Ilyrské přísloví)
 • Bohatství a postavení plodí pýchu, pýcha vyvolává pohromu.(Lao-c)
 • Bohatství a sláva jsou jak plynoucí obláčky.(Čínské přísloví)
 • Bohatství duše je cennější než bohatství peněz.(Arabské přísloví)
 • Bohatství mě učinilo chudým.(Ovidius)
 • Bohatství mění mravy nikoli k lepšímu.(Latinské přísloví)
 • Bohatství neznamená chválu a nedostatek hanbu.(Apuleius)
 • Bohatství plodí závist, chudoba nenávist.(České přísloví)
 • Bohatství tu vlastnost má, že z moudrého hlupce udělá.(Polské přísloví)
 • Bohatý je, kdo je moudrý.(Horatius)
 • Bohatý je, kdo nemá co ztratit.(Čínské přísloví)

Ctnost

 • Ctnost a štěstí visí na tenké niti.(České přísloví)
 • Ctnost a pokora nemá místa u dvora.(České přísloví)
 • Ctnost nemůže být ani násilím odejmuta, ani tajně odcizena.(Cicero)
 • Ctnost nelze rozdělit,buď je nebo není.(De Balzac)
 • Ctnost nelehá na peci.(Polské přísloví)
 • Ctnost je zdraví duše.(Aristón)
 • Ctnost se s člověkem nerodí, náhodou se nenahodí, kdo ji hledá, v ni uhodí.(České přísloví)
 • Ctnost sama plodí a udržuje přátelství a není přátelství bez ctnosti.(Cicero)
 • Ctnost rodičů je velké věno.(Horatius)
 • Ctnost člověka má býti jako drahokam, který si uchová svoji přirozenou krásu, nechť se s ním děje.(Marcus Aurelius)
 • Ctnostná žena je poklad a kdo ho má, udělá nejlíp když se s ním nebude chlubit.(Rochefoucauld)

Čas

 • Čas a mysl jsou jen dvě strany stejné mince.(Osho)
 • Čas je zákon člověka, ne přírody.(Pekl)
 • Čas hrady staví a zas je odstaví.(Srbské přísloví)
 • Čas dobrý lékař, ale špatný kosmetik.(Maugham)
 • Čas je naštěstí i naneštěstí pro všechny lidi stejný.(Lustig)
 • Čas je vynález lidského nepokoje. Kdo je uspokojený, nezná jej.(Bertololoy)
 • Čas jsou peníze, ale zkuste si trochu ušetřit na stará kolena ... (Laub)
 • Čas je dobrý ale pomalý detektiv,často odhalí pravdu.(Pekl)
 • Čas nemluví,čas koná.(Pekl)
 • Čas je a není(Pekl)
 • Čas se je jako nezvaný host.(Pekl)
 • Čas srdce není totéž co čas hodin.(Fulghum)
 • Čas ukončuje lásku, srdce nikoliv.(Publius Syrus)

Ostatní

 • Absolutně nedůvěřivý člověk je ten, který některým lidem nevěří, protože je nezná a jiným právě proto, že je zná.(Z. ORTOVÁ)
 • Absolutní pravda neexistuje - tento výrok má absolutní platnost.(N. N.)
 • Absurdní divadlo: jediný druh umění, který ukazuje svět realisticky.(G. LAUB)
 • Cukr se nejídá plnou hrstí.(Polské přísloví)
 • Absurdní je to, co není možné, ale stává se to. To, co je možné, ale nestává se, je typické.(G. LAUB)
 • Alkohol má tu nevýhodu, že někdy prozradí podstatu naší bytosti a povahy. Nejčastější kádrové případy jsou právě ty, které začaly nevinnou rozpravou u jednoho piva.(J. PROCHÁZKA)
 • Alkohol u nás podle statistiky zaviní každý sedmý rozvod. Bylo by zajímavé zjistit, kolik zaviňuje sňatků.(J. SLAVÍČEK)
 • Balet to je umění nacpat vatu do trikotu, aby to vypadalo jako vnady.(N. N.)
 • Banální zkušenost: bolest není o nic menší, když její příčina je banální.(G. LAUB)
 • Básníci jsou lidé, kteří pohrdají penězi - kromě těch, jež potřebují dnes.(J. M. BARRIE)
 • Bát se lásky znamená bát se života a ti, kdo se života bojí, jsou již ze tří čtvrtin mrtvi.(B. RUSSEL)
 • Bezpečnost v lásce je parazit, který stravuje její kouzlo.(E. BOLOGNESSI)
 • Bezpečný příznak sebepoznání: Jestliže kdo pozoruje sám na sobě více chyb než na jiných.(F. HEBBEL)
 • Bezpráví ... nabývá charakteru práva často prostě tím, že se vyskytuje často.(B. BRECHT)
 • Bezradnost a nespokojenost jsou první předpoklady pokroku.(T. A. EDISON)
 • Bezzubé sebevědomí nehryže, jen žužlá.(J. ŽÁČEK)
 • Bída vzdoruje matematice: nezmenšuje se, když se rozdělí na větší počet lidí.(G. LAUB)
 • Bigamie je jediný trestný čin, který je současně trestem.(P. SELLERS)
 • Bigamie: jedna žena navíc. Monogamie: totéž.(O. WILDE)
 • Blábol je to, čemu mnozí umělci a politici říkají intelektuálno.(J. KRUTA)
 • Blahobyt někdy dělá z lidí materialisty - bída vždycky.(F. CHWALIBÓG)
 • Bohatství a privilegia se nejsnáze obhajují, když jsou společným vlastnictvím.(G. ORWELL)
 • Boj o svobodu je boj o právo svobodně volit svůj druh nesvobody.(G. LAUB)
 • Břich tlustý, leb pustý.(J. JOHN)
 • Byrokracie je to, na co jsme nemysleli při odstraňování negramotnosti.(J. MIČUCH)
 • Býti dobře oběšen je lepší, než být špatně ženat.(W. SHAKESPEARE)
 • Bytová krize je stav, kdy svateb přibývá rychleji než staveb.(DIKOBRAZ)
 • Pesimista je člověk, který se necítí dobře, když se cítí dobře, protože se obává, že se bude cítit hůře, až se bude cítit lépe.(G. B. SHAW)
 • Pesimista tvrdí, že všechny ženy jsou neřestné. Optimista toto mínění nesdílí, ale má naději.(J. TUWIM)
 • Senilita - stav, kdy už nejste schopen zplodit ani milostnou historku z mládí.(VÁCLAV ZEMAN)
 • Sex je něco lepkavého, co člověka více potřísňuje než uspokojuje.(A. GIDE)
 • Sexuální rozkoš dosahuje u primitiva dvojnásobné intenzity, u intelektuála poloviční.(H. H. ELLIS)
 • Manžel může mít vždy poslední slovo: může požádat o prominutí.(N. COWARD)
 • Manželka: člověk, který se absolutně nezajímá o to, v čem jsi dobrý, a dokonale rozumí tomu, v čem jsi špatný.(G. LAUB)
 • Manželství beze sporů je stejně nepochopitelné jako stát bez krizí.(A. MAUROIS)
 • Manželství je dobré pro ženy, které se nedokáží jinak uživit.(G. B. SHAW)
 • Televize nikdy nemůže nahradit noviny, protože se do ní nedá nic zabalit.(V. RICHTER)
 • Pohlavní akt je příprava na tvorbu nesmrtelnosti rodu.(J. CH. F. HÖLDERLIN)
 • Muži dělí ženy na čestné a počestné. Ženy dělí muže na ženaté a na muže.(J. ŽÁČEK)
 • Žena se zdráhá podlehnou muži jen proto, aby zakryla, že se na to těší.(K. GUTZKOW)
 • Adam musí mít Evu aby ukázal, co udělal.(Německé přísloví)
 • Almužna je solí bohatých.(Hebrejské přísloví)
 • Analyzovat lze muže, ale ženy lze pouze zbožňovat.(O. Wilde)
 • Anděl k pravdě pomáhá a čert ke lži pobádá.(Ruské přísloví)
 • Andělská duše touží být milována více než láskou.(Hieronymus)
 • Anonym nikdy za nic, nechť sám své jméno považuje za nic.(W.Shakespeare)
 • Arogance je parukou k zakrytí duševní pleše.(J.Werich)
 • Bankéř je člověk, který Vám zapůjčí deštník, když svítí slunko, a chce jej zpátky, když začne pršet.(Mark Twain)
 • Básníci znají i krajiny, kde nikdy nebyli.(Japonské přísloví)
 • Bát se lásky znamená bát se života a ti, kdo se života bojí, jsou již ze tří čtvrtin mrtvi.(B. Russell).
 • Bát se meče a smrti tak málo, to jedno jen: touha po zlatě.(Lucanus)
 • Bázlivé srdce nikdy nezíská krásnou dámu.(Anglické přísloví)
 • Bázlivý vidí i neexistující nebezpečí.(Publilius Syrus)
 • Bažant neopustí mláďata na hořícím poli.(Japonské přísloví)
 • Bezbožný ať se odvažuje usmiřovat hněv bohů dary.(Cicero)
 • Beznaděj dělá z člověka vojáka nebo mnicha.(Latinské přísloví)
 • Bezpečnost člověka je v jeho sladkém jazyku.(Arabské přísloví)
 • Bezpráví roznítí znovu i zcela vyhaslí oheň.(Ovidius)
 • Bezpráví se často dopouští také ten, kdo něco nedělá, nikoli jen ten, kdo něco dělá.(Marcus Aurelius)
 • Bezradnost a nespokojenost jsou první předpoklady pokroku.(T.A.Edison)
 • Bezstarostné dospívání je u člověka předznamenáním hlouposti.(L.Bromfield)
 • Běžeti po rovině dovede i slepá kobyla.(České přísloví)
 • Bída a nouze tě naučí hledat cestu.(Čínské přísloví)
 • Bití zvířete je slabost člověka.(Arabské přísloví)
 • Bláhové je prosit bohy za to, co si člověk může opatřit sám.(Epikúros)
 • Bláto se líbí sviním.(České přísloví)
 • Blázen dává, moudrý bere.(České přísloví)
 • Blázen chodí nahatý, aby umřel bohatý.(České přísloví)
 • Blázen utíká a rozumní běží za ním.(Japonské přísloví)
 • Blázni vynalezli módu a moudří se podle ní řídí.(Francouzské přísloví)
 • Blažený není ten, kdo má, po čem touží, ale ten, kdo netouží po tom, co nemá.(Latinské přísloví)
 • Blesky, které bijí do krajiny, ohrožují jen málo lidí, ale děsí všechny.(Seneca)
 • Bližší košile než kabát.(České přísloví)
 • Boby bez vaření ti hlad v pochoutku změní.(Latinské přísloví)
 • Bohové dali člověku dvě ruce, aby je neobtěžoval s každou maličkostí.(Pythagoras)
 • Bohové pomáhají těm, kdo si pomohou sami.(Ezop)
 • Bohové jsou pomalí soudcové, ale trestají jistě.(Latinské přísloví)
 • Boj stvořila příroda, nenávist vynašel člověka.(K. Čapek)
 • Bolest druhých nám pomáhá nést naši vlastní.(Goethe)
 • Bolest lásky nelze zmírnit hojivými mastmi(Bidpaj)
 • Bolest mlčeti nedá.(České přísloví)
 • Bolest nutí lhát i lidi zcela nevinné.(Syrus)
 • Bolest z lásky je pro ženu největší rozkoší.(Anakreón)
 • Brána se neotevře každému kdo zatluče.(Latinské přísloví)
 • Brát je sladkost dávat je hořkost.(Arabské přísloví)
 • Brát si jiného za vzor, to ještě neznamená kašlat a plivat jako on.(Moliére)
 • Bratři se milují jen tenkrát, když jeden je tak bohatý jako druhý(Africké přísloví)
 • Břemeno, které ochotně neseš, stává se lehkým.(Ovidius)
 • Budoucí osud dítěte je vždy dílem matky.(Napoleon)
 • Bůh je projekce vašeho pocitu viny.(Osho)
 • Bůh nikomu dlužen neostává.(Slovenské přísloví)
 • Býk se chytá za rohy, člověk za slovo.(Latinské přísloví)
 • Bylina bez květu, panna bez studu řídko přichází k jakému užitku.(České přísloví)
 • Být bez viny je velká útěcha.(Cicero)
 • Být bez vlasti je nesnesitelné.(Seneca)
 • Být bláznem je velmi relativní dojem(Jung)
 • Být bohat neznačí, že musíš mnoho mít, ale že bez žalu umíš vše opustit.(Silesius)
 • Být ctnostný, když není pokušení, není žádné hrdinství.(J.Lux)
 • Být hloupý jako před dvěma sty lety je skoro lepší než být inteligentní podle dnešní módy.Dutourd)
 • Být chudák uprostřed bohatství, to je ten nejhorší druh nouze.(Seneca)
 • Být chudý a bez dluhů, to je největší bohatství.(Arabské přísloví)
 • Být kantorem se nemá odvážit,kdo zná jen jednu píseň.(Francouzké přísloví)
 • Být mladý znamená mít neustále určitý cíl, neznat meze.Dozrát znamená poznat meze a ztratit cíl.(Corso)
 • Být ničím a nic nemilovat je jedno a totéž.(Thoreau)
 • Být normální v době dospívání je samo o sobě nenormální.(Freudová)
 • Být přirozený znamená uvolnit se. A k nalezení pravdy nepotřebujete nic jiného, než se naprosto uvolnit.(Osho)
 • Být sám sebou umí každý jen pokud je sám.(Schopenhauer)
 • Být v harmonii s existencí je nejzdravější zkušenost.(Osho)
 • Bytost kterou milujeme, je pro nás vždy světlem v temnotách, je to tvář plná světla.(Nor)
 • Car myslí, a národ se dozví.(Ruské přísloví)
 • Problém manželství spočívá v tom, že končí každou noc po milování a každé ráno před snídaní se musí začít budovat znovu.(Márquest)
 • Cesta chyb je široká, kdežto stezka pravdy úzká.(Garczyňski)
 • Cibule je velká a zapomněla, že byla včera v hnoji.(Arabské přísloví)
 • Cíl může být tak daleko, že na něj zapomeneš.(Pekl)
 • Cit je celek, celé Vaše tělo, vše, co jste, je v něm obsaženo.(Osho)
 • Cit se ve mně probudil dříve než myšlenka.Nic jsem nechápal rozumem, všechno jsem cítil.(Beethoven)
 • Citát je lepší než argument.Lze jim vyhrát spor, aniž byste odpůrce přesvědčili.(Laub)
 • Civilizace zapomíná na člověka.(Pekl)
 • Civilizovaní lidé směřují tam, kde zraje víno.(Chaplin)
 • Není hezké co je hezké, zaleží na nás.(Pekl)
 • Cizí pracovní horlivost nás vždycky rozčiluje:někdy jako konkurence, častěji jako výčitka.(Laub)
 • Cizí vavříny nám nedají spát, na vlastních usínáme(Orientální přísloví)
 • Hloupost, daně a moc jsou pro civilizaci věčné.(Pekl)
 • Čert do vody a bubliny z vody.(Ruské přísloví)
 • Čert neskáče když mnich pláče.(Ruské přísloví)
 • Čert oběti pobere, ale oltář zůstane.(České přísloví)
 • Čert za vlásek lapne, a pazourem drží.(České přísloví)
 • Červ dělá na větší hromadu.(Španělské přísloví)
 • Česnek říká cibuli – smrdíš.(Arabské přísloví)
 • Čest rodí rozum.(Ruské přísloví)
 • Čest je jako panenství.Můžeš o ní přijít pouze jednou.(Pekl)
 • Čest upadá, kde obchod vzkvétá.(Goldsmith)
 • V odpuštění je síla.(Pekl)

Biblické a náboženské citáty

Nikdo nemůže sám vyřešit všechny problémy světa. Ale každý dobrý skutek je důležitým příspěvkem ke změnám, po kterých všichni toužíme. (Jan Pavel II.: Nebojme se pravdy, Zvon, Praha 1997, 48)

Život vytváří pořádek, ale pořádek nevytváří život. (50)
… 
Ať je čin jakkoliv neodkladný, nesmíme zapomenout, že ho musí řídit poslání, jinak tato činnost zůstane neplodná…
(De Saint-Exupéry: Dopis rukojmímu, Vyšehrad, str. 52)

Ztratí-li člověk práci, může naplnit čas smysluplně jiným způsobem. Nesmí propadnout apatii! Pozor na úniky před prázdnotou.
(Viktor E. Frankl: Lékařská péče o duši, Cesta, Brno 1996, 116-19)

Marta a Marie jsou dvě stránky v nás. Marie bez Marty, to by bylo jen zbožné kroužení kolem sebe, to by byl duchovní narcismus. Marta bez Marie by rychle přešla k akčnosti, k sebepotvrzování prací, k pomáhající blíženecké lásce, která se však míjí se skutečnými potřebami toho druhého. I v nás je silnější hlas, který nám říká, že máme něco dělat, s čím by bylo možno se vykázat.  (Anselm Grün: Exercicie pro všední den, Karmelitánské nakl., Kostelní Vydří 1998, 46-47)

Každý úkol si obvykle vyžaduje nějakou cenu. A co teprve asi tak vysoký úkol, jako je sloužit pravdě?
Sloužit pravdě jsou velká slova a jsou "nejvyšší vůlí", která v tomto povolání platí. Platí se ovšem malými mincemi. Děje se tak v různých, velmi prostých a malých věcech, kdesi v pozadí. Vůle k pravdě zůstává základem, ale fakticky musím zpracovávat korespondenci, číst akta, vést rozhovory a tak dále.
Pro mě bylo onou cenou, že jsem se nemohl plně věnovat tomu, co jsem si představoval: zásadním způsobem spolupromýšlet a účastnit se velkého duchovního rozhovoru naší doby, rozvinout vlastní dílo. Musel jsem sestoupit do maličkostí a různých faktických konfliktů a událostí. Velká část toho, co by mě zajímalo, musela jít stranou. Musel jsem se prostě postavit do služby a přijmout ji jako svůj úkol. A musel jsem zanechat myšlenky, že bezpodmínečně musím napsat a přečíst to či ono. Místo toho jsem byl nucen uznat, že můj úkol je toto zde. (82) (Joseph kardinál Ratzinger: Křesťanství na přelomu tisíciletí (otázky kladl Peter Seewald), Portál, Praha 1997, 81-82)

Přiznávám se ke stejnému perfekcionismu jako Saint-Exupéry, který jednou řekl.: „Dokonalost nespočívá v tom, že už nelze nic přidat, ale v tom, že už nelze nic vynechat.“ (Viktor E. Frankl: Co v mých knihách není, Cesta, Brno 1997, 93)

Stres může mít tři příčiny. Jednak příliš mnoho práce, když člověk bud' musí pracovat příliš dlouho nebo musí do daného času vtěsnat příliš mnoho. Za druhé vnitřní postoj, že je třeba se v práci osvědčit, dobře vypadat před ostatními. Třetí příčinou může být i vnitřní odpor k práci. Člověk si myslí, že je stvořen pro jinou práci, že by si zasloužil lepší spolupracovníky a že ta práce je vlastně nesmyslná a nudná. Reaguje pasivně s vnitřním odmítáním a stále se cítí vyčerpán. Je bezúčelné naříkat si na svůj stres. (Anselm Grün: Buď dobrý sám k sobě, Karmelitánské nakl., Kostelní Vydří 1997, 64)

Bůh nechce, abychom se stále přetěžovali. Chce, abychom se namáhali a něco vykonali, aby pro nás byla výzvou nouze lidí, abychom nehleděli malicherně stále jen na sebe. Ale když přepínáme své síly a neznáme už míru, pak naše práce není ani požehnaná. Jsou lidé, kteří stále pracují, ale nic od nich nepřichází. Jejich práce není tvořivá. Kdo pro svou práci nalezl správnou míru, ten přinese i více plodů.
Něco vykonat, to člověku dělá dobře. Když jsem něco vykonal, mohu si hrdě dát ruce v bok a být vděčný za úspěch. Člověk potřebuje úspěch. Úspěch jej podněcuje a vybízí jeho schopnosti, aby se projevily.  (Anselm Grün: Buď dobrý sám k sobě, Karmelitánské nakl., Kostelní Vydří 1997, 65-66)

Benedikt mluví ve své řeholi o tom, že Bůh nemá zalíbení v žádném člověku, který sice něco koná, ale reptá ve svém srdci... (srv. benediktinskou řeholi 5,18) (Klemens Schaupp: Doprovázení na duchovní cestě, Karmelitánské nakl., Kostelní Vydří 1994, 14, pozn.)

Stáváme se sami ponenáhlu tím, co děláme. Jak se stane kdo hudebníkem? Tím, že zpívá a hraje. Sedlákem? Tím, že pracuje na poli. (188-9) (Tomáš Špidlík:K vyšším věcem jsem se narodil, Praha 1991)

A práce na díle Páně je každá práce, v níž se stává viditelnou láska. (Jozef Porubčan: Každý den s Bohem, Praha, Scriptum 1992, s. 246) (246)

"Můžete spát," ptali se jednoho dobrého občana z Neapole, "když máte tolik dluhů? Zasmál se srdečně: "Já mohu docela klidně. To ti druzí, kterým jsem dlužen, ti nemohou." ...
Byl to zase jeden Neapolitánec, který poznamenal vtipně, že na Severu lidé neumírají hladem a zimou, ale starostmi o to, že by jim mohlo být zima a že by mohli mít hlad. (1O3)
Svatý Bernard podává zvláštní vysvětlení. Eucharistický chléb je mu symbolem meditace. Mnoho zrnek se rozemele, pak se spečou dohromady, vznikne chléb. Ten se pak modlitbou kněze promění v Krista. Něco podobného se má dít v rozjímání. Zrnka jsou všechny události dne. Je jich mnoho a jsou různé. Nevíme, co mají spolu společného. Ale rozum se jich zmocní, rozemele je svou úvahou, spojí všechny dohromady a řekne: Toto je můj den! Konec konců je to jeden celek a patří k mému životu jako denní chléb. Ale ten chléb mě nenasytí, nebude-li v tom chlebě Kristus. Uvidím-li ve svém denním životě Krista, pak opravdu budu žít dnes, zítra i na věky. (Tomáš Špidlík: Ve službě slova - cyklus A, Olomouc, Matice cyrilometodějská 1992, s.29)

Bude pro tebe snazší konat svoji povinnost, když si uvědomíš, kolik bratrů ti pomáhá a že jim neposkytuješ žádnou pomoc, nejsi-li věrný. (J. Escrivá de Balaguer: Cesta č.549, Brno, Cesta, 1992, 129)

A je znakem velkých duchů, že si znovu a znovu dokáží klást otázku: "Jdu správným směrem, nemýlím se, nejsem v zajetí zjednodušených představ?" Právě z pochyb dokázal Pavel Křivský vytěžit nové myšlenky a inspirovat jimi své blízké. (112)

...V katedrále sv. Pavla v Londýně, uprostřed nádhery barokních náhrobků, hlásajících velkými slovy dávno zašlou slávu zemřelých, najdete prostou desku, pod kterou je pohřben stavitel chrámu. A na té desce je prostý nápis: "Zde leží Sir Christopher Wren. Chceš-li vidět pomník, rozhlédni se kolem." Chcete vidět pomník Pavla Křivského? Nehledejte jej ve slovech náhrobku, hledejte ho ve svých srdcích - tam jej najdete pevnější kovu. Hledejte ho v kráse lidských vztahů, které se vytvářely u ohňů a za nočních vigilií - a hledejte ho ve vlastní práci i ve vlastních dětech. (113)

(Z nekrologu proneseného Václavem Břicháčkem nad rakví Pavla Křivského dne 22.12.1989, uvedeno v:
(Pavel Křivský: Ars bene vivendi, Praha 1992 /Soukromý tisk - podle záznamů členů a členek "Kruhu"/, s.113)

Pošlete nám Citát, moudrost nebo přísloví formulář zde.