Citáty

Knihy

KnihyJe zoufalé nemít rozečtenou krásnou knihu, nemít v zásobě nic, co bychom mohli otevřít bez zklamání.
Jiří Orten

Lidstvo ukládá svou moudrost do knih, a proto samo zůstává blbé.
Vladimír Jiránek

Chcete zmoudřet? Můj ty světe - otevřete knížku - čtěte!
Jiří Žáček

Postavy románu jsou mé vlastní možnosti, které se neuskutečnily.
Ladislav Klíma

Román je plod lidské iluze, že můžeme pochopit druhého. Ale co víme jeden o druhém? Nic! Jediné, co můžeme učinit je podat svědectví každý sám o sobě. Všechno ostatní je překročení naší pravomoci. Všechno ostaní je lež.
Milan Kundera

Tváří v tvář vyhlášce mi literatura připadá strašně zbytečná.
Miroslav Holub

Dobrá kniha je čisticí prostředek k očistě duše.
Josef Fousek

Muži obdivují ženy, které mluví jako knihy, ale berou si ženy, které vaří jako z kuchařské knihy.
Milan Kundera

Čtení knih je nejhezčí způsob zabití času.
Josef Fousek

Kniha není než klíč, jenž otvírá zámek našich vlastních snů.
Vladimír Tille

Stinnou stránkou nových knih je, že kvůli nim nemůžeme číst knihy starší.
Joseph Joubert

S knihami je to jako s lidmi - jen velmi malý počet něco znamená, zbytek se ztrácí v množství.
Voltaire

Knihy jsou pro lidi tím, čím jsou pro ptáky křídla.
John Ruskin

Kniha je základem poznání, učitelem věků, vládcem království ducha.
Lucius Annaeus Seneca

Květiny a knihy jsou pro mnoho lidí právě tak nezbytné jako denní chléb.
Honoré de Balzac

Spálené knihy osvítily svět.
Ralph Waldo Emerson

K topení je nejlepší staré dřevo, k pití staré víno, k důvěrným sdělením staří přátelé a ke čtení staří autoři.
Francis Bacon

Školní mládež nemá ráda Shakespeara, protože se jí zdá, že jeho dílo je pouze souhrnem citátů.
Norbert Wiener

Tam kde se pálí knihy, se posléze upalují lidé.
Heinrich Heine

Kniha je zrcadlo. Když do něj nakoukne opice, nemůže z něho vykouknout apoštol.
Georg Christoph Lichtenberg

Knihy jsou podobné domovu, do kterého se vracíme i za největší bouřky.
Bernard Bolzano

Knihy nemají být nábytkem, který by zdobil dům. Mají být potravou, která živí ducha.
Francesco Petrarca

Všechny knihy zežloutnou, ale kniha přírody má každý rok nové, nádherné vydání.
Hans Christian Andersen

Kdo hromadí knihy a jiným je půjčuje, o tom platí slova žalmistova: "Bohatství a poklady jsou v domě jeho uloženy a dobrodiní (která jimi prokazuje) trvají navěky".
Talmud

Čtení kazí zrak. Správný pohled na svět mají pouze negramotní.
Gabriel Laub

Kniha je jako zahrada, kterou nosíš v kapse.
Latinská přísloví

Dobrá povídka musí být krátká, špatná ještě kratší.
Emil Krotkij

Byla to kniha, která zasluhovala přeložit do nějakého zcela nepoužívaného jazyka.
Emil Krotkij

Jedni čtou, aby si zapamatovali, druzí proto, aby zapomněli.
Heinrich Heine

Nikdy nepůjčuj knihy, protože ti je nikdo nevrátí. Jediné knihy v mé knihovně jsou ty, které mi půjčili jiní.
Anatole France

Stručnost je vlastnost, která ochrání špatné dílo před přísnými výtkami a čtenáře před nudou.
Ludwig Börne

Volům leží knihy v žaludku.
Gabriel Laub

Ráj jsem si vždycky představoval jako knihovnu, nikdy jako zahradu.
Jorge Luis Borges

Neexistuje taková bezcenná kniha, v níž by nebylo napsáno alespoň něco dobrého.
Samuel Johnson

Bojte se člověka, který přečetl jen jednu knihu.
Denis Diderot

Srazí-li se kniha s hlavou a zaduní to, je to vždy vinou knihy?
Georg Christoph Lichtenberg

Slova knih nás vždy vzruší, důležité však je, aby nás změnila.
Konfucius

Nikdy a ničím na světě nepřimějete čtenáře, aby poznávali svět prostřednictvím nudy.
Alexej Nikolajevič Tolstoj

Kniha se líbí všem teprve tehdy, když už ji nikdo nečte.
Gabriel Laub

Čtenář to má dobré - může si své autory vybrat.
Kurt Tucholsky

Pamatujme, že kdo píše pro hlupáky, najde vždy široký okruh čtenářů.
Lev Nikolajevič Tolstoj

Náruživý knihomol - čte dokonce i ty knihy, které recenzuje.
Gabriel Laub

Z každé napsané povídky by se měl konec a začátek vyškrtnout. Tam totiž my spisovatelé nejvíce lžeme.
Anton Pavlovič Čechov

Mnozí lidé čtou jen proto, aby nemuseli přemýšlet.
Georg Christoph Lichtenberg

Dobrá kniha je drahokam, který vrhá záblesky radosti a štěstí do všech vrstev lidské společnosti.
Charles Francois Sainte-Beuve

Stinnou stránkou nových knih je, že kvůli nim nemáme čas číst staré.
Joseph Joubert

Knihkupectví je jeden z mála důkazů, že lidé stále myslí.
Jerry Seinfeld

Skvělá kniha - nejprve ji zhltneme, pak si ji v klidu přečteme a nakonec si ji koupíme.
Marie Ebner-Eschenbachová

I když mnoho přečteš, zvol si jednu věc, kterou toho dne promyslíš.
Lucius Annaeus Seneca

Jeho knihy sloužily tak vysokým ideálům, že přestaly sloužit ke čtení.
Ladislav Muška

V literatuře je po lehké stravě větší poptávka než po silné výživě.
Aleksander Świetochowski

Dějiny jsou románem toho, co bylo. Román je dějinami toho, co mohlo být.
José Ortega y Gasset

Myslím, že sotva bude dobrá taková kniha, která nepovznáší čtenáře k dobru.
Jean-jasques Rousseau

Považte, že knihy - vyjma divošské kmeny - ovládají všechen známý svět.
Voltaire

Někteří čtou, aby přemýšleli, těch je málo. Někteří čtou, aby psali, těch je více.  Někteří čtou, aby mluvili, těch je nejvíce.
Luigi Pirandello

Kniha nás neopouští ani v dobách protivenství a trampot. chová se k nám vždy se stejnou láskou, baví a poučuje nás v mladosti a povzbuzuje ve stáří.
Charles Francois Sainte-Beuve

 

Láska

 • Ani Bůh nedokáže spojit lásku s rozumem.(Tennyson)
 • Ctižádost si vybírá, láska bere.(Bunin)
 • Až když jsme potkali lásku, víme, co nám v životě chybělo.(Ruskin)
 • Bez lásky je člověk jen mrtvola na dovolené.(Remarque)
 • Bez lásky je náš život jako cesta ke hrobu.(Hugo)
 • Bytost, kterou milujeme, je pro nás vždy světlem v temnotách, je to tvář plná světla.(A.C.Nor)
 • Co je láska? Prostinká pohádka, mnohokrát vyprávěná.(Zola)
 • Co milujeme povrchně, si snadno znechutíme. Od toho však, co milujeme z hloubi své duše nás nemůže odradit nic na světě.(Casson)
 • Co nám udělá stáří, když jsme dva?(Stendhal)
 • Co nelze uskutečnit v lásce, nechť se děje aspoň v nenávisti.(Dygat)
 • Čím více máme lásky, tím lehčeji projdeme světem.(Kant)
 • Člověk, kterého láska nedokáže stimulaovat k velkým výkonům, je mrtev, i když zdánlivě žije.(N.Hill)
 • Dobrodiní lásky není jen to, že nám dává víru v druhé, ale taky to, že nám vrací víru v sebe.(R.Rolland)
 • Dokud muž ženu miluje, hovoří s ní hlavně o ní. Přestane-li ji milovat, hovoří s ní hlavně o sobě.(Goethe)
 • Dva milostné dopisy píšeme těžko: první a poslední.(Petrarca)
 • Dvě bytosti, které se milují a žijí stejným životem, mohou být odděleny zdí a zůstat pro sebe hádankou.(Gide)
 • Geometricky vzato, je láska pohyb vertikálním směrem v horizontální poloze.(Bolognessi)
 • Chceš-li být milován, miluj.(L.A.Seneca)
 • Chceš-li být mou velkou láskou, dělej vše proto, abych o totéž usiloval i já.
 • I když člověk někoho velmi miluje, občas na to zapomene.(W.S.Maugham)
 • I velká láska je jen malou náhradou za první lásku.(Addison)
 • Jakmile se láska změní v přátelství, vyprchává a mizí.(Montaigne)
 • Jdi s tím, kdo tě miluje.(Hugo)
 • Je lépe milovat a ztratit než nemilovat vůbec.(M.Brining)
 • Je tisíckrát krásnější dívat se na věci s někým, kdo hned pochopí, s někým, kdo dodá našemu vjemu nový názor, vzrušenější nadšení.(R.Aldington)
 • Jediným vítězstvím nad láskou je útěk.(Napoleon)
 • Jestliže se ti podařilo ovládnout vášeň dříve, než ona ovládla tebe, pak se můžeš radovat.(T.M.Plautus)
 • Jsme dva. Dva na všechno - na lásku, na boj i na bolest a na hodiny štěstí. Dva na výhry i prohry, na život i na smrt - dva.(K.Čapek)
 • K tomu, aby člověk dobře viděl, nestačí mít otevřené jen oči.K tomu je třeba otevřít i srdce.(Cézanne)
 • Kašel, koně a lásku lze ukrýt velmi těžko.(B.Franklin)
 • Kde není lásky, vynikne každá chyba.(Anglické přísloví)
 • Kdo je přítel, miluje, ale kdo miluje, nemusí být přítelem. Přátelství je vždy prospěšné, kdežto láska často zrazuje.(Seneca)
 • Kdo jednou prožil velkou lásku, ten je až do smrti šťastný i nešťastný z toho, že se z ní vyléčil.(Schiller)
 • Kdo není milován, je sám i uprostřed davu.(Sandová)
 • Kdo opravdu miloval a je zklamán, je ochoten spíše nežít než nenávidět.(Barthélemy)
 • Kdo ví jakou cenu má láska? Jenom ten, kdo miluje, a ten, koho nikdo nemiluje.(Mann)
 • Když se dva lidé milují, touží po tom žít spolu, ale samotná láska nestačí k zajištění štěstí.(C.Diane)
 • Když se dva lidé milují,myslí, že bez sebe nemohou žit, až se navzájem omrzí, litují, že se kdy poznali.(Baker)
 • Když se dva lidé zpronevěří,neuzdraví je žádný lék a více si už neuvěří.
 • Tak milujte se vespolek.(V.Nezval)
 • Když ti, kdo se milovali, zapomenou na něžnost, zůstane smrti málo, co by jim vzala.(G.Byron)
 • Koupit si psa, je jediný způsob, jak za peníze získat lásku.(Shaw)
 • Kouzlo první lásky tkví v tom, že nevíme, že taky jednou skončí.(Disraeli)
 • Krásná láska může trvat celý život, ale nevyplní ho cele.(Rolland)
 • Květy lásky nevadnou. Některé můžeme ještě čerstvé hodit na její hrob.(S.J.Lec)
 • Láska buď neodpustí nic, nebo odpustí všecko.(Balzac)
 • Láska dává všechno, ale jen milencům. Po svatbě potřebují více než klenbu nebes a koberec lásky.(Honoré de Balzac)
 • Láska dvou lidí bez erotiky je pouze odporná hra slov a falše.(Carlyle)
 • Láska hory přenáší, ale s blbostí ani nehne.(Žáček)
 • Láska jako slza, rodí se v očích a padá k srdci.
 • Láska je jako měsíc, když doroste, zmenšuje se.(Valéry)
 • Láska je jako otevřená láhev od sodovky. Vyprchá dříve, než se stačíte napít.(M.Twain)
 • Láska je plamen, který zahřívá, vášeň je požár, který ničí.(Neer)
 • Láska je podobna stromu. Vyrůstá sama od sebe, zapouští hluboké kořeny do celé naší bytosti a nezřídka nepřestává kvést a zelenat se ani na rozvalinách našeho srdce.(Hugo)
 • Láska je povídka v citoslovcích.(Baudelaire)
 • Láska je slepá, ale manželství ji navrátí zrak.(G.Courteline)
 • Láska je slepá, proto miluje tmu.(Guitry)
 • Láska je solí života. Člověk ji potřebuje, aby poznal, jak chutná svět.(I.Stone)
 • Láska je to jediné, čím můžeš přikrýt své srdce, až bude i hvězdám zima z lidského sobectví.
 • Láska je to, čemu dovolujeme, aby nám ubližovalo..(Amer přísloví)
 • Láska je to, čemu se po svatbě říká omyl.(M.Twain)
 • Láska jen tenkrát trvá, když stále něco očekává.(Cicero)
 • Láska má svůj instinkt. Dovede najít cestu k srdci. Proto když je cit opravdový, o jeho osudu nemůže být pochyb.
 • Láska může zemřít na pravdu, přátelství na lež.(P.Bonnard)
 • Láska nás nesmí zdržovat, nesmí nás uzavírat s sebou do nehybné sladkosti jediné myšlenky.
 • Láska nemá jen pálit, ale i hřát.(Goethe)
 • Láska se rodí z kombinace rozumu s nerozumem.(Achard)
 • Láska stojící na kráse, tak jako krása, brzy umírá.(Donne)
 • Láska ukazuje člověku cíl jeho života. Rozum ukazuje prostředky, jak jej uskutečnit.(L.N.Tolstoj)
 • Lásku si člověk ze srdce nevytrhne, to není bolavý zub.(Balzac)
 • Lásky druhých jsou pro nás téměř vždy nepochopitelné.(A.Maurois)
 • Láskyplný člověk raději prožívá bolest, než by ji jiným působil.(Burns)
 • Lásla je neodolatelná touha, aby po nás někdo toužil.(Ginsberg)
 • Lépe je být smutný s láskou, než veselý bez ní.(J.W.Goethe)
 • Lidé si navzájem nerozumí. milují se v nestejných chvílích.(Vernhagen)
 • Malá láska, když není opětována, se změní v přátelství, velká v nenávist.(Davydov)
 • Málo miluje ten, kdo ještě slovy musí vyjádřit, jak velice miluje.(Dante)
 • Matematicky vzato je polibek to, co dostaneme, když dotek rtů dělíme dvěma.(Aznavour)
 • Měli bychom se vždy milovat tak, jako bychom se viděli naposledy.(A.Girardotová)
 • Milenec brzy dospívá k tomu, že shledává svou milenku krásnou právě v té podobě, jakou má, aniž si myslí na pravou krásu.(H.Stendhal)
 • Milovat vady je větší láska než milovat dokonalost.(Corneille)
 • Milovat znamená stárnout ruku v ruce(Aragon)
 • Milovat znamená trpět, nemilovat znamená smrt.(Taine)
 • Milovat znamená žít životem toho, koho milujeme.(Rochefoucauld)
 • Miluj sebe sama a ostatní tě budou hanět; haň sebe sama a ostatní tě budou milovat!(Africké přísloví)
 • Milujte tak, abyste se nezamilovali, chcete-li být šťastni!(Binet)
 • Mít někoho rád mnohdy znamená více než ho milovat.(Browning)
 • Muž může být šťastný s jakoukoliv ženou, pokud ji nemiluje.(O.Wilde)
 • Muž, jenž dovede o lásce duchaplně mluvit, málo je zamilován.(G.Sandová)
 • Nač se zatěžovat soucitem ve svém srdci, když úplně stačí projevit ho navenek?
 • Nebýt milován, to je smůla, ale nemilovat, to je neštěstí.(A.Camus)
 • Nečekejme, že ten, koho milujeme, se bude podobat našemu ideálu, ale naopak - ideál přizpůsobme tomu, koho milujeme.(Maurois)
 • Nedělejte ohňů, nepopálíte se, zřekněte se lásky, nepoznáte žalu.(Buddha)
 • Nejcitlivěji býváme zraněni těmi, bez nichž si svůj život nedovedeme v plném rozsahu představit.(Browning)
 • Nejpolitováníhodnějšími v lásce nejsou ti, kdo jsou nešťastně zamilovaní, ale ti, kdo se nedokáží zbavit toho, koho již nemilují.(Bloy)
 • Někdy stačí chvíle, abychom si někoho na celý život oblíbily, ale celý život nestačí, abychom na něj zapomněli.(Maurois)
 • Nestačí se jen zamilovat do někoho nebo něčeho, ale je třeba být o své lásce i hluboce přesvěčen.(Carlyle)
 • Nikoliv v tom, že jsme milováni, ale v tom, že milujeme, je naše štěstí.(Casson)
 • Odpouštíme do té míry, do jaké milujeme.(Rochefoucauld)
 • Odpuštění je známkou lhostejnosti, skutečná láska neumí odpouštět.(C.de Sylva)
 • Polibek je hymnou lásky.(Machar)
 • Poznávají se tři týdny, milují se tři měsíce, hádají se tři léta, snášejí se třicet let a děti začnou znovu.(H.Taine)
 • Pravá láska je okouzlení duše něčím nehmotným.(Bruno)
 • Pravá moudrost je být střízlivý k tomu, co na světě nesmírně milujeme.(Busch)
 • Pro lásku není důležité, aby se k sobě lidé hodili, ale aby spolu byly šťastni.(Bardotová)
 • Pro ženu, kterou jednou miloval, udělá snad muž všechno na světě - až na to, aby ji miloval znovu.(Wilde)
 • Přátelství se může skončit láskou, ale láska se nikdy nemůže skončit přátelstvím.(Colton)
 • Předem chápat dokáže jen velké srdce.(Arbuzov)
 • Příčina, proč pro většinu žen přátelství tak málo znamená záleží v tom, že tak fádně chutná tomu, kdo okusil lásku.(La Rochefoucauld)
 • Radosti lásky jsou vždy úmerné strachu, že ji ztratíme.(Stendhal)
 • Rozestřel jsem své sny pod tvé nohy, našlapuj lehce, protože šlapeš po mých snech.(W.Yeats)
 • S opravdovou láskou je to jako s duchy. Každý o nich mluví, ale kdo je viděl?(Rochefoucauld)
 • Sláva má jen tehdy cenu, můžeme-li ji věnovat bytostem, jež milujeme.(A.Maurois)
 • Srdce produkuje myšlenky, jež jsou rozumu nepochopitelné.(I.Andrič)
 • Strach a hrůza jsou nepevná pouta lásky. Jestliže je uvolníš, pak ti, kteří se přestali bát, začnou nenávidět.(Tacitus)
 • Těm, jež milujeme, musíme ubližovat nejvíc. To je zákon lásky.(Bol)
 • Ten, kdo si hraje s kočkami, musí počítat i se škrábanci.(Cervantes)
 • Teprve když jsme nalezli lásku, víme, co jsme v životě postrádali.(J.Ruskin)
 • Ti, kdož milují, musí chápat i nepochopitelné, aby nepřestali milovat.(Clair)
 • To, co milujeme, nás neukolébává, ale burcuje.(Breton)
 • To, co vychází ze srdce, nebývá nikdy směšné.(Caballero)
 • Urážky bolí jen tehdy, přicházejí-li od člověka, kterého milujeme.(B.Lytton)
 • V mládí ztrácíme rozum kvůli lásce a později ztrácíme lásku kvůli rozumu.
 • Vážnou příčinou, proč člověk ztrácí důvěru v sebe je ztráta pocitu, že je milován.(Čapek)
 • Všeho se nasytí člověk, i samého spánku a lásky.(Homér)
 • Všechny bolesti lidské lze zahojit pomocí léků, toliko na bolest lásky neznáme hojivou mast.(Propertius)
 • Z úcty, vděčnosti, soucitu, porozumění se může zrodit vroucí přátelství, ale jen chudokrevná láska.(Borne)
 • Zamilovaní jsou blázni.(Plautus)
 • Zemřít není tak strašné jako žít s člověkem, jehož nemilujeme.(Butler)
 • Znej proto míru v lásce, ať je stálá: chybí, kdo otálí, i ten, co cválá.(W.Shakespeare)
 • Žena na muži miluje zpravidla více jeho duši než tělo, muž na ženě více její tělo než duši.(Archias)
 • Ženské srdce je právě tenkrát nejvíce láskou choré, když nemá koho milovat.(Arndt)
 • Láska je onen rozkošný interval mezi setkáním s krásnou dívkou a objevem, že vypadá jako kapr na suchu.(J. BARRYMORE)

Bohatství

 • Bohatí lakomci jsou jako mezci a osli. Nosí zlato a stříbro, ale jedí slámu a ječmen.(Arabské přísloví)
 • Bohatí mívají domy s vysokými zdmi, aby tak zakryli svoje nemravnosti.(Arabské přísloví)
 • Boháč dává pro pověst,chudý pro čest.(Ilyrské přísloví)
 • Bohatství a postavení plodí pýchu, pýcha vyvolává pohromu.(Lao-c)
 • Bohatství a sláva jsou jak plynoucí obláčky.(Čínské přísloví)
 • Bohatství duše je cennější než bohatství peněz.(Arabské přísloví)
 • Bohatství mě učinilo chudým.(Ovidius)
 • Bohatství mění mravy nikoli k lepšímu.(Latinské přísloví)
 • Bohatství neznamená chválu a nedostatek hanbu.(Apuleius)
 • Bohatství plodí závist, chudoba nenávist.(České přísloví)
 • Bohatství tu vlastnost má, že z moudrého hlupce udělá.(Polské přísloví)
 • Bohatý je, kdo je moudrý.(Horatius)
 • Bohatý je, kdo nemá co ztratit.(Čínské přísloví)

Ctnost

 • Ctnost a štěstí visí na tenké niti.(České přísloví)
 • Ctnost a pokora nemá místa u dvora.(České přísloví)
 • Ctnost nemůže být ani násilím odejmuta, ani tajně odcizena.(Cicero)
 • Ctnost nelze rozdělit,buď je nebo není.(De Balzac)
 • Ctnost nelehá na peci.(Polské přísloví)
 • Ctnost je zdraví duše.(Aristón)
 • Ctnost se s člověkem nerodí, náhodou se nenahodí, kdo ji hledá, v ni uhodí.(České přísloví)
 • Ctnost sama plodí a udržuje přátelství a není přátelství bez ctnosti.(Cicero)
 • Ctnost rodičů je velké věno.(Horatius)
 • Ctnost člověka má býti jako drahokam, který si uchová svoji přirozenou krásu, nechť se s ním děje.(Marcus Aurelius)
 • Ctnostná žena je poklad a kdo ho má, udělá nejlíp když se s ním nebude chlubit.(Rochefoucauld)

Čas

 • Čas a mysl jsou jen dvě strany stejné mince.(Osho)
 • Čas je zákon člověka, ne přírody.(Pekl)
 • Čas hrady staví a zas je odstaví.(Srbské přísloví)
 • Čas dobrý lékař, ale špatný kosmetik.(Maugham)
 • Čas je naštěstí i naneštěstí pro všechny lidi stejný.(Lustig)
 • Čas je vynález lidského nepokoje. Kdo je uspokojený, nezná jej.(Bertololoy)
 • Čas jsou peníze, ale zkuste si trochu ušetřit na stará kolena ... (Laub)
 • Čas je dobrý ale pomalý detektiv,často odhalí pravdu.(Pekl)
 • Čas nemluví,čas koná.(Pekl)
 • Čas je a není(Pekl)
 • Čas se je jako nezvaný host.(Pekl)
 • Čas srdce není totéž co čas hodin.(Fulghum)
 • Čas ukončuje lásku, srdce nikoliv.(Publius Syrus)

Ostatní

 • Absolutně nedůvěřivý člověk je ten, který některým lidem nevěří, protože je nezná a jiným právě proto, že je zná.(Z. ORTOVÁ)
 • Absolutní pravda neexistuje - tento výrok má absolutní platnost.(N. N.)
 • Absurdní divadlo: jediný druh umění, který ukazuje svět realisticky.(G. LAUB)
 • Cukr se nejídá plnou hrstí.(Polské přísloví)
 • Absurdní je to, co není možné, ale stává se to. To, co je možné, ale nestává se, je typické.(G. LAUB)
 • Alkohol má tu nevýhodu, že někdy prozradí podstatu naší bytosti a povahy. Nejčastější kádrové případy jsou právě ty, které začaly nevinnou rozpravou u jednoho piva.(J. PROCHÁZKA)
 • Alkohol u nás podle statistiky zaviní každý sedmý rozvod. Bylo by zajímavé zjistit, kolik zaviňuje sňatků.(J. SLAVÍČEK)
 • Balet to je umění nacpat vatu do trikotu, aby to vypadalo jako vnady.(N. N.)
 • Banální zkušenost: bolest není o nic menší, když její příčina je banální.(G. LAUB)
 • Básníci jsou lidé, kteří pohrdají penězi - kromě těch, jež potřebují dnes.(J. M. BARRIE)
 • Bát se lásky znamená bát se života a ti, kdo se života bojí, jsou již ze tří čtvrtin mrtvi.(B. RUSSEL)
 • Bezpečnost v lásce je parazit, který stravuje její kouzlo.(E. BOLOGNESSI)
 • Bezpečný příznak sebepoznání: Jestliže kdo pozoruje sám na sobě více chyb než na jiných.(F. HEBBEL)
 • Bezpráví ... nabývá charakteru práva často prostě tím, že se vyskytuje často.(B. BRECHT)
 • Bezradnost a nespokojenost jsou první předpoklady pokroku.(T. A. EDISON)
 • Bezzubé sebevědomí nehryže, jen žužlá.(J. ŽÁČEK)
 • Bída vzdoruje matematice: nezmenšuje se, když se rozdělí na větší počet lidí.(G. LAUB)
 • Bigamie je jediný trestný čin, který je současně trestem.(P. SELLERS)
 • Bigamie: jedna žena navíc. Monogamie: totéž.(O. WILDE)
 • Blábol je to, čemu mnozí umělci a politici říkají intelektuálno.(J. KRUTA)
 • Blahobyt někdy dělá z lidí materialisty - bída vždycky.(F. CHWALIBÓG)
 • Bohatství a privilegia se nejsnáze obhajují, když jsou společným vlastnictvím.(G. ORWELL)
 • Boj o svobodu je boj o právo svobodně volit svůj druh nesvobody.(G. LAUB)
 • Břich tlustý, leb pustý.(J. JOHN)
 • Byrokracie je to, na co jsme nemysleli při odstraňování negramotnosti.(J. MIČUCH)
 • Býti dobře oběšen je lepší, než být špatně ženat.(W. SHAKESPEARE)
 • Bytová krize je stav, kdy svateb přibývá rychleji než staveb.(DIKOBRAZ)
 • Pesimista je člověk, který se necítí dobře, když se cítí dobře, protože se obává, že se bude cítit hůře, až se bude cítit lépe.(G. B. SHAW)
 • Pesimista tvrdí, že všechny ženy jsou neřestné. Optimista toto mínění nesdílí, ale má naději.(J. TUWIM)
 • Senilita - stav, kdy už nejste schopen zplodit ani milostnou historku z mládí.(VÁCLAV ZEMAN)
 • Sex je něco lepkavého, co člověka více potřísňuje než uspokojuje.(A. GIDE)
 • Sexuální rozkoš dosahuje u primitiva dvojnásobné intenzity, u intelektuála poloviční.(H. H. ELLIS)
 • Manžel může mít vždy poslední slovo: může požádat o prominutí.(N. COWARD)
 • Manželka: člověk, který se absolutně nezajímá o to, v čem jsi dobrý, a dokonale rozumí tomu, v čem jsi špatný.(G. LAUB)
 • Manželství beze sporů je stejně nepochopitelné jako stát bez krizí.(A. MAUROIS)
 • Manželství je dobré pro ženy, které se nedokáží jinak uživit.(G. B. SHAW)
 • Televize nikdy nemůže nahradit noviny, protože se do ní nedá nic zabalit.(V. RICHTER)
 • Pohlavní akt je příprava na tvorbu nesmrtelnosti rodu.(J. CH. F. HÖLDERLIN)
 • Muži dělí ženy na čestné a počestné. Ženy dělí muže na ženaté a na muže.(J. ŽÁČEK)
 • Žena se zdráhá podlehnou muži jen proto, aby zakryla, že se na to těší.(K. GUTZKOW)
 • Adam musí mít Evu aby ukázal, co udělal.(Německé přísloví)
 • Almužna je solí bohatých.(Hebrejské přísloví)
 • Analyzovat lze muže, ale ženy lze pouze zbožňovat.(O. Wilde)
 • Anděl k pravdě pomáhá a čert ke lži pobádá.(Ruské přísloví)
 • Andělská duše touží být milována více než láskou.(Hieronymus)
 • Anonym nikdy za nic, nechť sám své jméno považuje za nic.(W.Shakespeare)
 • Arogance je parukou k zakrytí duševní pleše.(J.Werich)
 • Bankéř je člověk, který Vám zapůjčí deštník, když svítí slunko, a chce jej zpátky, když začne pršet.(Mark Twain)
 • Básníci znají i krajiny, kde nikdy nebyli.(Japonské přísloví)
 • Bát se lásky znamená bát se života a ti, kdo se života bojí, jsou již ze tří čtvrtin mrtvi.(B. Russell).
 • Bát se meče a smrti tak málo, to jedno jen: touha po zlatě.(Lucanus)
 • Bázlivé srdce nikdy nezíská krásnou dámu.(Anglické přísloví)
 • Bázlivý vidí i neexistující nebezpečí.(Publilius Syrus)
 • Bažant neopustí mláďata na hořícím poli.(Japonské přísloví)
 • Bezbožný ať se odvažuje usmiřovat hněv bohů dary.(Cicero)
 • Beznaděj dělá z člověka vojáka nebo mnicha.(Latinské přísloví)
 • Bezpečnost člověka je v jeho sladkém jazyku.(Arabské přísloví)
 • Bezpráví roznítí znovu i zcela vyhaslí oheň.(Ovidius)
 • Bezpráví se často dopouští také ten, kdo něco nedělá, nikoli jen ten, kdo něco dělá.(Marcus Aurelius)
 • Bezradnost a nespokojenost jsou první předpoklady pokroku.(T.A.Edison)
 • Bezstarostné dospívání je u člověka předznamenáním hlouposti.(L.Bromfield)
 • Běžeti po rovině dovede i slepá kobyla.(České přísloví)
 • Bída a nouze tě naučí hledat cestu.(Čínské přísloví)
 • Bití zvířete je slabost člověka.(Arabské přísloví)
 • Bláhové je prosit bohy za to, co si člověk může opatřit sám.(Epikúros)
 • Bláto se líbí sviním.(České přísloví)
 • Blázen dává, moudrý bere.(České přísloví)
 • Blázen chodí nahatý, aby umřel bohatý.(České přísloví)
 • Blázen utíká a rozumní běží za ním.(Japonské přísloví)
 • Blázni vynalezli módu a moudří se podle ní řídí.(Francouzské přísloví)
 • Blažený není ten, kdo má, po čem touží, ale ten, kdo netouží po tom, co nemá.(Latinské přísloví)
 • Blesky, které bijí do krajiny, ohrožují jen málo lidí, ale děsí všechny.(Seneca)
 • Bližší košile než kabát.(České přísloví)
 • Boby bez vaření ti hlad v pochoutku změní.(Latinské přísloví)
 • Bohové dali člověku dvě ruce, aby je neobtěžoval s každou maličkostí.(Pythagoras)
 • Bohové pomáhají těm, kdo si pomohou sami.(Ezop)
 • Bohové jsou pomalí soudcové, ale trestají jistě.(Latinské přísloví)
 • Boj stvořila příroda, nenávist vynašel člověka.(K. Čapek)
 • Bolest druhých nám pomáhá nést naši vlastní.(Goethe)
 • Bolest lásky nelze zmírnit hojivými mastmi(Bidpaj)
 • Bolest mlčeti nedá.(České přísloví)
 • Bolest nutí lhát i lidi zcela nevinné.(Syrus)
 • Bolest z lásky je pro ženu největší rozkoší.(Anakreón)
 • Brána se neotevře každému kdo zatluče.(Latinské přísloví)
 • Brát je sladkost dávat je hořkost.(Arabské přísloví)
 • Brát si jiného za vzor, to ještě neznamená kašlat a plivat jako on.(Moliére)
 • Bratři se milují jen tenkrát, když jeden je tak bohatý jako druhý(Africké přísloví)
 • Břemeno, které ochotně neseš, stává se lehkým.(Ovidius)
 • Budoucí osud dítěte je vždy dílem matky.(Napoleon)
 • Bůh je projekce vašeho pocitu viny.(Osho)
 • Bůh nikomu dlužen neostává.(Slovenské přísloví)
 • Býk se chytá za rohy, člověk za slovo.(Latinské přísloví)
 • Bylina bez květu, panna bez studu řídko přichází k jakému užitku.(České přísloví)
 • Být bez viny je velká útěcha.(Cicero)
 • Být bez vlasti je nesnesitelné.(Seneca)
 • Být bláznem je velmi relativní dojem(Jung)
 • Být bohat neznačí, že musíš mnoho mít, ale že bez žalu umíš vše opustit.(Silesius)
 • Být ctnostný, když není pokušení, není žádné hrdinství.(J.Lux)
 • Být hloupý jako před dvěma sty lety je skoro lepší než být inteligentní podle dnešní módy.Dutourd)
 • Být chudák uprostřed bohatství, to je ten nejhorší druh nouze.(Seneca)
 • Být chudý a bez dluhů, to je největší bohatství.(Arabské přísloví)
 • Být kantorem se nemá odvážit,kdo zná jen jednu píseň.(Francouzké přísloví)
 • Být mladý znamená mít neustále určitý cíl, neznat meze.Dozrát znamená poznat meze a ztratit cíl.(Corso)
 • Být ničím a nic nemilovat je jedno a totéž.(Thoreau)
 • Být normální v době dospívání je samo o sobě nenormální.(Freudová)
 • Být přirozený znamená uvolnit se. A k nalezení pravdy nepotřebujete nic jiného, než se naprosto uvolnit.(Osho)
 • Být sám sebou umí každý jen pokud je sám.(Schopenhauer)
 • Být v harmonii s existencí je nejzdravější zkušenost.(Osho)
 • Bytost kterou milujeme, je pro nás vždy světlem v temnotách, je to tvář plná světla.(Nor)
 • Car myslí, a národ se dozví.(Ruské přísloví)
 • Problém manželství spočívá v tom, že končí každou noc po milování a každé ráno před snídaní se musí začít budovat znovu.(Márquest)
 • Cesta chyb je široká, kdežto stezka pravdy úzká.(Garczyňski)
 • Cibule je velká a zapomněla, že byla včera v hnoji.(Arabské přísloví)
 • Cíl může být tak daleko, že na něj zapomeneš.(Pekl)
 • Cit je celek, celé Vaše tělo, vše, co jste, je v něm obsaženo.(Osho)
 • Cit se ve mně probudil dříve než myšlenka.Nic jsem nechápal rozumem, všechno jsem cítil.(Beethoven)
 • Citát je lepší než argument.Lze jim vyhrát spor, aniž byste odpůrce přesvědčili.(Laub)
 • Civilizace zapomíná na člověka.(Pekl)
 • Civilizovaní lidé směřují tam, kde zraje víno.(Chaplin)
 • Není hezké co je hezké, zaleží na nás.(Pekl)
 • Cizí pracovní horlivost nás vždycky rozčiluje:někdy jako konkurence, častěji jako výčitka.(Laub)
 • Cizí vavříny nám nedají spát, na vlastních usínáme(Orientální přísloví)
 • Hloupost, daně a moc jsou pro civilizaci věčné.(Pekl)
 • Čert do vody a bubliny z vody.(Ruské přísloví)
 • Čert neskáče když mnich pláče.(Ruské přísloví)
 • Čert oběti pobere, ale oltář zůstane.(České přísloví)
 • Čert za vlásek lapne, a pazourem drží.(České přísloví)
 • Červ dělá na větší hromadu.(Španělské přísloví)
 • Česnek říká cibuli – smrdíš.(Arabské přísloví)
 • Čest rodí rozum.(Ruské přísloví)
 • Čest je jako panenství.Můžeš o ní přijít pouze jednou.(Pekl)
 • Čest upadá, kde obchod vzkvétá.(Goldsmith)
 • V odpuštění je síla.(Pekl)

Biblické a náboženské citáty

Nikdo nemůže sám vyřešit všechny problémy světa. Ale každý dobrý skutek je důležitým příspěvkem ke změnám, po kterých všichni toužíme. (Jan Pavel II.: Nebojme se pravdy, Zvon, Praha 1997, 48)

Život vytváří pořádek, ale pořádek nevytváří život. (50)
… 
Ať je čin jakkoliv neodkladný, nesmíme zapomenout, že ho musí řídit poslání, jinak tato činnost zůstane neplodná…
(De Saint-Exupéry: Dopis rukojmímu, Vyšehrad, str. 52)

Ztratí-li člověk práci, může naplnit čas smysluplně jiným způsobem. Nesmí propadnout apatii! Pozor na úniky před prázdnotou.
(Viktor E. Frankl: Lékařská péče o duši, Cesta, Brno 1996, 116-19)

Marta a Marie jsou dvě stránky v nás. Marie bez Marty, to by bylo jen zbožné kroužení kolem sebe, to by byl duchovní narcismus. Marta bez Marie by rychle přešla k akčnosti, k sebepotvrzování prací, k pomáhající blíženecké lásce, která se však míjí se skutečnými potřebami toho druhého. I v nás je silnější hlas, který nám říká, že máme něco dělat, s čím by bylo možno se vykázat.  (Anselm Grün: Exercicie pro všední den, Karmelitánské nakl., Kostelní Vydří 1998, 46-47)

Každý úkol si obvykle vyžaduje nějakou cenu. A co teprve asi tak vysoký úkol, jako je sloužit pravdě?
Sloužit pravdě jsou velká slova a jsou "nejvyšší vůlí", která v tomto povolání platí. Platí se ovšem malými mincemi. Děje se tak v různých, velmi prostých a malých věcech, kdesi v pozadí. Vůle k pravdě zůstává základem, ale fakticky musím zpracovávat korespondenci, číst akta, vést rozhovory a tak dále.
Pro mě bylo onou cenou, že jsem se nemohl plně věnovat tomu, co jsem si představoval: zásadním způsobem spolupromýšlet a účastnit se velkého duchovního rozhovoru naší doby, rozvinout vlastní dílo. Musel jsem sestoupit do maličkostí a různých faktických konfliktů a událostí. Velká část toho, co by mě zajímalo, musela jít stranou. Musel jsem se prostě postavit do služby a přijmout ji jako svůj úkol. A musel jsem zanechat myšlenky, že bezpodmínečně musím napsat a přečíst to či ono. Místo toho jsem byl nucen uznat, že můj úkol je toto zde. (82) (Joseph kardinál Ratzinger: Křesťanství na přelomu tisíciletí (otázky kladl Peter Seewald), Portál, Praha 1997, 81-82)

Přiznávám se ke stejnému perfekcionismu jako Saint-Exupéry, který jednou řekl.: „Dokonalost nespočívá v tom, že už nelze nic přidat, ale v tom, že už nelze nic vynechat.“ (Viktor E. Frankl: Co v mých knihách není, Cesta, Brno 1997, 93)

Stres může mít tři příčiny. Jednak příliš mnoho práce, když člověk bud' musí pracovat příliš dlouho nebo musí do daného času vtěsnat příliš mnoho. Za druhé vnitřní postoj, že je třeba se v práci osvědčit, dobře vypadat před ostatními. Třetí příčinou může být i vnitřní odpor k práci. Člověk si myslí, že je stvořen pro jinou práci, že by si zasloužil lepší spolupracovníky a že ta práce je vlastně nesmyslná a nudná. Reaguje pasivně s vnitřním odmítáním a stále se cítí vyčerpán. Je bezúčelné naříkat si na svůj stres. (Anselm Grün: Buď dobrý sám k sobě, Karmelitánské nakl., Kostelní Vydří 1997, 64)

Bůh nechce, abychom se stále přetěžovali. Chce, abychom se namáhali a něco vykonali, aby pro nás byla výzvou nouze lidí, abychom nehleděli malicherně stále jen na sebe. Ale když přepínáme své síly a neznáme už míru, pak naše práce není ani požehnaná. Jsou lidé, kteří stále pracují, ale nic od nich nepřichází. Jejich práce není tvořivá. Kdo pro svou práci nalezl správnou míru, ten přinese i více plodů.
Něco vykonat, to člověku dělá dobře. Když jsem něco vykonal, mohu si hrdě dát ruce v bok a být vděčný za úspěch. Člověk potřebuje úspěch. Úspěch jej podněcuje a vybízí jeho schopnosti, aby se projevily.  (Anselm Grün: Buď dobrý sám k sobě, Karmelitánské nakl., Kostelní Vydří 1997, 65-66)

Benedikt mluví ve své řeholi o tom, že Bůh nemá zalíbení v žádném člověku, který sice něco koná, ale reptá ve svém srdci... (srv. benediktinskou řeholi 5,18) (Klemens Schaupp: Doprovázení na duchovní cestě, Karmelitánské nakl., Kostelní Vydří 1994, 14, pozn.)

Stáváme se sami ponenáhlu tím, co děláme. Jak se stane kdo hudebníkem? Tím, že zpívá a hraje. Sedlákem? Tím, že pracuje na poli. (188-9) (Tomáš Špidlík:K vyšším věcem jsem se narodil, Praha 1991)

A práce na díle Páně je každá práce, v níž se stává viditelnou láska. (Jozef Porubčan: Každý den s Bohem, Praha, Scriptum 1992, s. 246) (246)

"Můžete spát," ptali se jednoho dobrého občana z Neapole, "když máte tolik dluhů? Zasmál se srdečně: "Já mohu docela klidně. To ti druzí, kterým jsem dlužen, ti nemohou." ...
Byl to zase jeden Neapolitánec, který poznamenal vtipně, že na Severu lidé neumírají hladem a zimou, ale starostmi o to, že by jim mohlo být zima a že by mohli mít hlad. (1O3)
Svatý Bernard podává zvláštní vysvětlení. Eucharistický chléb je mu symbolem meditace. Mnoho zrnek se rozemele, pak se spečou dohromady, vznikne chléb. Ten se pak modlitbou kněze promění v Krista. Něco podobného se má dít v rozjímání. Zrnka jsou všechny události dne. Je jich mnoho a jsou různé. Nevíme, co mají spolu společného. Ale rozum se jich zmocní, rozemele je svou úvahou, spojí všechny dohromady a řekne: Toto je můj den! Konec konců je to jeden celek a patří k mému životu jako denní chléb. Ale ten chléb mě nenasytí, nebude-li v tom chlebě Kristus. Uvidím-li ve svém denním životě Krista, pak opravdu budu žít dnes, zítra i na věky. (Tomáš Špidlík: Ve službě slova - cyklus A, Olomouc, Matice cyrilometodějská 1992, s.29)

Bude pro tebe snazší konat svoji povinnost, když si uvědomíš, kolik bratrů ti pomáhá a že jim neposkytuješ žádnou pomoc, nejsi-li věrný. (J. Escrivá de Balaguer: Cesta č.549, Brno, Cesta, 1992, 129)

A je znakem velkých duchů, že si znovu a znovu dokáží klást otázku: "Jdu správným směrem, nemýlím se, nejsem v zajetí zjednodušených představ?" Právě z pochyb dokázal Pavel Křivský vytěžit nové myšlenky a inspirovat jimi své blízké. (112)

...V katedrále sv. Pavla v Londýně, uprostřed nádhery barokních náhrobků, hlásajících velkými slovy dávno zašlou slávu zemřelých, najdete prostou desku, pod kterou je pohřben stavitel chrámu. A na té desce je prostý nápis: "Zde leží Sir Christopher Wren. Chceš-li vidět pomník, rozhlédni se kolem." Chcete vidět pomník Pavla Křivského? Nehledejte jej ve slovech náhrobku, hledejte ho ve svých srdcích - tam jej najdete pevnější kovu. Hledejte ho v kráse lidských vztahů, které se vytvářely u ohňů a za nočních vigilií - a hledejte ho ve vlastní práci i ve vlastních dětech. (113)

(Z nekrologu proneseného Václavem Břicháčkem nad rakví Pavla Křivského dne 22.12.1989, uvedeno v:
(Pavel Křivský: Ars bene vivendi, Praha 1992 /Soukromý tisk - podle záznamů členů a členek "Kruhu"/, s.113)

Epiktétos

Podstata filosofie spočívá v tom,

že by měla člověka naučit žít tak,

aby bylo jeho štěstí co nejméně

závislé na vnějších věcech.

 

Baal Schem

Ach běda, svět je plný

vysvětlení i tajemství a

člověk je zakrývá svou

malou rukou.

 

Martin Luther King

Naučili jsme se létat

jako ptáci, plavat jako

ryby, ale nanaučili jsme

se umění žít jako bratři.

 

J. Šulcová

Štěstí nejsou nesplněné sny,

ale splněné povinnosti.

 

J. Šulcová

Nejdůstojnějším projevem

smutku je smích.

 

Demokritos

Štěstí i neštěstí je věcí duše.

 

M. Blessingtonová

Štěstí nezáleží v tom, mít mnoho,

ale být spokojen s málem.

 

Juvenal

Žádný zlý člověk není šťastný.

 

Richter

V ranním snění se nám život

zdá vždy skvělejší ve srovnání

s tím, jak žijeme. Ale pravda

se nakonec ukáže.

 

H. D. Thoreau

Jestliže jste postavil vzdušný zámek,

vaše práce nemusí být zbytečná,

nyní k němu udělejte základy.

 

Ch. Morgenstern

Smích a úsměv jsou brány, jimiž

se dá do člověka propašovat mnoho

dobrého.

 

M. Chamfort

Nejvíce jsou promarněny dny, během

nichž jsme se nezasmáli.

 

Rochefoucauld

Nenachází-li člověk klid v sobě,

je zbytečné, aby ho hledal jinde.

 

Aischylos

Když má člověk strach, přestává

uvažovat.

 

C. Diane

Vpravdě sympatizujeme jen

s těmi druhy neštěstí, která jsme

sami prožili.

 

Ebner - Esbanchová

Je zlé, když se dva manželé

navzájem nudí, daleko horší

však je, když jen jeden nudí

druhého.

 

Seneca

Pomoz tomu, kdo nese břemeno,

ale rozhodně ne tomu, kdo je

položí vedle.

 

J. D. Bruyere

Málokdo lituje, že řekl málo, ale

často lituje, že řekl mnoho.

 

S. Johnson

Umění paměti záleží v umění

pozornosti.

 

Ruskin

Trpělivým čekáním se nikam

nedostaneme, jen trpělivou prací.

 

Rochefoucauld

Tělesná práce osvobozuje od

duševních bolů.

 

Lermontov

Ten kdo je prázdný je naplněn

sám sebou.

 

Vysokou hodnotu má člověk,

který dokáže, že mu nasloucháme,

když je s námi a že na něho

myslíme, když s námi není.

 

Modlit se znamená použít

„všechny“ své síly.

 

Jedna z nejkrásnějších modliteb,

které znám, praví: „Pane, učiň mne

lampou. Já sice shořím, ale daruji

světlo ostatním.“

 

William Saroyan

Nic v životě nemusí být

jen a jen takhle, a ne jinak.

 

Johan Wolfgang von Goethe

Člověk neztrácí vždy,

když se něčeho odříká.

 

Erich Kástner

Před manželstvím se domníváme,

že milujeme -

v manželství se to teprve učíme.

 

Z mnohých malých nedorozumění

a nepříjemností se vyvinou velké

spory. Mnoho rozvodů začíná

zapomenutými ponožkami pod

postelí. Ale také velké lásky jsou

tvořeny mnoha maličkostmi.

 

Udržuj pořádek,

pořádek udrží tebe.

 

Svítit můžeš ozdobami,

ale zářit jen osobností.

 

Jan Werich

Lidské štěstí - to je taková šňůrka,

na kterou navlékáme malé korálky,

taková malá štěstí - čím jsou

drobnější a čím je jich více, tím

je to štěstí větší.

 

Domov neznamená někde,

ale někdo.

 

Stará moudrost

Každý člověk má každý den právo

dělat minutu hlouposti, pokud v té

minutě ovšem nečiní žádná

závažná rozhodnutí.

 

Marcus Aurelius

Štěstí tvého života záleží

na druhu tvých myšlenek.

 

J. Vrchlický

Po něčem toužit jest již důvod

k žití.

 

Goethe

Talent se tvoří v tichu,

charakter v proudu světa.

 

perské přísloví

Nenávist má k lásce blíž,

než krůpěj rosy k třpytu slunce.

 

vietnamské přísloví

Pravdivé slovo je jako hořký lék:

není příjemné, ale pomáhá.

 

arabské přísloví

Kvůli jednomu, který zaspal,

nebude dvojí svítání.

 

Saint Exupéry

Milovat neznamená dívat se

jeden na druhého, ale dívat

se jedním směrem.

 

Oldřich Nový

Nejčastěji hledáme své štěstí tak

jako brýle, když je máme na nose.

 

Grabbe

Žena vidí do hloubky,

muž do dálky.

 

G. Hauptmann

Slabosti žen nadchnou muže,

slabosti mužů pohoršují ženy.

 

Michel Masson

Když se žena vdává, řekne „ano“.

A tehdy je to naposledy, kdy

promluví stručně.

 

A. Toscanini

Ženě nestačí milovat muže,

aby byla šťastná. Musí tu být

ještě druhý muž kterého bolí,

že ona miluje toho prvního.

 

M. de Cervantes

Čestní muži se rychle žení,

moudří nikdy.

 

Voltaire

Je nabíledni, že Bůh stvořil ženu,

aby zkrotil muže.

 

U muže jsou slova „miluji tě“ prosbou.

U ženy je to dar.

 

P. Picasso

Krásné ženy poskytují užitek

jen milencům a malířům bez

fantazie.

 

Ženy nikdy nepřicházely včas

na schůzku. Už i Adam musel čekat.

 

Bush

Hloupé myšlenky napadají každého,

ale moudrý je nevyslovuje.

 

Goethe

Dokonalost je norma nebes. Pouze

touha po dokonalosti je norma

člověka.

 

Žádné přátelství nemůže existovat

bez vzájemné úcty.

 

Erasmus

Objevíš-li nové přátele,

nezapomeň na staré !

 

Twain

Pouze někteří lidé dovedou snést

blahobyt u druhých samozřejmě.

 

Pomsta přikládá šálek k cizím

ústům, ale poslední doušek

vypíjí sama.

 

Dygat

Po letech se i nejbližší duše k sobě

otáčejí tou nejpodivnější a

nejneočekávanější stranou.

 

Franklin

Před svatbou měj oči otevřené,

po svatbě je napůl zavři.

 

Brudzinski

Varuj se specializace:

jestliže se jednou osvědčíš v úloze

ukřivděného, nikdy už jinou roli

nedostaneš.

 

Byron

Když ti, kdo se milovali, zapomenou

na něžnost, zůstane smrti málo,

co by jim vzala.

 

Theophrastus

Čas je drahocenná útrata.

 

Ortega Y Gasset

Jsou dva druhy nespokojenosti:

nespokojenost, která pracuje,

a ta, co lomí rukama. První dosáhne

toho, co chce, druhá ztratí, co má.

 

J. Čapek

Ze dvou různých mínění vítězívá

vždycky spíše to hlučnější.

 

G. B. Shaw

Co je důležitější, chceme-li dosáhnout

úspěchu - talent, či pracovitost?

A co je důležitější u velocipédu?

Přední, nebo zadní kolo?

 

W. M. Thackeray

Svět je zrcadlo. Mračte se do něho

a bude se na vás také mračit.

Zasmějte se a bude vám veselým

a laskavým společníkem.

 

M. Ebner-Eschenbachová

Celá řada lidí je lepších

než jejich pověst.

 

E. Hubbard

Věčné hledání cizích chyb je

jednou z největších chyb vlastních.

 

J. Fr. Schiller

Ze všech soudců nejshovívavější

je znalec.

 

Zb. Herbert

Kdo neumí odpouštět, boří most,

který sám bude muset přejít,

neboť každý člověk potřebuje

odpuštění.

 

latinské přísloví

Věrný přítel je medicínou duše.

 

J. Joubert

Jsou-li mí přátelé jednoocí,

dívám se na ně z profilu.

 

Kiplling

Domněnka ženy bývá přesnější

než jistota muže.

 

Ostrovskij

Mělká je láska, není-li v ní

přátelství a společných zájmů.

 

Lebnitz

Milovat znamená ve štěstí

druhého nacházet štěstí vlastní.

 

Tolstoj

Milovat znamená žít život toho,

koho miluješ.

 

Lessing

Rovnost - hlavní osnova lásky.

 

Vauvenargues

Stálost - věčná touha lásky.

 

Cicero

Rodinná láska je základ

všech ctností.

 

Cicero

Co je příjemnějšího, než mít někoho,

s nímž můžeš míti odvahu mluvit

jako sám se sebou?

 

Martialis

Jen ty poklady, které jsi daroval,

budeš stále mít.

 

Ovidius

Co je tvrdšího než skála? Co je

měkčího než voda? A přece měkká

voda rozrývá tvrdou skálu.

 

Voltaire

Umění nudit spočívá v tom,

že se řekne všechno.

 

Jacgues Prevert

Pokusme se být šťastni,

už jen pro příklad ostatním.

 

I když tě štěstí pozapomene,

ty ho nikdy úplně nezapomeň.

 

Babler

Tělu slouží štěstí a spokojenost,

ale síly ducha probouzí, povznáší

a rozvíjí jen neklid, žal a bolest.

 

Seneca

Užitečnější je znát několik moudrých

pravidel, jež by mohla tobě vždy

posloužit, než nastudovati mnoho

neužitečných věcí.

 

Werich

Jedna ženská vidí někdy dál

než pět mužských s dalekohledem.

 

Fernandel

Mám báječnou paměť, jenže krátkou.

 

Zeyer

Je někdy slovo jako mocný klíč,

jenž otevírá zámky silné tak

jako osud sám.

 

Konfucius

I když lidé nevědí, co je dobro,

mají ho v sobě.

 

Cicero

Nemůžeme moudrost stále jenom

sbírat, musíme ji také uplatňovat.

 

Goethe

Nestačí vědět, vědění se musí použít.

 

Seneca

I když mnoho přečteš,

zvol si jednu věc,

kterou toho dne promyslíš.

 

Berlioz

Je někdy moudré dělat hlouposti.

 

Cicero

Paměť slábne, pokud ji necvičíš.

 

Horatius

Smích většinou umí závažné věci

rozřešit lépe a rázněji než

velká přísnost.

 

Schmidt

Úsměv je světlo, jež se ukáže v okně

obličeje a naznačí, že srdce je doma.

 

Syrus

Humor je perla z hloubky,

vtip jiskřící pěna na povrchu.

 

Asturias

Žena miluje na muži spíše to,

co není, než co je.

 

Baudelaire

Láska je povídka v citoslovcích.

 

Benešová

Na tom, koho máme rádi, nám

nevadí i jeho neřesti, zatímco

u toho, koho nesnášíme, jsou nám

proti srsti i jeho ctnosti.

 

Shaw

Koupit psa je jediný způsob,

jak získat za peníze lásku.

 

Tuwim

Sen ženy: mít malou nohu

a žít na velké.

 

Shakespeare

Přátel si važ, a kdo se osvědčili,

ty hákem z ocele si připni

k srdci.

 

Šalamoun

Zdržuj nohu svou do domu bližního

svého, aby syt tebe neměl tě

v nenávisti.

 

Bonnard

Přátelství je schopen ten, komu lidé

neznechutili člověka, kdo věří a ví,

že se v davu vyskytují velkorysí

lidé, svrchovaní duchové a dobrá

srdce, ten, kdo se neunaví jejich

hledáním a miluje je ještě dříve,

nežli je našel.

 

Werich

Přátelství je součást lidského štěstí.

 

turecké přísloví

Kdo hledá přítele bez chyby,

zůstane bez přítele.

 

polské přísloví

Hedvábnou rukou přítele vybírej

a drž železnou.

 

Nestroy

Láska k bližnímu začíná u sebe

sama.

 

Ptahhotep

Pobývej s přítelem, teprve když

ukončil svou práci, aby jeho

záležitosti neutrpěly.

 

tibetské přísloví

Slova, jdoucí ze srdce, hřejí tři zimy.

 

polynéské přísloví

Chceš-li být šťasten jeden den,

zabývej se milenkou;

Chceš-li být šťasten jeden rok,

zabývej se ženou;

Chceš-li být šťasten celý život,

zabývej se zahradou.

 

John

Je celá řada mužů, kteří se dvoří

ženám a kteří by se octli ve velkých

rozpacích, kdyby byli vyslyšeni.

 

Medici

Dočtete se, že máte odpouštět svým

nepřátelům, ale nikde se nedočtete,

že máte odpouštět svým přátelům.

 

K. Čapek

Nikdo si nesmí myslet, že je o něco

víc, nebo něco lepšího než ten druhý.

Možná, že toho má víc v makovici,

možná, že nosí lepší košili. Možná,

že má fortelnější ruce, možná že

má větší bicepsy. Ale tohle všechno

ho jenom zavazuje! Jenom zavazuje

k tomu, aby toho udělal víc; tím

víc pro ty s menšími bicepsy

a s horší košilí.

 

Werich

Mít rád lidi a milovat lidi to je

celé tajemství a snad jediný

recept na štěstí.

 

Werich

Bez lidí dobré vůle by život

byl než nákladné a nebezpečné

dobrodružství.

 

Konfucius

Uvidíš-li ušlechtilého,

snaž se mu vyrovnat,

uvidíš-li špatného,

zpytuj své svědomí.

 

české přísloví

Štěstí má mnoho přátel...

 

K. Čapek

Člověk se rodí jen jednou, aby se

pak ještě rodil zvolna, dobývaje

sebe sama klikatě i v prudkých

nárazech, pokud mu zbývají

čerstvé a nenasycené smysly

a duše potřebná k růstu

 

Saint - Exupéry

Poušť je krásná právě tím,

že někde skrývá studnu.

 

Chaplin

Kdykoliv chceš, seš volnej jako pták.

 

Spinoza

Příroda sama je Bůh.

 

Walther

Umění zkrášluje člověka

a brání mu být špatný.

 

arabské přísloví

Kniha je jako zahrada, kterou

nosíš v kapse.

 

čínské přísloví

Tři dny nečti a ústa zhrubnou.

Tři dny nepiš a ruka zeslábne.

 

Paul

Dílo tištěné pouze velkými

písmeny se těžko čte.

Právě tak život ze samých nedělí.

 

Johson

Umění paměti záleží v umění

pozornosti.

 

japonské přísloví

Básníci znají i krajiny, kde nikdy

nebyli.

 

Camus

Každá překážka umožní urazit

další kus cesty.

 

Horatius

Představuj si, že každý den,

jenž se rozzářil, je tvůj poslední,

vděčně pak přijmeš každou hodinu,

se kterou tvoje naděje již nepočítala.

 

čínské přísloví

Leží-li ti na srdci blaho tvých dětí,

nech je zakusit trochu zimy a hladu.

 

Camus

Štěstí a absurdno jsou děti stejné země.

 

Havlíček

Kdo v sebe doufá, ten našel nejlepší

oporu.

 

 

 

 

France

Ve vzpomínkách si udělejte občas

úklid: vymeťte zbytečné, spalte

chmurné, oprašte příjemné a

vyleštěte radostné zážitky své

minulosti.

 

Rochefoucauld

Kdo nenajde klid v sobě,

zbytečně jej hledá jinde.

 

John

Chcete umírnit vlastní bolest?

Pohleďte na bolest cizí.

 

Swift

Tři nejlepší lékaři na světě:

dr. Střídmý, dr. Klidný, a dr. Veselý.

 

Manželství se podobá stavebnici

od které jsme ztratili návod.

 

Nuda olupuje duši o její pružnost:

zbavuje ji také síly; je tedy třeba

spoutat duši pevnými rozhodnutími.

To je neomylný lék, který s úspěchem

užívali všichni nešťastní pozemšťané,

mniši a vězňové.

 

John

Člověk má jít vpřed a nezatěžovat se

vzpomínkami.

 

Epikuros

V životě nedělej nic takového,

že bys pak musel mít strach,

aby se o tom nedověděli tví bližní.

 

Schulz

Jsou veliké a nesmírné lásky a přece

nás nevyrvou z našeho osudu, ani

nevysvobodí, vždy se vracíme zpět do

svého života.

 

Vrchlický

Po něčem toužit jest již důvod

k žití.

 

Camus

Všichni lidé nacházejí v životě něco

příjemného. A to jim pomáhá dál žít.

Právě k tomu se uchylují, když jsou

u konce svých sil.

 

Shakespeare

Šťasten být neumíš, protože po tom,

co nemáš, se ženeš, a co máš,

na to zapomínáš.

 

K. Čapek

Jsem slabý člověk,

ale v mé slabosti je má síla;

můj smutek mne nebolí, má osamělost,

to bude zároveň mé přemýšlení;

mé odříkání,

to bude zároveň má čistota.

 

Tatarka D - slov. spisovatelka

Kam spějeme. Nikoli do prázdnoty.

Prázdnota nás nepohltí. Spějeme

ke svým předkům.

 

Konfucius

Překonat špatné zvyky je možné

jenom dnes, zítra už ne.

 

Demokritos

Je nerozumné neustupovat nutnostem

v životě.

 

John

Zpravidla věci vymyšlené jsou půvabné,

holá pravda nuda.

 

Huxley

V štěstí vždycky najdeš kousek

domácích pantoflí.

 

Cronin

Úsměv stojí méně než elektřina

a dává více světla.

 

Reverdy

Civilizace jsou líčidla lidstva.

 

Fišer

Nejlepším prostředkem proti rozmaru

jsou skutečné starosti.

 

Rochefoucauld

Nikdy nejsme tak šťastni, nebo

nešťastni, jak si myslíme.

 

Hrabal

Život je věrnost třeskutým krásám,

někdy i za cenu vlastního života.

 

Renard

Lidé nedělají to, co chtějí. Naštěstí!

 

Schiller

V tvé hrudi jsou hvězdy tvého osudu.

 

J. Masaryk

Člověk si musí najít svou cestu.

To se ví. Ale když ji opravdu

hledáte, najdete ji dost brzy.

A pak se jí musíte držet.

Nebo zabloudíte.

 

Neruda

Moudré je

říct si každého dne:

kéž si uchovám lásku k životu.

 

Stevenson

Umění žít není uměním hrát

s dobrou kartou, ale uměním sehrát

se špatnou kartou dobrou hru.

 

Hazlitt

Umění žít je vědět, jak vychutnat

malé radosti a unést velká břemena.

 

R. L. Stevenson

Žádná povinnost není tak zanedbávána

jako povinnost být šťastný.

 

G. E. Lessing

Očekávat potěšení je také potěšení.

 

Marcus Aurelius

Štěstí tvého života závisí

na kvalitě tvých myšlenek.

 

M. E. Eschenbach

Mladí jsme do té doby,

dokud jsme ještě schopni se učit,

osvojovat si nové zvyklosti,

a snášet odpor.

 

R. Leonhardt

Smysl života spočívá též

v hledání nových obzorů.

 

z Číny

Budu-li v srdci nosit zelenou větvičku,

pak se už najde ptáček,

který si na ní zazpívá.

 

Roland Leonhardt

Člověk si v každém svém věku

přeje dodat životu barvu.

 

Peter Rosegger

Jak líbezné je žít! Jen musíme

mít odvahu žít svůj vlastní život.

 

Heinrich Pestalozzi

Láska nevládne, ale zušlechťuje

- a to je více.

 

Demokritos

Život bez slavností je dlouhá

cesta bez příjemných zastávek.

 

Přísloví

Čas dlí, spěchá, dělí i hojí.

 

R. Leonhardt

Dobrá nálada je tím nejlepším

deštníkem pro kalné dny.

 

R. Leonhardt

Ke štěstí, které nás podpírá,

patří i vděčnost za to, co máme

a co nemusíme teprve hledat.

 

R. Leonhardt

Setkání s druhými dodávají

našemu životu význam.

 

Fridrich Schiller

Neztrácej se v daleké budoucnosti

chop se okamžiku. Ten je tvůj!

 

K. H. Waggerl

Nikdo není sto ukout štěstí života,

nýbrž vždy jen štěstí okamžiku.

 

F. Grillparzer

Měsíce i léta míjí a jsou navždy

ty tam, ale krásný okamžik

svítí po celý život.

 

Goethe

Ke všemu, co je veliké, je prvním

krokem odvaha.

 

Rochefoucauld

Bylo by užitečnější studovat víc lidi

než knihy.

 

Buddha

Kdo má nejméně žádostí, je nejšťastnější.

 

Talmud

Ať slyší ucho každé slovo, které

vysloví tvá ústa.

 

Lichtenberg

Je mnoho lidí, kteří čtou jen proto,

aby nemuseli myslet.

 

Disraeli

Důležitou věcí v životě je vědět, kdy

využít příležitosti, ale neméně

důležité je vědět, kdy jí nevyužít.

 

 

české přísloví

Kdo do nebe hledí a po zemi chodí,

snadno se uhodí.

 

Epikúros

Dobro činit je nejenom krásnější,

ale i slastnější než dobro zakoušet.

 

Goethe

Vzdělanost je schopnost rozumět jiným.

 

Rochefoucauld

Nikdy se člověk tak nezesměšní

vlastnostmi, které má, jako těmi,

které předstírá.

 

české přísloví

Největší moudrost, znáti sebe samého.

 

Goethe

Kdo nedělá nic pro druhé, nedělá

nic pro sebe.

 

Shakespeare

Kdo by ti mohl udělit větší

pochvalu než tu, že jsi sám sebou?

 

anglické přísloví

Bez přátel není štěstí, ale bez

neštěstí nepoznáme přítele.

 

české přísloví

Kdo činí co chce, utrpí, co nechce.

 

gen. F. White

Bitva je ztracená, je však ještě čas

vyhrát druhou.

 

Marcus Aurelius

Zvykej si konat i to, nač si netroufáš.

 

Runbeck

Štěstí není stanice, do které přijedeš,

ale způsob cestování.

 

V životě můžeme lecčeho litovat,

že jsme utratili moc peněz, nebo

příliš málo, že jsme něco vykonali

nebo nevykonali, ale jednoho určitě

litovat nikdy nebudeme - že jsme

byli laskaví.

 

Štěstí člověka je druhý

člověk /rovněž i peklem/.

 

Seneca

Nikdo se moudrým nerodí,

nýbrž stává se jím.

 

Horatius

Smíchem se velké věci rozhodnou

často rázněji a lépe než tvrdostí.

 

Seneca

Chceš-li být milován - miluj!

 

Hugo von Hofmannsthal

Zrát znamená jasněji rozlišovat,

intimněji spojovat.

 

Theodor Fontane

Kdy je člověk šťastný?

Snad tehdy, když šťastným být chce.

 

Joseph Joubert

Co rozmnožuje pouta

od člověka k člověku,

to činí člověka lepším

a zároveň i šťastnějším.

 

Demokritos

Život bez slavností je dlouhá cesta

bez příjemných zastávek.

 

Roland Leonhardt

Srdce má oči, aby vidělo,

a tím se stane, že se můžeme radovat.

 

Joseph Joubert

Abychom se dostali ke krajinám

světla, musíme proniknout skrze

mraky.

 

Karl Heinrich Waggerl

Je jenom jediný lék na velké starosti:

Malé radosti.

 

Franz Seeburg

Kde rozséváme lásku, roste nám

vstříc radost.

 

Augustin z Hippa

Po čem dlouho toužíme,

to s velikou radostí přijímáme;

co však rychle dostaneme,

toho si nevážíme.

 

Roland Leonhardt

Ležet na tichém břehu a zcela být

sám sebou - to je životní štěstí.

 

Gottfried Keller

Kapičky rosy zazáří

v slunci se blýskajíc;

jeden den může perlou být

a sto let možná nic.

 

Roland Leonhardt

Jen ty sám víš, kde je doma

tvé štěstí.

 

Roland Leonhardt

Setkání s druhými dodávají

našemu životu význam.

 

Friedrich Schleiermader /1768 - 1834/

Nestarej se o to, co má přijít a neplač

pro to, co pominulo. Spíš se starej o to,

abys neztratil sám sebe a plač, když

se celé dny trmácíš, aniž by ve tvém

srdci přebývalo nebe.

 

Jeremias Gotthelf /1797 - 1854/

Tam, kde má být řád, tam se musí

střídat slunce s deštěm, den s nocí.

S mraky na nebi člověk nic neudělá,

ale mrakům ve svém srdci může vládnout.

 

 

Nenašel by každý člověk v sobě tu moc,

když by jí hledal?

K tomu, aby byl člověk spokojený,

aby byl povznesen nad své těžkosti,

není důležité to co má, ale jaký je.

 

Opravdové přátelství nezávisí

ani na bohatství, ani na chudobě,

ale na skromném, spokojeném srdci.

 

Kdo samou nespokojeností promarní

přítomnost, tomu ani budoucnost

nepřinese mnoho radosti.

 

Paul Valéry

Bolest je to, co vnímáme

jako své nejvlastnější a nejcizejší.

 

Friedrich Hebbel

To, že se bolesti mezi sebou střídají,

činí život snesitelným.

 

Cosmus Flam

Neléčí lékař, léčí tvé JÁ.

 

J. W. Goethe

Největší nemoc je nerozhodnost.

 

Přísloví 18, 14

Odvážný duch unese nemoc.

 

Friedrich Rittelmeyer

Žádnou nemoc bychom neměli opustit,

aniž bychom jí současně vyrvali její požehnání.

 

J. W. Goethe

Můžeš-li plakat, děkuj Bohu!

 

Hannes Pcherstofer

Všechno je světlo, když poznáme

pravý význam temnoty.

 

Ať se ti to líbí nebo ne, tvoje myšlenky

určují směr cesty, která se nazývá život.

Máš-li mysl plnou úzkostí a pochybností,

pak žiješ v jejich zajetí. Jestliže se pova-

žuješ za nešiku a neschopného, pak se tak

i chováš. Řekni chlapci, že je hlupák a on

se jím stane.

 

Otto Gilen

Svět je plný božských sil,

musíme se jim jenom otevřít

s čistým, oddaným srdcem

a s otevřenou, vnímavou duší,

abychom byli požehnáni.

 

A. P. Gouthey

Každý okamžik, který ti Bůh dává,

je nekonečný poklad. Nepromarni ho.

Nehoň se pořád, abys zajistil zítřek.

Žij lépe, než můžeš, mysli lépe,

než můžeš, a vydej ze sebe to nejlepší

dnes. Protože dnešek je dřív než zítřek,

a zítřek bude dřív než věčnost.

 

Christoph Blumhardt

Věřím v slunce

i když je nevidím.

 

Věřím v lásku

i když ji necítím.

 

Věřím v Boha,

i když mlčí.

 

 

Aby mne nesežralo zoufalství, musím

se ztratit v činnosti.

Tennyson

 

Tajemství jak se cítit mizerně, spočívá

v dostatku volného času, kdy je možno

týrat se otázkou, zda jsi, nebo nejsi

šťasten.

G. B. Shaw

 

Není neštěstí být slepým, neštěstím

však je nebýt schopen slepotu unést.

John Milton

 

Je jenom jedna cesta za štěstím

a to, přestat se trápit nad tím,

co je mimo naši moc.“

Epiktétos

 

Člověk je tím, o čem celý den přemýšlí.

Náš život je tím, co z něj udělají naše

myšlenky.

Marcus Aurelius

 

K. Čapek

Nikdo si nesmí myslet, že je o něco

víc, nebo něco lepšího než ten druhý.

Možná, že toho má víc v makovici,

možná, že nosí lepší košili. Možná,

že má fortelnější ruce, možná že

má větší bicepsy. Ale tohle všechno

ho jenom zavazuje! Jenom zavazuje

k tomu, aby toho udělal víc; tím

víc pro ty s menšími bicepsy

a s horší košilí.

 

Werich

Mít rád lidi a milovat lidi to je

celé tajemství a snad jediný

recept na štěstí.

 

Werich

Bez lidí dobré vůle by život

byl než nákladné a nebezpečné

dobrodružství.

 

Konfucius

Uvidíš-li ušlechtilého,

snaž se mu vyrovnat,

uvidíš-li špatného,

zpytuj své svědomí.

 

české přísloví

Štěstí má mnoho přátel...

 

K. Čapek

Člověk se rodí jen jednou, aby se

pak ještě rodil zvolna, dobývaje

sebe sama klikatě i v prudkých

nárazech, pokud mu zbývají

čerstvé a nenasycené smysly

a duše potřebná k růstu

 

Saint - Exupéry

Poušť je krásná právě tím,

že někde skrývá studnu.

 

Chaplin

Kdykoliv chceš, jseš volnej jako pták.

 

Spinoza

Příroda sama je Bůh.

 

Walther

Umění zkrášluje člověka

a brání mu být špatný.

 

arabské přísloví

Kniha je jako zahrada, kterou

nosíš v kapse.

 

čínské přísloví

Tři dny nečti a ústa zhrubnou.

Tři dny nepiš a ruka zeslábne.

 

Paul

Dílo tištěné pouze velkými

písmeny se těžko čte.

Právě tak život ze samých nedělí.

 

Johson

Umění paměti záleží v umění

pozornosti.

 

japonské přísloví

Básníci znají i krajiny, kde nikdy

nebyli.

 

Camus

Každá překážka umožní urazit

další kus cesty.

 

Horatius

Představuj si, že každý den,

jenž se rozzářil, je tvůj poslední,

vděčně pak přijmeš každou hodinu,

se kterou tvoje naděje již nepočítala.

 

čínské přísloví

Leží-li ti na srdci blaho tvých dětí,

nech je zakusit trochu zimy a hladu.

 

Camus

Štěstí a absurdno jsou děti stejné země.

 

Havlíček

Kdo v sebe doufá, ten našel nejlepší

oporu.

 

France

Ve vzpomínkách si udělejte občas

úklid: vymeťte zbytečné, spalte

chmurné, oprašte příjemné a

vyleštěte radostné zážitky své

minulosti.

 

Rochefoucauld

Kdo nenajde klid v sobě,

zbytečně jej hledá jinde.

 

John

Chcete umírnit vlastní bolest?

Pohleďte na bolest cizí.

 

Swift

Tři nejlepší lékaři na světě:

dr. Střídmý, dr. Klidný, a dr. Veselý.

 

Manželství se podobá stavebnici

od které jsme ztratili návod.

 

Nuda olupuje duši o její pružnost:

zbavuje ji také síly; je tedy třeba

spoutat duši pevnými rozhodnutími.

To je neomylný lék, který s úspěchem

užívali všichni nešťastní pozemšťané,

mniši a vězňové.

 

John

Člověk má jít vpřed a nezatěžovat se

vzpomínkami.

 

Epikuros

V životě nedělej nic takového,

že bys pak musel mít strach,

aby se o tom nedověděli tví bližní.

 

Schulz

Jsou veliké a nesmírné lásky a přece

nás nevyrvou z našeho osudu, ani

nevysvobodí, vždy se vracíme zpět do

svého života.

 

Vrchlický

Po něčem toužit jest již důvod

k žití.

 

Camus

Všichni lidé nacházejí v životě něco

příjemného. A to jim pomáhá dál žít.

Právě k tomu se uchylují, když jsou

u konce svých sil.

 

Shakespeare

Šťasten být neumíš, protože po tom,

co nemáš, se ženeš, a co máš,

na to zapomínáš.

 

K. Čapek

Jsem slabý člověk,

ale v mé slabosti je má síla;

můj smutek mne nebolí, má osamělost,

to bude zároveň mé přemýšlení;

mé odříkání,

to bude zároveň má čistota.

 

Tatarka D - slov. spisovatelka

Kam spějeme. Nikoli do prázdnoty.

Prázdnota nás nepohltí. Spějeme

ke svým předkům.

 

Konfucius

Překonat špatné zvyky je možné

jenom dnes, zítra už ne.

 

Demokritos

Je nerozumné neustupovat nutnostem

v životě.

 

John

Zpravidla věci vymyšlené jsou půvabné,

holá pravda nuda.

 

Huxley

V štěstí vždycky najdeš kousek

domácích pantoflí.

 

Cronin

Úsměv stojí méně než elektřina

a dává více světla.

 

Reverdy

Civilizace jsou líčidla lidstva.

 

Fišer

Nejlepším prostředkem proti rozmaru

jsou skutečné starosti.

 

Rochefoucauld

Nikdy nejsme tak šťastni, nebo

nešťastni, jak si myslíme.

 

Hrabal

Život je věrnost třeskutým krásám,

někdy i za cenu vlastního života.

 

Renard

Lidé nedělají to, co chtějí. Naštěstí!

 

Schiller

V tvé hrudi jsou hvězdy tvého osudu.

 

J. Masaryk

Člověk si musí najít svou cestu.

To se ví. Ale když ji opravdu

hledáte, najdete ji dost brzy.

A pak se jí musíte držet.

Nebo zabloudíte.

 

Neruda

Moudré je

říct si každého dne:

kéž si uchovám lásku k životu.

 

Stevenson

Umění žít není uměním hrát

s dobrou kartou, ale uměním sehrát

se špatnou kartou dobrou hru.

 

Hazlitt

Umění žít je vědět, jak vychutnat

malé radosti a unést velká břemena.

 

R. L. Stevenson

Žádná povinnost není tak zanedbávána

jako povinnost být šťastný.

 

G. E. Lessing

Očekávat potěšení je také potěšení.

 

Marcus Aurelius

Štěstí tvého života závisí

na kvalitě tvých myšlenek.

 

M. E. Eschenbach

Mladí jsme do té doby,

dokud jsme ještě schopni se učit,

osvojovat si nové zvyklosti,

a snášet odpor.

 

R. Leonhardt

Smysl života spočívá též

v hledání nových obzorů.

 

z Číny

Budu-li v srdci nosit zelenou větvičku,

pak se už najde ptáček,

který si na ní zazpívá.

 

Roland Leonhardt

Člověk si v každém svém věku

přeje dodat životu barvu.

 

Peter Rosegger

Jak líbezné je žít! Jen musíme

mít odvahu žít svůj vlastní život.

 

Heinrich Pestalozzi

Láska nevládne, ale zušlechťuje

- a to je více.

 

Demokritos

Život bez slavností je dlouhá

cesta bez příjemných zastávek.

 

Přísloví

Čas dlí, spěchá, dělí i hojí.

 

R. Leonhardt

Dobrá nálada je tím nejlepším

deštníkem pro kalné dny.

 

R. Leonhardt

Ke štěstí, které nás podpírá,

patří i vděčnost za to, co máme

a co nemusíme teprve hledat.

 

R. Leonhardt

Setkání s druhými dodávají

našemu životu význam.

 

Fridrich Schiller

Neztrácej se v daleké budoucnosti

chop se okamžiku. Ten je tvůj!

 

K. H. Waggerl

Nikdo není sto ukout štěstí života,

nýbrž vždy jen štěstí okamžiku.

 

F. Grillparzer

Měsíce i léta míjí a jsou navždy

ty tam, ale krásný okamžik

svítí po celý život.

 

Goethe

Ke všemu, co je veliké, je prvním

krokem odvaha.

 

Rochefoucauld

Bylo by užitečnější studovat víc lidi

než knihy.

 

Buddha

Kdo má nejméně žádostí, je nejšťastnější.

 

Talmud

Ať slyší ucho každé slovo, které

vysloví tvá ústa.

 

Lichtenberg

Je mnoho lidí, kteří čtou jen proto,

aby nemuseli myslet.

 

Disraeli

Důležitou věcí v životě je vědět, kdy

využít příležitosti, ale neméně

důležité je vědět, kdy jí nevyužít.

 

 

české přísloví

Kdo do nebe hledí a po zemi chodí,

snadno se uhodí.

 

Epikúros

Dobro činit je nejenom krásnější,

ale i slastnější než dobro zakoušet.

 

Goethe

Vzdělanost je schopnost rozumět jiným.

 

Rochefoucauld

Nikdy se člověk tak nezesměšní

vlastnostmi, které má, jako těmi,

které předstírá.

 

české přísloví

Největší moudrost, znáti sebe samého.

 

Goethe

Kdo nedělá nic pro druhé, nedělá

nic pro sebe.

 

Shakespeare

Kdo by ti mohl udělit větší

pochvalu než tu, že jsi sám sebou?

 

anglické přísloví

Bez přátel není štěstí, ale bez

neštěstí nepoznáme přítele.

 

české přísloví

Kdo činí co chce, utrpí, co nechce.

 

gen. F. White

Bitva je ztracená, je však ještě čas

vyhrát druhou.

 

Marcus Aurelius

Zvykej si konat i to, nač si netroufáš.

 

Runbeck

Štěstí není stanice, do které přijedeš,

ale způsob cestování.

 

V životě můžeme lecčeho litovat,

že jsme utratili moc peněz, nebo

příliš málo, že jsme něco vykonali

nebo nevykonali, ale jednoho určitě

litovat nikdy nebudeme - že jsme

byli laskaví.

 

Štěstí člověka je druhý

člověk /rovněž i peklem/.

 

Seneca

Nikdo se moudrým nerodí,

nýbrž stává se jím.

 

Horatius

Smíchem se velké věci rozhodnou

často rázněji a lépe než tvrdostí.

 

Seneca

Chceš-li být milován - miluj!

 

Hugo von Hofmannsthal

Zrát znamená jasněji rozlišovat,

intimněji spojovat.

 

Theodor Fontane

Kdy je člověk šťastný?

Snad tehdy, když šťastným být chce.

 

Joseph Joubert

Co rozmnožuje pouta

od člověka k člověku,

to činí člověka lepším

a zároveň i šťastnějším.

 

Demokritos

Život bez slavností je dlouhá cesta

bez příjemných zastávek.

 

Roland Leonhardt

Srdce má oči, aby vidělo,

a tím se stane, že se můžeme radovat.

 

Joseph Joubert

Abychom se dostali ke krajinám

světla, musíme proniknout skrze

mraky.

 

Karl Heinrich Waggerl

Je jenom jediný lék na velké starosti:

Malé radosti.

 

Franz Seeburg

Kde rozséváme lásku, roste nám

vstříc radost.

 

Augustin z Hippa

Po čem dlouho toužíme,

to s velikou radostí přijímáme;

co však rychle dostaneme,

toho si nevážíme.

 

Roland Leonhardt

Ležet na tichém břehu a zcela být

sám sebou - to je životní štěstí.

 

Gottfried Keller

Kapičky rosy zazáří

v slunci se blýskajíc;

jeden den může perlou být

a sto let možná nic.

 

Roland Leonhardt

Jen ty sám víš, kde je doma

tvé štěstí.

 

Roland Leonhardt

Setkání s druhými dodávají

našemu životu význam.

 

Friedrich Schleiermader /1768 - 1834/

Nestarej se o to, co má přijít a neplač

pro to, co pominulo. Spíš se starej o to,

abys neztratil sám sebe a plač, když

se celé dny trmácíš, aniž by ve tvém

srdci přebývalo nebe.

 

Jeremias Gotthelf /1797 - 1854/

Tam, kde má být řád, tam se musí

střídat slunce s deštěm, den s nocí.

S mraky na nebi člověk nic neudělá,

ale mrakům ve svém srdci může vládnout.

 

Nenašel by každý člověk v sobě tu moc,

když by jí hledal?

K tomu, aby byl člověk spokojený,

aby byl povznesen nad své těžkosti,

není důležité to co má, ale jaký je.

 

Opravdové přátelství nezávisí

ani na bohatství, ani na chudobě,

ale na skromném, spokojeném srdci.

 

Kdo samou nespokojeností promarní

přítomnost, tomu ani budoucnost

nepřinese mnoho radosti.

 

Paul Valéry

Bolest je to, co vnímáme

jako své nejvlastnější a nejcizejší.

 

Friedrich Hebbel

To, že se bolesti mezi sebou střídají,

činí život snesitelným.

 

Cosmus Flam

Neléčí lékař, léčí tvé JÁ.

 

J. W. Goethe

Největší nemoc je nerozhodnost.

 

Přísloví 18, 14

Odvážný duch unese nemoc.

 

Friedrich Rittelmeyer

Žádnou nemoc bychom neměli opustit,

aniž bychom jí současně vyrvali její požehnání.

 

J. W. Goethe

Můžeš-li plakat, děkuj Bohu!

 

Hannes Pcherstofer

Všechno je světlo, když poznáme

pravý význam temnoty.

 

 

Syrus

Humor je perla z hloubky,

vtip jiskřící pěna na povrchu.

 

Asturias

Žena miluje na muži spíše to,

co není, než co je.

 

Baudelaire

Láska je povídka v citoslovcích.

 

Benešová

Na tom, koho máme rádi, nám

nevadí i jeho neřesti, zatímco

u toho, koho nesnášíme, jsou nám

proti srsti i jeho ctnosti.

 

Shaw

Koupit psa je jediný způsob,

jak získat za peníze lásku.

 

Tuwim

Sen ženy: mít malou nohu

a žít na velké.

 

Shakespeare

Přátel si važ, a kdo se osvědčili,

ty hákem z ocele si připni

k srdci.

 

Šalamoun

Zdržuj nohu svou do domu bližního

svého, aby syt tebe neměl tě

v nenávisti.

 

 

 

 

 

Bonnard

Přátelství je schopen ten, komu lidé

neznechutili člověka, kdo věří a ví,

že se v davu vyskytují velkorysí

lidé, svrchovaní duchové a dobrá

srdce, ten, kdo se neunaví jejich

hledáním a miluje je ještě dříve,

nežli je našel.

 

Werich

Přátelství je součást lidského štěstí.

 

turecké přísloví

Kdo hledá přítele bez chyby,

zůstane bez přítele.

 

polské přísloví

Hedvábnou rukou přítele vybírej

a drž železnou.

 

Nestroy

Láska k bližnímu začíná u sebe

sama.

 

Ptahhotep

Pobývej s přítelem, teprve když

ukončil svou práci, aby jeho

záležitosti neutrpěly.

 

tibetské přísloví

Slova, jdoucí ze srdce, hřejí tři zimy.

 

polynéské přísloví

Chceš-li být šťasten jeden den,

zabývej se milenkou;

Chceš-li být šťasten jeden rok,

zabývej se ženou;

Chceš-li být šťasten celý život,

zabývej se zahradou.

 

John

Je celá řada mužů, kteří se dvoří

ženám a kteří by se octli ve velkých

rozpacích, kdyby byli vyslyšeni.

 

Medici

Dočtete se, že máte odpouštět svým

nepřátelům, ale nikde se nedočtete,

že máte odpouštět svým přátelům.

 

K. Čapek

Nikdo si nesmí myslet, že je o něco

víc, nebo něco lepšího než ten druhý.

Možná, že toho má víc v makovici,

možná, že nosí lepší košili. Možná,

že má fortelnější ruce, možná že

má větší bicepsy. Ale tohle všechno

ho jenom zavazuje! Jenom zavazuje

k tomu, aby toho udělal víc; tím

víc pro ty s menšími bicepsy

a s horší košilí.

 

Werich

Mít rád lidi a milovat lidi to je

celé tajemství a snad jediný

recept na štěstí.

 

Werich

Bez lidí dobré vůle by život

byl než nákladné a nebezpečné

dobrodružství.

 

Konfucius

Uvidíš-li ušlechtilého,

snaž se mu vyrovnat,

uvidíš-li špatného,

zpytuj své svědomí.

 

české přísloví

Štěstí má mnoho přátel...

 

K. Čapek

Člověk se rodí jen jednou, aby se

pak ještě rodil zvolna, dobývaje

sebe sama klikatě i v prudkých

nárazech, pokud mu zbývají

čerstvé a nenasycené smysly

a duše potřebná k růstu

 

Saint - Exupéry

Poušť je krásná právě tím,

že někde skrývá studnu.

 

Chaplin

Kdykoliv chceš, seš volnej jako pták.

 

Spinoza

Příroda sama je Bůh.

 

Walther

Umění zkrášluje člověka

a brání mu být špatný.

 

arabské přísloví

Kniha je jako zahrada, kterou

nosíš v kapse.

 

čínské přísloví

Tři dny nečti a ústa zhrubnou.

Tři dny nepiš a ruka zeslábne.

 

Paul

Dílo tištěné pouze velkými

písmeny se těžko čte.

Právě tak život ze samých nedělí.

 

Johson

Umění paměti záleží v umění

pozornosti.

 

japonské přísloví

Básníci znají i krajiny, kde nikdy

nebyli.

 

Camus

Každá překážka umožní urazit

další kus cesty.

 

Horatius

Představuj si, že každý den,

jenž se rozzářil, je tvůj poslední,

vděčně pak přijmeš každou hodinu,

se kterou tvoje naděje již nepočítala.

 

čínské přísloví

Leží-li ti na srdci blaho tvých dětí,

nech je zakusit trochu zimy a hladu.

 

Camus

Štěstí a absurdno jsou děti stejné země.

 

Havlíček

Kdo v sebe doufá, ten našel nejlepší

oporu.

 

France

Ve vzpomínkách si udělejte občas

úklid: vymeťte zbytečné, spalte

chmurné, oprašte příjemné a

vyleštěte radostné zážitky své

minulosti.

 

Rochefoucauld

Kdo nenajde klid v sobě,

zbytečně jej hledá jinde.

 

John

Chcete umírnit vlastní bolest?

Pohleďte na bolest cizí.

 

Swift

Tři nejlepší lékaři na světě:

dr. Střídmý, dr. Klidný, a dr. Veselý.

 

Manželství se podobá stavebnici

od které jsme ztratili návod.

 

Nuda olupuje duši o její pružnost:

zbavuje ji také síly; je tedy třeba

spoutat duši pevnými rozhodnutími.

To je neomylný lék, který s úspěchem

užívali všichni nešťastní pozemšťané,

mniši a vězňové.

 

John

Člověk má jít vpřed a nezatěžovat se

vzpomínkami.

 

Epikuros

V životě nedělej nic takového,

že bys pak musel mít strach,

aby se o tom nedověděli tví bližní.

 

Schulz

Jsou veliké a nesmírné lásky a přece

nás nevyrvou z našeho osudu, ani

nevysvobodí, vždy se vracíme zpět do

svého života.

 

Vrchlický

Po něčem toužit jest již důvod

k žití.

 

Camus

Všichni lidé nacházejí v životě něco

příjemného. A to jim pomáhá dál žít.

Právě k tomu se uchylují, když jsou

u konce svých sil.

 

Shakespeare

Šťasten být neumíš, protože po tom,

co nemáš, se ženeš, a co máš,

na to zapomínáš.

 

K. Čapek

Jsem slabý člověk,

ale v mé slabosti je má síla;

můj smutek mne nebolí, má osamělost,

to bude zároveň mé přemýšlení;

mé odříkání,

to bude zároveň má čistota.

 

Tatarka D - slov. spisovatelka

Kam spějeme. Nikoli do prázdnoty.

Prázdnota nás nepohltí. Spějeme

ke svým předkům.

 

Konfucius

Překonat špatné zvyky je možné

jenom dnes, zítra už ne.

 

Demokritos

Je nerozumné neustupovat nutnostem

v životě.

 

John

Zpravidla věci vymyšlené jsou půvabné,

holá pravda nuda.

 

Huxley

V štěstí vždycky najdeš kousek

domácích pantoflí.

 

Cronin

Úsměv stojí méně než elektřina

a dává více světla.

 

Reverdy

Civilizace jsou líčidla lidstva.

 

Fišer

Nejlepším prostředkem proti rozmaru

jsou skutečné starosti.

 

Rochefoucauld

Nikdy nejsme tak šťastni, nebo

nešťastni, jak si myslíme.

 

Hrabal

Život je věrnost třeskutým krásám,

někdy i za cenu vlastního života.

 

Renard

Lidé nedělají to, co chtějí. Naštěstí!

 

Schiller

V tvé hrudi jsou hvězdy tvého osudu.

 

J. Masaryk

Člověk si musí najít svou cestu.

To se ví. Ale když ji opravdu

hledáte, najdete ji dost brzy.

A pak se jí musíte držet.

Nebo zabloudíte.

 

Neruda

Moudré je

říct si každého dne:

kéž si uchovám lásku k životu.

 

Stevenson

Umění žít není uměním hrát

s dobrou kartou, ale uměním sehrát

se špatnou kartou dobrou hru.

 

Hazlitt

Umění žít je vědět, jak vychutnat

malé radosti a unést velká břemena.

 

R. L. Stevenson

Žádná povinnost není tak zanedbávána

jako povinnost být šťastný.

 

G. E. Lessing

Očekávat potěšení je také potěšení.

 

Marcus Aurelius

Štěstí tvého života závisí

na kvalitě tvých myšlenek.

 

M. E. Eschenbach

Mladí jsme do té doby,

dokud jsme ještě schopni se učit,

osvojovat si nové zvyklosti,

a snášet odpor.

 

R. Leonhardt

Smysl života spočívá též

v hledání nových obzorů.

 

z Číny

Budu-li v srdci nosit zelenou větvičku,

pak se už najde ptáček,

který si na ní zazpívá.

 

Roland Leonhardt

Člověk si v každém svém věku

přeje dodat životu barvu.

 

Peter Rosegger

Jak líbezné je žít! Jen musíme

mít odvahu žít svůj vlastní život.

 

Heinrich Pestalozzi

Láska nevládne, ale zušlechťuje

- a to je více.

 

Demokritos

Život bez slavností je dlouhá

cesta bez příjemných zastávek.

 

Přísloví

Čas dlí, spěchá, dělí i hojí.

 

R. Leonhardt

Dobrá nálada je tím nejlepším

deštníkem pro kalné dny.

 

R. Leonhardt

Ke štěstí, které nás podpírá,

patří i vděčnost za to, co máme

a co nemusíme teprve hledat.

 

R. Leonhardt

Setkání s druhými dodávají

našemu životu význam.

 

Fridrich Schiller

Neztrácej se v daleké budoucnosti

chop se okamžiku. Ten je tvůj!

 

K. H. Waggerl

Nikdo není sto ukout štěstí života,

nýbrž vždy jen štěstí okamžiku.

 

F. Grillparzer

Měsíce i léta míjí a jsou navždy

ty tam, ale krásný okamžik

svítí po celý život.

 

Goethe

Ke všemu, co je veliké, je prvním

krokem odvaha.

 

Rochefoucauld

Bylo by užitečnější studovat víc lidi

než knihy.

 

Buddha

Kdo má nejméně žádostí, je nejšťastnější.

 

Talmud

Ať slyší ucho každé slovo, které

vysloví tvá ústa.

 

Lichtenberg

Je mnoho lidí, kteří čtou jen proto,

aby nemuseli myslet.

 

Disraeli

Důležitou věcí v životě je vědět, kdy

využít příležitosti, ale neméně

důležité je vědět, kdy jí nevyužít.

 

 

české přísloví

Kdo do nebe hledí a po zemi chodí,

snadno se uhodí.

 

Epikúros

Dobro činit je nejenom krásnější,

ale i slastnější než dobro zakoušet.

 

Goethe

Vzdělanost je schopnost rozumět jiným.

 

Rochefoucauld

Nikdy se člověk tak nezesměšní

vlastnostmi, které má, jako těmi,

které předstírá.

 

české přísloví

Největší moudrost, znáti sebe samého.

 

Goethe

Kdo nedělá nic pro druhé, nedělá

nic pro sebe.

 

Shakespeare

Kdo by ti mohl udělit větší

pochvalu než tu, že jsi sám sebou?

 

anglické přísloví

Bez přátel není štěstí, ale bez

neštěstí nepoznáme přítele.

 

české přísloví

Kdo činí co chce, utrpí, co nechce.

 

gen. F. White

Bitva je ztracená, je však ještě čas

vyhrát druhou.

 

Marcus Aurelius

Zvykej si konat i to, nač si netroufáš.

 

Runbeck

Štěstí není stanice, do které přijedeš,

ale způsob cestování.

 

V životě můžeme lecčeho litovat,

že jsme utratili moc peněz, nebo

příliš málo, že jsme něco vykonali

nebo nevykonali, ale jednoho určitě

litovat nikdy nebudeme - že jsme

byli laskaví.

 

Štěstí člověka je druhý

člověk /rovněž i peklem/.

 

Seneca

Nikdo se moudrým nerodí,

nýbrž stává se jím.

 

Horatius

Smíchem se velké věci rozhodnou

často rázněji a lépe než tvrdostí.

 

Seneca

Chceš-li být milován - miluj!

 

 

Hugo von Hofmannsthal

Zrát znamená jasněji rozlišovat,

intimněji spojovat.

 

Theodor Fontane

Kdy je člověk šťastný?

Snad tehdy, když šťastným být chce.

 

Joseph Joubert

Co rozmnožuje pouta

od člověka k člověku,

to činí člověka lepším

a zároveň i šťastnějším.

 

Demokritos

Život bez slavností je dlouhá cesta

bez příjemných zastávek.

 

Roland Leonhardt

Srdce má oči, aby vidělo,

a tím se stane, že se můžeme radovat.

 

Joseph Joubert

Abychom se dostali ke krajinám

světla, musíme proniknout skrze

mraky.

 

Karl Heinrich Waggerl

Je jenom jediný lék na velké starosti:

Malé radosti.

 

Franz Seeburg

Kde rozséváme lásku, roste nám

vstříc radost.

 

Augustin z Hippa

Po čem dlouho toužíme,

to s velikou radostí přijímáme;

co však rychle dostaneme,

toho si nevážíme.

 

Roland Leonhardt

Ležet na tichém břehu a zcela být

sám sebou - to je životní štěstí.

 

Gottfried Keller

Kapičky rosy zazáří

v slunci se blýskajíc;

jeden den může perlou být

a sto let možná nic.

 

Roland Leonhardt

Jen ty sám víš, kde je doma

tvé štěstí.

 

Roland Leonhardt

Setkání s druhými dodávají

našemu životu význam.

 

Friedrich Schleiermader /1768 - 1834/

Nestarej se o to, co má přijít a neplač

pro to, co pominulo. Spíš se starej o to,

abys neztratil sám sebe a plač, když

se celé dny trmácíš, aniž by ve tvém

srdci přebývalo nebe.

 

Jeremias Gotthelf /1797 - 1854/

Tam, kde má být řád, tam se musí

střídat slunce s deštěm, den s nocí.

S mraky na nebi člověk nic neudělá,

ale mrakům ve svém srdci může vládnout.

 

Nenašel by každý člověk v sobě tu moc,

když by jí hledal?

K tomu, aby byl člověk spokojený,

aby byl povznesen nad své těžkosti,

není důležité to co má, ale jaký je.

 

Opravdové přátelství nezávisí

ani na bohatství, ani na chudobě,

ale na skromném, spokojeném srdci.

 

Kdo samou nespokojeností promarní

přítomnost, tomu ani budoucnost

nepřinese mnoho radosti.

 

Paul Valéry

Bolest je to, co vnímáme

jako své nejvlastnější a nejcizejší.

 

Friedrich Hebbel

To, že se bolesti mezi sebou střídají,

činí život snesitelným.

 

Cosmus Flam

Neléčí lékař, léčí tvé JÁ.

 

J. W. Goethe

Největší nemoc je nerozhodnost.

 

Přísloví 18, 14

Odvážný duch unese nemoc.

 

Friedrich Rittelmeyer

Žádnou nemoc bychom neměli opustit,

aniž bychom jí současně vyrvali její požehnání.

 

J. W. Goethe

Můžeš-li plakat, děkuj Bohu!

 

Hannes Pcherstofer

Všechno je světlo, když poznáme

pravý význam temnoty.

 

Ať se ti to líbí nebo ne, tvoje myšlenky

určují směr cesty, která se nazývá život.

Máš-li mysl plnou úzkostí a pochybností,

pak žiješ v jejich zajetí. Jestliže se pova-

žuješ za nešiku a neschopného, pak se tak

i chováš. Řekni chlapci, že je hlupák a on

se jím stane.

 

Otto Gilen

Svět je plný božských sil,

musíme se jim jenom otevřít

s čistým, oddaným srdcem

a s otevřenou, vnímavou duší,

abychom byli požehnáni.

 

A. P. Gouthey

Každý okamžik, který ti Bůh dává,

je nekonečný poklad. Nepromarni ho.

Nehoň se pořád, abys zajistil zítřek.

„Žij lépe, než můžeš, mysli lépe,

než můžeš, a vydej ze sebe to nejlepší

dnes. Protože dnešek je dřív než zítřek,

a zítřek bude dřív než věčnost.“

 

Šťasten je ten člověk, ale pouze ten,

jemuž patří dnešní den, kdo může říci:

Nebojím se zítřejšího dne, neboť žiji

dnes.

Horatius

 

Mysli na to, že tento den už se nikdy

nevrátí.

Dante

 

Příliš pozdě zjistíme, že smysl

života je v životě samém, v intenzivním

prožití každého dne, každé hodiny.

Stephen Leacock

 

Aby mne nesežralo zoufalství, musím

se ztratit v činnosti.

Tennyson

 

Tajemství jak se cítit mizerně, spočívá

v dostatku volného času, kdy je možno

týrat se otázkou, zda jsi, nebo nejsi

šťasten.

G. B. Shaw

 

Nauč mne neplakat nad nedosažitelným

ani nad rozlitým mlékem.

nápis v knihovně Buckinghamského paláce

 

Není neštěstí být slepým, neštěstím

však je nebýt schopen slepotu unést.

John Milton

 

Je jenom jedna cesta za štěstím

a to, přestat se trápit nad tím,

co je mimo naši moc.

Epiktétos

 

Člověk je tím, o čem celý den přemýšlí.

Náš život je tím, co z něj udělají naše

myšlenky.

Marcus Aurelius

 

Mřížemi věznice dva muži hleděli,

jeden bláto viděl, a druhý, jak

hvězdy padaly.

 

Jsi-li dobrý k jiným, jsi nejlepší

sám k sobě.

Benjamin Franklin

 

Kiplling

Domněnka ženy bývá přesnější

než jistota muže.

 

Ostrovskij

Mělká je láska, není-li v ní

přátelství a společných zájmů.

 

Lebnitz

Milovat znamená ve štěstí

druhého nacházet štěstí vlastní.

 

Tolstoj

Milovat znamená žít život toho,

koho miluješ.

 

Lessing

Rovnost - hlavní osnova lásky.

 

Vauvenargues

Stálost - věčná touha lásky.

 

Václav Kubín - Malá škola metaforiky

Alej: stromy na procházce.

Jitro je pootevřené víčko dne.

Déšť je oddechový čas léta.

Ranní mlha je vlečka odcházející noci.

Ještěrka je kapesní krokodýl.

 

Cicero

Rodinná láska je základ

všech ctností.

 

Cicero

Co je příjemnějšího, než mít někoho,

s nímž můžeš míti odvahu mluvit

jako sám se sebou?

 

Martialis

Jen ty poklady, které jsi daroval,

budeš stále mít.

 

Ovidius

Co je tvrdšího než skála? Co je

měkčího než voda? A přece měkká

voda rozrývá tvrdou skálu.

 

Voltaire

Umění nudit spočívá v tom,

že se řekne všechno.

 

Jacgues Prevert

Pokusme se být šťastni,

už jen pro příklad ostatním.

 

I když tě štěstí pozapomene,

ty ho nikdy úplně nezapomeň.

 

Babler

Tělu slouží štěstí a spokojenost,

ale síly ducha probouzí, povznáší

a rozvíjí jen neklid, žal a bolest.

 

Seneca

Užitečnější je znát několik moudrých

pravidel, jež by mohla tobě vždy

posloužit, než nastudovati mnoho

neužitečných věcí.

 

Werich

Jedna ženská vidí někdy dál

než pět mužských s dalekohledem.

 

Fernandel

Mám báječnou paměť, jenže krátkou.

 

Zeyer

Je někdy slovo jako mocný klíč,

jenž otevírá zámky silné tak

jako osud sám.

 

Konfucius

I když lidé nevědí, co je dobro,

mají ho v sobě.

 

Cicero

Nemůžeme moudrost stále jenom

sbírat, musíme ji také uplatňovat.

 

Goethe

Nestačí vědět, vědění se musí použít.

 

Seneca

I když mnoho přečteš,

zvol si jednu věc,

kterou toho dne promyslíš.

 

Berlioz

Je někdy moudré dělat hlouposti.

 

Cicero

Paměť slábne, pokud ji necvičíš.

 

Horatius

Smích většinou umí závažné věci

rozřešit lépe a rázněji než

velká přísnost.

 

Schmidt

Úsměv je světlo, jež se ukáže v okně

obličeje a naznačí, že srdce je doma.

 

Syrus

Humor je perla z hloubky,

vtip jiskřící pěna na povrchu.

 

Asturias

Žena miluje na muži spíše to,

co není, než co je.

 

Baudelaire

Láska je povídka v citoslovcích.

 

Benešová

Na tom, koho máme rádi, nám

nevadí i jeho neřesti, zatímco

u toho, koho nesnášíme, jsou nám

proti srsti i jeho ctnosti.

 

Shaw

Koupit psa je jediný způsob,

jak získat za peníze lásku.

 

Tuwim

Sen ženy: mít malou nohu

a žít na velké.

 

Shakespeare

Přátel si važ, a kdo se osvědčili,

ty hákem z ocele si připni

k srdci.

 

Šalamoun

Zdržuj nohu svou do domu bližního

svého, aby syt tebe neměl tě

v nenávisti.

 

Bonnard

Přátelství je schopen ten, komu lidé

neznechutili člověka, kdo věří a ví,

že se v davu vyskytují velkorysí

lidé, svrchovaní duchové a dobrá

srdce, ten, kdo se neunaví jejich

hledáním a miluje je ještě dříve,

nežli je našel.

 

Werich

Přátelství je součást lidského štěstí.

 

turecké přísloví

Kdo hledá přítele bez chyby,

zůstane bez přítele.

 

polské přísloví

Hedvábnou rukou přítele vybírej

a drž železnou.

 

Nestroy

Láska k bližnímu začíná u sebe

sama.

 

Ptahhotep

Pobývej s přítelem, teprve když

ukončil svou práci, aby jeho

záležitosti neutrpěly.

 

tibetské přísloví

Slova, jdoucí ze srdce, hřejí tři zimy.

 

polynéské přísloví

Chceš-li být šťasten jeden den,

zabývej se milenkou;

Chceš-li být šťasten jeden rok,

zabývej se ženou;

Chceš-li být šťasten celý život,

zabývej se zahradou.

 

John

Je celá řada mužů, kteří se dvoří

ženám a kteří by se octli ve velkých

rozpacích, kdyby byli vyslyšeni.

 

Medici

Dočtete se, že máte odpouštět svým

nepřátelům, ale nikde se nedočtete,

že máte odpouštět svým přátelům.

 

K. Čapek

Nikdo si nesmí myslet, že je o něco

víc, nebo něco lepšího než ten druhý.

Možná, že toho má víc v makovici,

možná, že nosí lepší košili. Možná,

že má fortelnější ruce, možná že

má větší bicepsy. Ale tohle všechno

ho jenom zavazuje! Jenom zavazuje

k tomu, aby toho udělal víc; tím

víc pro ty s menšími bicepsy

a s horší košilí.

 

Werich

Mít rád lidi a milovat lidi to je

celé tajemství a snad jediný

recept na štěstí.

 

Werich

Bez lidí dobré vůle by život

byl než nákladné a nebezpečné

dobrodružství.

 

Konfucius

Uvidíš-li ušlechtilého,

snaž se mu vyrovnat,

uvidíš-li špatného,

zpytuj své svědomí.

 

české přísloví

Štěstí má mnoho přátel...

 

K. Čapek

Člověk se rodí jen jednou, aby se

pak ještě rodil zvolna, dobývaje

sebe sama klikatě i v prudkých

nárazech, pokud mu zbývají

čerstvé a nenasycené smysly

a duše potřebná k růstu

 

Saint - Exupéry

Poušť je krásná právě tím,

že někde skrývá studnu.

 

Chaplin

Kdykoliv chceš, seš volnej jako pták.

 

Spinoza

Příroda sama je Bůh.

 

Walther

Umění zkrášluje člověka

a brání mu být špatný.

 

arabské přísloví

Kniha je jako zahrada, kterou

nosíš v kapse.

 

čínské přísloví

Tři dny nečti a ústa zhrubnou.

Tři dny nepiš a ruka zeslábne.

 

Paul

Dílo tištěné pouze velkými

písmeny se těžko čte.

Právě tak život ze samých nedělí.

 

Johson

Umění paměti záleží v umění

pozornosti.

 

japonské přísloví

Básníci znají i krajiny, kde nikdy

nebyli.

 

Camus

Každá překážka umožní urazit

další kus cesty.

 

Horatius

Představuj si, že každý den,

jenž se rozzářil, je tvůj poslední,

vděčně pak přijmeš každou hodinu,

se kterou tvoje naděje již nepočítala.

 

čínské přísloví

Leží-li ti na srdci blaho tvých dětí,

nech je zakusit trochu zimy a hladu.

 

Camus

Štěstí a absurdno jsou děti stejné země.

 

Havlíček

Kdo v sebe doufá, ten našel nejlepší

oporu.

 

France

Ve vzpomínkách si udělejte občas

úklid: vymeťte zbytečné, spalte

chmurné, oprašte příjemné a

vyleštěte radostné zážitky své

minulosti.

 

Rochefoucauld

Kdo nenajde klid v sobě,

zbytečně jej hledá jinde.

 

John

Chcete umírnit vlastní bolest?

Pohleďte na bolest cizí.

 

Swift

Tři nejlepší lékaři na světě:

dr. Střídmý, dr. Klidný, a dr. Veselý.

 

Manželství se podobá stavebnici

od které jsme ztratili návod.

 

Nuda olupuje duši o její pružnost:

zbavuje ji také síly; je tedy třeba

spoutat duši pevnými rozhodnutími.

To je neomylný lék, který s úspěchem

užívali všichni nešťastní pozemšťané,

mniši a vězňové.

 

John

Člověk má jít vpřed a nezatěžovat se

vzpomínkami.

 

Epikuros

V životě nedělej nic takového,

že bys pak musel mít strach,

aby se o tom nedověděli tví bližní.

 

Schulz

Jsou veliké a nesmírné lásky a přece

nás nevyrvou z našeho osudu, ani

nevysvobodí, vždy se vracíme zpět do

svého života.

 

Vrchlický

Po něčem toužit jest již důvod

k žití.

 

Camus

Všichni lidé nacházejí v životě něco

příjemného. A to jim pomáhá dál žít.

Právě k tomu se uchylují, když jsou

u konce svých sil.

 

Shakespeare

Šťasten být neumíš, protože po tom,

co nemáš, se ženeš, a co máš,

na to zapomínáš.

 

K. Čapek

Jsem slabý člověk,

ale v mé slabosti je má síla;

můj smutek mne nebolí, má osamělost,

to bude zároveň mé přemýšlení;

mé odříkání,

to bude zároveň má čistota.

 

Tatarka D - slov. spisovatelka

Kam spějeme. Nikoli do prázdnoty.

Prázdnota nás nepohltí. Spějeme

ke svým předkům.

 

Konfucius

Překonat špatné zvyky je možné

jenom dnes, zítra už ne.

 

Demokritos

Je nerozumné neustupovat nutnostem

v životě.

 

John

Zpravidla věci vymyšlené jsou půvabné,

holá pravda nuda.

 

Huxley

V štěstí vždycky najdeš kousek

domácích pantoflí.

 

Cronin

Úsměv stojí méně než elektřina

a dává více světla.

 

Reverdy

Civilizace jsou líčidla lidstva.

 

Fišer

Nejlepším prostředkem proti rozmaru

jsou skutečné starosti.

 

Rochefoucauld

Nikdy nejsme tak šťastni, nebo

nešťastni, jak si myslíme.

 

Hrabal

Život je věrnost třeskutým krásám,

někdy i za cenu vlastního života.

 

Renard

Lidé nedělají to, co chtějí. Naštěstí!

 

Schiller

V tvé hrudi jsou hvězdy tvého osudu.

 

J. Masaryk

Člověk si musí najít svou cestu.

To se ví. Ale když ji opravdu

hledáte, najdete ji dost brzy.

A pak se jí musíte držet.

Nebo zabloudíte.

 

Neruda

Moudré je

říct si každého dne:

kéž si uchovám lásku k životu.

 

Stevenson

Umění žít není uměním hrát

s dobrou kartou, ale uměním sehrát

se špatnou kartou dobrou hru.

 

Hazlitt

Umění žít je vědět, jak vychutnat

malé radosti a unést velká břemena.

 

R. L. Stevenson

Žádná povinnost není tak zanedbávána

jako povinnost být šťastný.

 

G. E. Lessing

Očekávat potěšení je také potěšení.

 

Marcus Aurelius

Štěstí tvého života závisí

na kvalitě tvých myšlenek.

 

M. E. Eschenbach

Mladí jsme do té doby,

dokud jsme ještě schopni se učit,

osvojovat si nové zvyklosti,

a snášet odpor.

 

R. Leonhardt

Smysl života spočívá též

v hledání nových obzorů.

 

z Číny

Budu-li v srdci nosit zelenou větvičku,

pak se už najde ptáček,

který si na ní zazpívá.

 

Roland Leonhardt

Člověk si v každém svém věku

přeje dodat životu barvu.

 

Peter Rosegger

Jak líbezné je žít! Jen musíme

mít odvahu žít svůj vlastní život.

 

Heinrich Pestalozzi

Láska nevládne, ale zušlechťuje

- a to je více.

 

Demokritos

Život bez slavností je dlouhá

cesta bez příjemných zastávek.

 

Přísloví

Čas dlí, spěchá, dělí i hojí.

 

R. Leonhardt

Dobrá nálada je tím nejlepším

deštníkem pro kalné dny.

 

R. Leonhardt

Ke štěstí, které nás podpírá,

patří i vděčnost za to, co máme

a co nemusíme teprve hledat.

 

R. Leonhardt

Setkání s druhými dodávají

našemu životu význam.

 

Fridrich Schiller

Neztrácej se v daleké budoucnosti

chop se okamžiku. Ten je tvůj!

 

K. H. Waggerl

Nikdo není sto ukout štěstí života,

nýbrž vždy jen štěstí okamžiku.

 

F. Grillparzer

Měsíce i léta míjí a jsou navždy

ty tam, ale krásný okamžik

svítí po celý život.

 

Goethe

Ke všemu, co je veliké, je prvním

krokem odvaha.

 

Rochefoucauld

Bylo by užitečnější studovat víc lidi

než knihy.

 

Buddha

Kdo má nejméně žádostí, je nejšťastnější.

 

Talmud

Ať slyší ucho každé slovo, které

vysloví tvá ústa.

 

Lichtenberg

Je mnoho lidí, kteří čtou jen proto,

aby nemuseli myslet.

 

Disraeli

Důležitou věcí v životě je vědět, kdy

využít příležitosti, ale neméně

důležité je vědět, kdy jí nevyužít.

 

české přísloví

Kdo do nebe hledí a po zemi chodí,

snadno se uhodí.

 

Epikúros

Dobro činit je nejenom krásnější,

ale i slastnější než dobro zakoušet.

 

Goethe

Vzdělanost je schopnost rozumět jiným.

 

Rochefoucauld

Nikdy se člověk tak nezesměšní

vlastnostmi, které má, jako těmi,

které předstírá.

 

české přísloví

Největší moudrost, znáti sebe samého.

 

Goethe

Kdo nedělá nic pro druhé, nedělá

nic pro sebe.

 

Shakespeare

Kdo by ti mohl udělit větší

pochvalu než tu, že jsi sám sebou?

 

anglické přísloví

Bez přátel není štěstí, ale bez

neštěstí nepoznáme přítele.

 

české přísloví

Kdo činí co chce, utrpí, co nechce.

 

gen. F. White

Bitva je ztracená, je však ještě čas

vyhrát druhou.

 

Marcus Aurelius

Zvykej si konat i to, nač si netroufáš.

 

Runbeck

Štěstí není stanice, do které přijedeš,

ale způsob cestování.

 

V životě můžeme lecčeho litovat,

že jsme utratili moc peněz, nebo

příliš málo, že jsme něco vykonali

nebo nevykonali, ale jednoho určitě

litovat nikdy nebudeme - že jsme

byli laskaví.

 

Štěstí člověka je druhý

člověk /rovněž i peklem/.

 

Seneca

Nikdo se moudrým nerodí,

nýbrž stává se jím.

 

Horatius

Smíchem se velké věci rozhodnou

často rázněji a lépe než tvrdostí.

 

Seneca

Chceš-li být milován - miluj!

 

Hugo von Hofmannsthal

Zrát znamená jasněji rozlišovat,

intimněji spojovat.

 

Theodor Fontane

Kdy je člověk šťastný?

Snad tehdy, když šťastným být chce.

 

Joseph Joubert

Co rozmnožuje pouta

od člověka k člověku,

to činí člověka lepším

a zároveň i šťastnějším.

 

Demokritos

Život bez slavností je dlouhá cesta

bez příjemných zastávek.

 

Roland Leonhardt

Srdce má oči, aby vidělo,

a tím se stane, že se můžeme radovat.

 

Joseph Joubert

Abychom se dostali ke krajinám

světla, musíme proniknout skrze

mraky.

 

Karl Heinrich Waggerl

Je jenom jediný lék na velké starosti:

Malé radosti.

 

Franz Seeburg

Kde rozséváme lásku, roste nám

vstříc radost.

 

Augustin z Hippa

Po čem dlouho toužíme,

to s velikou radostí přijímáme;

co však rychle dostaneme,

toho si nevážíme.

 

Roland Leonhardt

Ležet na tichém břehu a zcela být

sám sebou - to je životní štěstí.

 

Gottfried Keller

Kapičky rosy zazáří

v slunci se blýskajíc;

jeden den může perlou být

a sto let možná nic.

 

Roland Leonhardt

Jen ty sám víš, kde je doma

tvé štěstí.

 

Roland Leonhardt

Setkání s druhými dodávají

našemu životu význam.

 

Friedrich Schleiermader /1768 - 1834/

Nestarej se o to, co má přijít a neplač

pro to, co pominulo. Spíš se starej o to,

abys neztratil sám sebe a plač, když

se celé dny trmácíš, aniž by ve tvém

srdci přebývalo nebe.

 

Jeremias Gotthelf /1797 - 1854/

Tam, kde má být řád, tam se musí

střídat slunce s deštěm, den s nocí.

S mraky na nebi člověk nic neudělá,

ale mrakům ve svém srdci může vládnout.

 

Nenašel by každý člověk v sobě tu moc,

když by jí hledal?

K tomu, aby byl člověk spokojený,

aby byl povznesen nad své těžkosti,

není důležité to co má, ale jaký je.

 

Opravdové přátelství nezávisí

ani na bohatství, ani na chudobě,

ale na skromném, spokojeném srdci.

 

Kdo samou nespokojeností promarní

přítomnost, tomu ani budoucnost

nepřinese mnoho radosti.

 

Paul Valéry

Bolest je to, co vnímáme

jako své nejvlastnější a nejcizejší.

 

Friedrich Hebbel

To, že se bolesti mezi sebou střídají,

činí život snesitelným.

 

Cosmus Flam

Neléčí lékař, léčí tvé JÁ.

 

J. W. Goethe

Největší nemoc je nerozhodnost.

 

Přísloví 18, 14

Odvážný duch unese nemoc.

 

Friedrich Rittelmeyer

Žádnou nemoc bychom neměli opustit,

aniž bychom jí současně vyrvali její požehnání.

 

J. W. Goethe

Můžeš-li plakat, děkuj Bohu!

 

Hannes Pcherstofer

Všechno je světlo, když poznáme

pravý význam temnoty.

 

Ať se ti to líbí nebo ne, tvoje myšlenky

určují směr cesty, která se nazývá život.

Máš-li mysl plnou úzkostí a pochybností,

pak žiješ v jejich zajetí. Jestliže se pova-

žuješ za nešiku a neschopného, pak se tak

i chováš. Řekni chlapci, že je hlupák a on

se jím stane.

 

Otto Gilen

Svět je plný božských sil,

musíme se jim jenom otevřít

s čistým, oddaným srdcem

a s otevřenou, vnímavou duší,

abychom byli požehnáni.

 

Šťasten je ten člověk, ale pouze ten,

jemuž patří dnešní den, kdo může říci:

Nebojím se zítřejšího dne, neboť žiji

dnes.

Horatius

 

Mysli na to, že tento den už se nikdy

nevrátí.

Dante

 

Troška vůně vždy ulpí na ruce

jež podala růži.

Čínské přísloví

 

Aby mne nesežralo zoufalství, musím

se ztratit v činnosti.

Tennyson

 

Tajemství jak se cítit mizerně, spočívá

v dostatku volného času, kdy je možno

týrat se otázkou, zda jsi, nebo nejsi

šťasten.

G. B. Shaw

 

Není neštěstí být slepým, neštěstím

však je nebýt schopen slepotu unést.

John Milton

 

Je jenom jedna cesta za štěstím

a to, přestat se trápit nad tím,

co je mimo naši moc.

Epiktétos

 

Člověk je tím, o čem celý den přemýšlí.

Náš život je tím, co z něj udělají naše

myšlenky.

Marcus Aurelius

 

Jsi-li dobrý k jiným, jsi nejlepší

sám k sobě.

Benjamin Franklin

 

Desatero Swámí Čitánandy:

1/ Udělej si čas k myšlení, je to

zdroj síly.

2/ Udělej si čas na hru, je v ní

tajemství věčného mládí.

3/ Udělej si čas na čtení,

je to pramen moudrosti.

4/ Udělej si čas k meditaci,

je v ní největší síla na zemi.

5/ Udělej si čas milovat a buď

milován, je to největší dar země.

6/ Udělej si čas být přátelský,

je to jediná cesta ke štěstí.

7/ Udělej si čas na smích a zpěv,

je to hudba duše.

8/ Udělej si čas na dávání.

Den je příliš krátký, když

myslíš jen na sebe.

9/ Udělej si čas na práci,

v ní je cena úspěchu.

10/ Udělej si čas na dobročinnost,

je to klíč k nebi.

 

Malá instruktáž pro život

H. J. Brown

Rady otce svému synovi nastávajícímu

vysokoškolákovi, jak žít, aby se vyvaroval

stresu, nedefinované úzkosti, stihomamu,

nezvládání informačního boomu a pře-

technizovanosti, maniodepresivní psychózy

/střídání zoufalství s vlnami nadšení/,

negativismu /nevidění východiska/,

autismu /neschopnosti komunikovat

a navazovat kontakty s okolím a vyjadřovat

svá přání a potřeby, uzavření se do vlastního

světa extrémní osamělosti/, workholismu

/chorobné závislosti na práci, ztrátě jiných

hodnot než pracovních, pocitu utrpení z

nečinnosti ve volném čase/ a jiným

nevítaným souputníkům moderního

života. Z 500 rad uvádíme několik

pro chvíle zamyšlení:

Dívej se v noci na hvězdy, zasaď na

svoje narozeniny strom a poděkuj

před každým jídlem.

Když už těžce pracuješ, najdi si

vždycky čas, abys výsledků užil.

Nikdy nebuď nevšímavý k času

a slovům, obojí je nenávratné.

Nikdy nemluv o penězích s lidmi,

kteří mají o hodně víc - nebo míň

než ty.

Nauč se 3 dobré vtipy.

Jdi denně pěšky alespoň 30 minut.

Manželku si vybírej zvlášť pečlivě:

přes 90% tvého štěstí nebo bídy bude

pak záviset na tom.

Střez se lidí, kteří nemají co

ztratit. Promiň jiným i sobě.

Najdi si čas - číst Bibli.

Nezatěžuj své přátele svými

tajemstvími.

Měj pořád něco hezkého před očima.

Jestliže tě někdo obejme,

neodcházej jako první.

Dovolená je krásná i pro ty vzpomínky

na ni.

Úspěch měř tím, zda ti přinesl

vnitřní štěstí a jsi-li přitom zdráv

a milován.

Pečuj o lidi, které máš rád.

Vypij denně alespoň 6 sklenic vody.

Uč se přijmout mínění druhého,

aniž by tě to mrzelo.

Kousni se vždy do jazyka, kdykoli

bys měl chuť kritizovat svou ženu,

rodiče nebo děti.

Drž na uzdě svoje nálady.

Buď statečný: až budeš svůj život

bilancovat, vždy tě bude mrzet víc to,

co jsi mohl udělat a neudělal, nežli

to, cos vykonal.

Nikdy nepodceňuj sílu dobrého slova

a tím víc činu.

 

Robert Fulghum

Všechno, co opravdu potřebuji znát,

jsem se naučil v mateřské školce

O všechno se rozděl.

Hraj fér.

Nikoho nebij.

Vracej věci tam, kde jsi je našel.

Uklízej po sobě.

Neber si nic, co ti nepatří.

Když někomu ublížíš, řekni promiň.

Před jídlem si umyj ruce.

Splachuj.

Teplé koláčky a studené mléko ti udělají dobře.

Žij vyrovnaně - trochu se uč a trochu přemýšlej

a každý den trochu maluj a kresli a zpívej

a tancuj a hraj si a pracuj.

Každý den odpoledne si zdřímni.

Když vyrazíš do světa, dávej pozor na auta,

chytni někoho za ruku a drž se s ostatními

pohromadě.

 

Schopenhauer

Vy všichni vlastníte poklady daleko

převyšující pohádkový poklad, který

našel Ali Baba. Nevěříte? Hned vám

to dokáži. Řekněte, prodali by jste

obě své oči za miliardu dolarů?

A zač by jste prodali své nohy?

A ruce? Schopnost slyšet?

A své děti? Rodinu? Jen si to

spočítejte a zjistíte, že by jste toto

své jmění neprodali za všechno

zlato všech Rockefellerů, Fordů

Morganů dohromady.

Dovedete to však ocenit?

Obávám se, že ne:

Málokdy myslíme na to, co máme,

ale neustále na to, co nemáme.

 

BÁSNĚ:

 

Markéta Procházková /sb. Na prahu lásky 1984/

 

LÁSKA

To jediné

čím můžeš přikrýt své srdce

až bude i hvězdám zima

z lidského sobectví...

 

Všichni jsme kapky

pro žízeň země

Však ještě před tím

každý z nás vláhou

pro něčí lásku

A jestli není to všechno -

já věřím že je to dost

 

V HÁDCE

Prosím tě nekřič

Nejsem tak daleko

jak ty si myslíš

a bouři v sobě

tím stejně nepřehlušíš

Jestli však odejdu

do smrti budeš slyšet

to ticho

 

BEZRADNOST

Jak k tobě proniknout

po divokém proudu

nesplavné duše

A jak tě najít

když sám se nehledáš

a snad ani nevíš

že ses dávno ztratil

 

LÁSKO

MÁ PÍSNI PRAVDIVÁ

MOCI TĚ VYZPÍVAT

DO KONCE

ŽIVOTEM!...

 

Někdy je třeba přebrodit pláč

samotu úzkost strach - i vlastní smrt

a znovu volat vždy k zživýchvstání

i dechem posledním

Chceš-li jít se mnou

já se ti rozedním

a všemi skřivany

vytrysknu ve tvůj den

a jestli budeš snad z kamení

chci se já podobat prameni

a jestli změníš se někdy v poušť

pro bitvu prohranou

zkusím být tvou fata morganou

co ti dá uvěřit že máš své oázy

své hloubky kam život ukrytý přechází -

a jestli bezbřehou staneš se oblohou

já trávou pokornou kleknu ti u nohou

a ty mi rosu hvězd nasypeš do klína -

láska vždy do nových podob nás zaklíná

a člověk musí mít odvahu

být něčím domovem

úsměvem na prahu

a třeba jen slovem

jež přišlo včas -

hlubokou setbou

z níž vzejde klas

 

Báseň o lásce…

 

Krásnou báseň o lásce napsala jedna americká dívka

a nazvala ji „Věci, které jsi neudělal“:

 

Pamatuješ se na den, kdy jsem si půjčila tvé nové auto

a rozbila ho?

 

Myslela jsem si, že mě zabiješ, ale tys to neudělal.

 

A pamatuješ, jak jsem tě táhla na pláž, a ty jsi říkal,

že bude pršet? A pršelo.

 

Myslela jsem si, že mi budeš vyčítat: „Vždyť jsem to

říkal!“ Ale ty jsi to neudělal.

 

Pamatuješ, jak jsem se vyzývavě bavila s jinými kluky,

abys žárlil? A tys žárlil.

 

Myslela jsem si, že mě necháš, ale tys to neudělal.

 

Pamatuješ, jak jsem jednou vyklopila dort s jahodami

na kobereček tvého auta?

 

Myslela jsem, že mi jednu vrazíš, ale tys to neudělal.

 

A pamatuješ, jak jsem ti zapomněla říct, že na slavnost

máme přijít ve večerních šatech, a tys přišel v džínsách?

 

Myslela jsem si, že mě opustíš, ale tys to neudělal.

 

Ano, je tolik věcí, které jsi neudělal.

 

Naopak, měl jsi se mnou trpělivost, měl jsi mě rád,

chránil jsi mne.

 

Je tolik věcí, za které jsem tě chtěla prosit o odpuštění,

kdyby ses vrátil z Vietnamu.

 

Ale ty ses nevrátil.

 

Bez píle, vytrvalosti, poctivosti a svědomitosti nesvedeš v životě nic.

T.G.Masaryk

Život je zápas, ve kterém zvítězí silnější, to jest ten, kdo více ví a dovede.Zvítěz i ty!

T.G.Masaryk

Dobrým člověkem může být každý a to je více, nežli býti nějakým

umělcem.

J.Zeyer

Dobrým je jenom ten, kdo je moudrý.

T.G.Masaryk

Kdo stále jde, dojde dále, než kdo chvíli běží a pak ustává.

F.L.Čelakovský

Ráj těm náleží, kdož hněv krotíce, bližním odpouštějí.

bez autora

Dej světu vše i všechny tužby své, leč oběť svou hleď v duši skrýt - neb velkým je, kdo velkým jsa, před světem malým může být.

J.Vrchlický

Mluviti pravdu žádnému se neostýchej, pravdu svobodně vyznati nestyď se.Mluv pro potřebu, nikoli pro zdvořilost a cokoli mluvíš,ať je čistá pravda.

J.A.Komenský

Užívej radosti, ještě je čas.Později starosti zšediví vlas.

Užívej radosti prchavých let, dokud ti mladosti nezvadne květ.

K.J.Erben

Ani celá armáda těch, kteří mluví, nezmůže jednoho,který jedná.

Rochefoucald

Je tolik všelijakých předpisů, jaký má člověk být, že nejlépe uděláš, když zůstaneš takový, jaký jsi.

Ve světě najdeš dobro i zlo, radost i zármutek. Neodsuzuj dříve - nežli pochopíš, protože je více nešťastných než zlých. Neztrácej naději dříve než uděláš vše, co je v tvých silách. Věř, že pravda vítězí.

Nikdy nevíš, co dokážeš, dokud to nezkusíš.

ADAMS

... s trochou úzkosti sčítám ty řady zlých a dobrých skutků, co tu šly před námi, a - stokrát sčítány, zůstavily tu pyšné lidské dílo ...

Pokud lze člověku pomáhat, nelze ho souditi. Karel Čapek

Se životem je to jako s hrou. Nezáleží na tom, jak je dlouhá, ale jak se zahraje.

Sláb jenom ten, kdo ztratil v sebe víru a malý ten, kdo zná jen malý cíl. Svatopluk ČECH

I kdybychom snad mohli být učeni učeností druhého, moudrými můžeme být jen moudrostí vlastní. MONTAIGNE

Nedovol odejít ničemu, co můžeš zadržet, neboť jakmile to jednou odejde, nedostaneš to zpět. GALSWORTHY

"Vlast svou máš nade vše milovat!" to ve hvězdách je zlatě psáno, a krásnějšího nad zákon ten, zákona není dáno. JAN NERUDA

Sám svobody kdo hoden, svobodu zná vážiti každou, ten, kdo do pout jímá otroky, sám je otrok.

Nejdřív miluj studování, potom studuj milování, neb následky milování, objeví se v studování.

A kdyby vše potěšení v tom světě bylo vzato, a jenom láska zůstala, ten život by stál za to. VÍTĚZSLAV HÁLEK

Buďme veselí! Život brzy skončí a pak nám nikdo nic nedá za to, jestli jsme byli veselí nebo smutní.. E.M.REMARQUE

Ne každý je ti přítelem, kdo laskavě na oko se staví. Kdo

v neštěstí tě neopustí, ten je tvůj přítel pravý.

To jenom mládí umí, že z několika málo vět přichází jaro, voní květ. Kdo jaru porozumí v té naší zemi líbezné, vroucnější srdce

nalezne.

Do zavřených úst nevletí moucha

Všechno intelektuální zdokonalování vzniká ve chvílích volna.

Lidský duch je od přírody vzpurný. Dere se vysoko a na opačnou stranu a jde spíš za někým dobrovolně, než by se nechal vést.

SENECA

Když nerozumíš, ptej se, ale neprotestuj. J. B. VERARS

Bolest druhých nám pomáhá nést naši vlastní. GOETHE

Umění ženy spočívá v tom, že si umí vybrat muže, který si ji vybere. G. GREENE

Neměli bychom se starat o to, abychom žili, ale o to, abychom žili plně. SENECA

Tímto světem procházíme jen jednou. Nechť každé dobro a laskavost, jež mohu prokázat kterékoliv lidské bytosti nebo němé tváři, nechť vytrvám nyní, nechť je neodkládám, neboť nepůjdu znovu touto cestou. JOHN GALSWORTHY

Krása a pravda se navštěvují. L. BERNSTEIN

 

Moudrosti lze dosáhnout:

- zkušeností - to je cesta nejtěžší

- napodobováním - to je cesta nejlehčí

- přemýšlením - to je cesta nejušlechtilejší

Lze čelit invazi armád, nelze čelit invazi myšlenek.

V. HUGO

Po jeho květnaté řeči kdekdo zvadl.

Kritik je ten, kdo říká druhému, jak by to dělal on, kdyby to uměl. K. ČAPEK

Nikdy se neptej co ví, ale co dovede.

Kůň se od člověka liší tím, že mu není jedno, kdo drží opratě.

I bůh spíš pomůže těm, co si pomůžou sami. ROBERT FULGHUM

Mé představě kouzelných babiček odpovídají ti, kdo pomáhají vandrákům, aby si pomohli sami.

Trvat na svém místě v řádu věcí a chovat se podle toho.

Dodávat sílu těm, kteří si své místo v řádu věcí snaží najít.

Je lépe si hlídat řeč než majetek!

Smutné je, že hlupáci jsou tak sebejistí a lidé moudří tak plni pochybností. BERTRAND RUSSEL (1872 - 1970)

Mluvil dlouho, neřekl nic, ale povídal to velmi procítěně.

Všechno intelektuální zdokonalování vzniká ve chvílích volna.

Hloupému vše snadné.

V geometrii a morálce platí, že přímka je nejkratší.

Nepoužijeme-li i zdánlivou maličkost kolem nás s upřímnou radostí a citem, buďme si jisti, že ze života něco ztratíme. Stane-li se nám nezájem a necitelnost zvykem, ztrácíme celý život. Jen život, který žijeme pro druhé, má smysl.

Jdi s tím, kdo tě má rád.

Milovat neznamená jen mít rád, milovat, to je pravdu znát, milovat je odpustit a znovu podat ruce, milovat je darovat duši i srdce.

Jsme dva. Dva na všechno, na lásku, na život, na boj i bolest, na hodiny štěstí. Dva na výhry i prohry, na život i na smrt - dva.

Nechť je láska jako ten prstýnek - bez konce, aby byla jako kov, ze kterého je ulit - ryzí, čistá, věčná.

Nevím, bude-li mi dopřána někdy ta svrchovaná slast, abych vám jednou sám pověděl, jakou moc nade mnou získává a jakou září zalívá váš obraz mou duši.

Chlap bez břicha je jako nebe bez hvězd.

 

Být jednou duší, jedním tělem od zásnub až do hrobu, být jeden druhému těšitelem, vinu druhého vlastní vinou měřit a když se začne šeřit, ještě doufat, milovat, věřit!

Oznámil nám kalendář, který není žádný lhář, že se den Tvých jmenin slaví, proto hodně štěstí, zdraví.

Vše nejlepší, co může život dát, chci k dnešnímu jubileu i já Tobě přát.

Poctivost sklízí chválu, ale mrzne.

Vypracoval se z laika na diletanta. (aforismus)

Uč se i z chyb druhých, život je příliš krásný, než abys je stihl všechny spáchat sám. L. J. LEC

Neříkej co ses učil, řekni co umíš!

Osel zná 7 způsobů, jak plavat, ale na břehu je všechny zapomene.

(perské přísloví)

Buď moudrá, blbých je dost. J. WERICH

Kdyby Pán Bůh vyslyšel dětská přání, nezůstal by naživu jediný učitel.

Radostná mysl posiluje srdce a dává nám vytrvalost v dobrém.

FILIP NERI

Nemůže být skutečně moudrý, kdo není zároveň dobrý.

ARISTOTELES

Věci konané řádně jsou dobré: konají-li se povrchně, často se stávají zlými. JÁN Z JENŠTEJNA

Předpokladem správného poznání a dobrého rozhodování je čisté srdce. I k dobrému cíli je třeba jít po pravdivých a ne po falešných či zfalšovaných cestách. TOMÁŠ AKVINSKÝ

Dříve než něco začneš, rozvažuj, jakmile se rozhodneš, přikroč hned k činu. SALLUSTIUS

Ďábel má strach z radostného člověka. DON BOSKO

Být pokorný neznamená být zasmušilý; opravdu pokorní lidé jsou opravdu radostnými lidmi. B. VINCENC PALLOTTI

Láska buduje. Nenávist boří. Často se může zdát, že snad nenávist je větší síla. Ale to je klam. Láska je silná, láska je největší síla. PAVEL VI.

Jako by člověk nemohl žít ve společenství bez pravdy, nemohl by v něm žít ani bez radosti. T. AKVINSKÝ

Nikdy nic netvrď, dokud nejsi jistý, že je to pravda.

SV. TEREZIE Z AVILY

Hlupák se nudí i v přítomnosti moudrých. Moudrý se poučí i od hlupáků. P. PEETERS

Nemůžeš-li činit, co chceš, čiň aspoň to, co můžeš. Kdo činí, co může, činí mnoho. SV. IGNÁC Z LOYOLY

Mnozí by se stali moudrými, kdyby se byli nedomnívali, že jimi již jsou. SENECA

Statečnost nesmí spoléhat na sebe samu. SV. AMBROŽ

Největší nespravedlností je dožadovat se odměny za spravedlnost.

CICERO

Mít pro manželku čas je důležitější, než mít pro ni peníze.

OESER

Mluv jen tehdy, když to, co řekneš, je lepší než mlčení.

SOKRATES

V životě stačí jeden okamžik, aby sis někoho zamiloval, ale nestačí věčnost, aby jsi na něho zapomněl. O. WILDE

Mládí netrpí ani tolik svými chybami, jako opatrnosti starých.

VAUVENERQUES

V mládí každý věří, že svět začal teprve tím, že je tu vlastně všechno kvůli němu. GOETHE

Neváží-li si života - nezasluhuje ho. LEONARDO DA VINCI

Chovej se ke svým rodičům tak, jak chceš, aby se k tobě chovaly tvé děti. SOKRATES

Vzpomínka je jediný ráj, že kterého nemůžeme být vyhnáni.

JOAN PAUTOR

Krásu zpozorujeme na první pohled, pravdu na druhý.

OSCAR WILDE

Neber život příliš vážně, stejně z něho nevyvázneš.

HOBLOUT

Je zbytečné, aby se můj rozum skláněl a poklekal. K tomu stačí kolena. MONTAIGNE

Dbejte, aby nám stáří neudělalo vrásky také na duši, když je dělá na tváři. MONTAIGNE

Je lepší zasvítit třeba jen malou svíčku, než proklínat temnotu.

KONFUCIEUS

Šťastným není ten, kdo se takovým zdá druhým, nýbrž ten, do se za šťastného pokládá. SENECA

Štěstí je to jediné, co můžeme dávat, aniž to sami máme.

HALEN

Kolísání kolem pevného bodu je života jistota, že tento pevný bod existuje, je štěstí. MAUROIS

Nevíme dost dobře, co slovo štěstí znamená. Ještě méně víme, jaké opravdové hodnoty v sobě skrývá. BEAUVOIROVÁ

Nemůžeš žít šťastně, nejsi-li moudrý, čestný a spravedlivý. A naopak, nemůžeš žít moudře, čestně a spravedlivě, nejsi-li šťastný. EPIKUROS

Štěstí je motorem lidského života. MAKARENKO

Žádný učený z nebe nespadl, ale pitomce jako by shazovali.

TUWIN

Láska ženinu něžnost zmenšuje a mužovu zvětšuje.

DUMAS

Ženu ani květinou neuhodíš. ZEYET

Kdybychom se mohli vidět tak, jak nás vidí druzí, určitě bychom se sobě museli představit. HUBBAROL

Láska je životem ženy a episodou v životě muže.

PAUL

Jinoch se stává mužem, když obejde kaluž, místo, aby do ní vstoupil. PLATÓN

Je nemožné podruhé milovat to, co jsme už jednou přestali milovat. ROCHEFOUCANLD

Kde není rovnosti, nemá přátelství trvání. PLATÓN

Dva milostné dopisy píšeme těžko; první a poslední.

PETRARCA

Není nebezpečných žen - jsou jen slabí muži. MAUROIS

Strašné je, že není možno žít ani s ženami, ani bez nich.

BYRON

Přátelství je trvalé, jestliže se oba domnívají mít nad tím druhým mírnou převahu. HONORÉ BALZAK

Přítel je, kdo o vás ví všechno a má vás pořád stejně rád.

ELBERT HUBBARD

Od té doby, co milujeme, nevidíme žádnou věc tak, jak opravdu vypadá. STENDHAL

Žádná žena se nepokládá za ošklivou. OVIDIUS

Láska je touha po kráse. IASSO

Když člověk ví, proč miluje, tak nemiluje. JESENSKÝ

Krásné ženy přenechte mužům bez fantazie. PROUST

Muži žárlí na své předchůdce, ženy na ty co přijdou po nich.

ACHORD

Většina žen by byla vyléčena ze žárlivosti, kdyby se jednou jednostranně podívaly na své manžely. SCHRIBE

Ženy a lékaři vědí, kdy lež je vhodná a milosrdná.

ANATOL FRANCE

 

Na světě jsou tři druhy přátel: ti, kteří vás mají rádi; ti, kterým jste lhostejní a ti, kteří vás nenávidí.

S.R. CHAMFORT

Ochraň mě, bože, před přáteli, a s nepřáteli si už poradím sám.

VOLTAIRE

Nic není tak nebezpečného, jako hloupý přítel, to už je lépe mít moudrého nepřítele. LA FONTAINE

Nezajímej se o to kolik, ale jaké máš ctitele: nelíbiti se špatným - toť člověku pochvalou. SENECA

Žena lépe rozumí dítěti než muž. Muž je však větším dítětem než žena. ZARATHUSTRA

Nemžete jeden druhému důvěřovat? Pak si také nemůžete navzájem pomoci. JOSEF ČAPEK

Jeden věrný přítel stojí za víc než sto příbuzných.

CICERO

Jistého přítele poznáme v nejisté situaci. ENNIUS

Kdož ze života člověka odstraňují přátelství, zbavují zemi slunce; nic lepšího a krásnějšího nemáme. CICERO

Člověk umírá tolikrát, kolikrát ztratí přítele.

FRANCIS BACON

Jak důležité je hledět stále kupředu, je patrno už z toho, že příroda to zařídila tak, abychom měli oči vpředu.

LEACOCK

Předstírat, že víme, to stojí víc úsilí než dozvědět se.

AGATHA CHRISTIE

Neříkej mi, že jsi vyčerpal život. Kdo to říká, toho život vyčerpal. WILDE

Počestné děvče nikdy neběhá za chlapcem. Což už někdo viděl, aby past nadháněla myš? TUWIN

Na vyléčení svízelů je práce lepší než whisky.

EDISON

Velké bolesti jsou němé. DESCARTES

Chodíš-li bez knoflíků u kabátu, musíš se oženit nebo rozvést.

DOUGLAS

Je nemožné podruhé milovat to, co jsme už jednou milovat přestali. ROCHEFOUCAULD

Je-li žena krásná, útoč na ni. Je-li ošklivá, vezmi útokem jinou.

WILDE

Láska je jako měsíc: když neroste, zmenšuje se. VALÉRY

Oženit se je lehké, být ženatý, to je problém. M.de UNAMUNO

Nemoc je nakažlivá, kéž by byla i láska. W. SHAKESPEARE

Do vlastního nitra vcházej bez klepání. LEC

Největší předností mnoha mužů je jejich žena. SANDOVÁ

Před svatbou měj oči otevřené, po svatbě je napůl přivři.

TWAIN

Dvě věci chce pravý muž: nebezpečí a hru. Proto chce ženu - nejnebezpečnější hračku. NIETZSCHE

Jen tenkrát milujeme doopravdy, milujeme-li bez příčiny.

FRANCE

Láska je krásný dar, krásnější je však věrnost. Láska bez věrnosti je pouhá malichernost. J.W. GOETHE

Říká se, že ve světě vládnou čísla. Ne, ta jen ukazují, jak se ve světě vládne. J.W. GOETHE

Mnoho dá člověku svět, ale chce-li dát člověk něco světu, musí sedět na svém malém poli a dřít jako nádeník. K.ČAPEK

Lidský život je nejkrásnější kniha, kterou nelze zavřít a zas znovu otevřít. Nemůžeš se vrátit do nejkrásnějších míst. Každý list se sám a osudově zdvihá, chtěl bys zpátky k stránce, kterou láska mívá a pod prsty chví se smrti list. A de la MARMNE

Zřídlem naší moudrosti je naše zkušenost. Pramenem našich zkušeností je naše hloupost. SACHA GUITRY

Lidem nedochází síla, ale víra. V. HUGO

Láska prochází žaludkem, ale auto je přece jen rychlejší.

E.R. GREULICH

Nic není hroznějšího než lidi, kteří mají vždycky pravdu.

STENDHAL

Někoho milovat, znamená navždy v něj doufat. J.W. GOETHE

Nic není na světě tak rozumně rozdělené jako rozum. Každý si myslí, že ho má dost. JACQUES TATI

Silní jsme silou ducha. F. PALACKÝ

Ne každý plán se hned v té chvíli činem stane. Od slova ke skutku je dlouhá cesta pane! J.B. MOLIERE

Co je výprask, to už víme. Ale co je láska, to ještě nikdo nevypátral. Heinrich HEINE

Jinak voní seno koním a jinak zamilovaným. J. LEC

Všichni rádi stárneme, když je nám osmnáct let. SENECA

Utápíš smutek v alkoholu? Pozor ... on umí plavat.

Y. MIRANDE

Usnout na vavřínech umějí i lidé trpící nespavostí.

P. GOSSANYI

Ať padne vejce na kámen nebo kámen na vejce, výsledek je stejný.

la ROBERTIE

Mlčení je jediné zlato, které ženy nesnášejí. WOMAN

Nemyslím - a přece jsem. E. SVRČEK

Kdo nemá co říct, ať to alespoň neříká stále. P. GOSSÁNYI

Když muž chytá ženu za ruku před svatbou, je to většinou projev lásky. Po svatbě často - sebeobrana. PARADE

Kdo chce dokázat, že je dobrosrdečný, nesmí být příliš vtipný.

la ROCHEFOUCAULD

Lenoch je ten, kdo nepředstírá, že pracuje. ALLAISOVÁ

Cokoliv stojí za to, aby se dělalo, stojí za to, aby se dělalo dobře. F.S. CHERSTERFIELD

Člověk má trojí možnost, jak moudře jednat: předně přemýšlením - to je nejušlechtilejší způsob, za druhé napodobením - to je nejsnadnější způsob a za třetí zkušeností - to je nejtrpčí způsob. KONFICIUS

Milovat znamená žít životem toho koho miluješ.

L.N. TOLSTOJ

Ctnost je smělá a dobrotivost se nikdy nebojí.

SHAKESPEARE

Neobětujte slabé silným, chcete-li se sami zachránit.

THÁKUR

Přistoupíš-li jistý stupeň, stává se shovívavost spoluvinou.

COLLINS

Když lidé se mnou souhlasí, vždycky mám pocit, že se mýlím.

OSCAR WILDE

Mnozí jsou na věčném odpočinku už za živa. Milan LECHAN

Filosof nikdy nevěří tomu, co vidí, protože je strašně zaneprázdněný úvahami o to, co nevidí. Le BOVIER De FONTELLE

Vzdělání umožňuje člověku zdobit se nad věcmi ze všech konců světa. MARK TWAIN

Člověk má za to, že musí být starý, aby byl chytrý, v podstatě ale má člověk s přibývajícími léty co dělat, aby se udržel tak chytrý jako byl. GOETHE

Když se staneš silným, hned se objeví lidé, kteří hoří touhou tě ochraňovat. SRŠEL

Dej pozor, aby jazyk nepředběhl myšlenku. CHILON

Mluvit mnoho je jedna věc, mluvit dobře je druhá věc.

SOFOKLES

 

Nevím už kdo, ale jeden moudrý člověk tvrdil, že na světě je jen jedna dobrá žena. A radil, aby si každý ženatý muž myslel, že je to ta jeho. MIGUEL CERVANTES SAAVEDRA

S knihou je to jako s lidmi: jen velmi malý počet něco znamená a zbytek se ztrácí v množství. VOLTAIRE

Jdi s tím, do tě má rád. V. HUGO

Velká ctižádost je vlastností velké povahy. NAPOLEON BONAPARTE

Víme, co jsme, ale nevíme, čím můžeme být. W. SHAKESPEARE

Práce vzdaluje od nás tři velké nepřátele: nudu, neřest a nouzi.

VOLTAIRE

Tam svět se hne, kam se síla napře. Mir. TYRŠ

Cokoli podnikáš, konej dokonale. O.S. MARDEN

I malý čin je víc než pouhé řeči. Sv. ČECH

Na dobrém počátku všecko záleží. J.A. KOMENSKÝ

Na světě jsou jen dvě mocnosti: meč a duch. Duch vždycky zvítězil nad mečem. N. BONAPARTE

Kdo sketa, před smrtí mře kolikrát: muž chrabrý smrti okusí jen jednou. W. SHAKESPEARE

Myslete si vždy: "To je snadné - to mohu!" Pokládáte-li některou věc za snadnou, dokážete ji, i kdyby jiným připadala obtížná.

E. COUÉ

Úspěch vždycky a všude začíná jediným slovem: odvahou.

H.N. CASSON

Utopie jsou často jen předčasné pravdy. A. LAMARTINE

Myšlenky jsou kořeny všech úspěchů. J. WALDES

Chyby, chceš-li ji zakrývat, vypučí v lež. A jediná lež zplodí tolik nedůvěry, že může udusit nejkrásnější žeň důvěry, kterou kdy mladý člověk vypěstil. J.H.LORIMER

Odvážným štěstí přeje. SIMONIDES

Ten, který umí srdce vyrvat ... též snadno srdce ženy dobude.

W. SHAKESPEARE

Být mužem - to je také majestát, ba větší dokonce než králem být.

J. ZEYER

Co myslíme, že můžeme, je jen polovice toho, co můžeme.

LE RIRE

Věřte, že štěstí je ve svobodě a svoboda v odvaze.

PERIKLES

Jakmile si důvěřuješ, umíš žíti. J.W.GOETHE

Vše začíná rozhodnutím. J. WALDES

Nepozbývejte mysli: bývá to často poslední klíč ve svazku, jímž se otevře zámek. TROTTY VECK

Rámus není autorita. J.H.LORIMEK

Každá rána, kterou jsme utržili, vyrazí z nás nějaký klín, který nám překážel. T. BAŤA

Žádný člověk není takový hlupák, aby nedošel úspěchu v jedné věci, je-li v ní vytrvalý. L.da VINCI

Zoufalství je náš největší nepřítel. VAUVENARGUE

Věř, věř, věř, neboť tvá dobrá, velká víra v život je tvou vládou nad životem, jedinou vládou, neboť jiné není.

PETERS

Nikdy si neříkejme, že naše snažení je marné, neboť mnohem častěji dosáhneme zdárného zakončení svých předsevzetí než opaku.

JINDŘICH WALDES

Život je a zůstane boj: dovést se čestně probít, nikdy nezoufat, mít zdravý životní optimismus, to je první záruka životního štěstí. EDWARD BENEŠ

Síla veškerého vesmíru stojí za tím, kdo bojuje za věc dobrou.

SHERWOOD EDDY

Kdo chvíli stál, již stojí opodál, den žádný dvakráte se nenarodí, čin dvakrát nezraje. JAN NERUDA

Odkládání dělá snadnou věc těžkou a těžkou nemožnou.

J.H. LORIMER

Slabí lidé čekají na příznivou příležitost, silní si ji vytvářejí. O.S. MARDEN

Od Ježíše učíme se lásku k Bohu soustřeďovat na bližním.

T.G. MASARYK

Nyní pak zůstává víra, naděje, láska, to tré, ale největší z nich jestiť láska. sv. PAVEL I.

Přátelé jsou lepší kapitál než peníze. Přátelé nám pomohou vydělávat peníze, kdežto pro peníze často ztratíme přítele.

N.H. GASSON

Kdyby každý dostal, co mu patří, kdo by pak byl bezpečen před výpraskem? W. SHAKESPEARE

Dávej chudým, co nemůžeš podržet, abys získal to, co nemůžeš ztratit. sv. AUGUSTIN

Dokonalosti se dosahuje maličkostmi, ale dokonalost není maličkost. MICHELANGELO

Přičiň se, abys byl opravdu tím, čím se chceš zdáli!

J.W.GOETHE

Ženatý muž je hoden vyššího služného než-li svobodný, jeho žena dělá ho cennějším. J.H.LORIMER

Nejčistší je nejsilnější. EMILE ZOLA

Kdo miluje - letí. T. KEMPENSKÝ

Děti jsou stupně do nebe. B. NĚMCOVÁ

Je jen jedno hrdinství na světě, vidět svět takový, jaký je, a přece ho milovat. MICHELANGELO

Nechť sebepotrhleji mošt se chová, přec vínem bude naposled.

GOETHE

Dobro konat, kde jen možno, svobodu milovat nade všecko, pravdu nikdy, ani na trůnu nezapřít ... BEETHOVEN

Nehledej smrt. Ta si tě najde sama. Ale hledej cestu, na níž smrt bude dovršením. DAG HAMMARSKJÖLD

Naše obrazotvornost tak silně zveličuje přítomnost tím, že o ní neustále uvažuje a tolik zkracuje věčnost tím, že na ni nepomyslí, až nakonec uděláme z věčnosti nicotu a z nicoty věčnost. BLAISE PASCAL

Darmo jazyk pracuje, když se nemodlí srdce. JAN HUS

Tam se usaď, kde se zpívá: u zlých lidí píseň nepřebývá.

E.G.LAUME

Jsouť mnohé věci na zemi a v nebi, jichž moudrost naše ani netuší. HAMLET

Jediná cesta k vědění je činnost. B. SHOAW

Štěstí člověk zřídka kdy dosáhne, ale stojí za to ho celý život hledat. STENDHAL

Před manželstvím se domníváme, že milujeme, v manželství se to teprve učíme. Erich KÄSTNER

Co jest mužům čest a sláva, to je ženám krása a láska.

ZEYER

Všichni silní lidé milují život. NERUDA

Člověk by měl být tím, čím by být mohl. MARX

Mládí je něco, co mají jen mladí a čeho by jen staří dovedli moudře používat. T.WOLFE

Obtížné - neznamená nepřekonatelné. M.I.KALININ

Bez víry ve své schopnosti a ve své síly nelze podniknout žádné dílo. N.K.KRUPSKÁ

Tělesná práce osvobozuje od duševních bolů. la ROCHEFOUCAULD

Svět patří optimistům, pesimisté jsou jenom diváci.

F. GUIZOT

Když najdeš v životě cestu bez překážek, určitě nevede nikam.

N. CLARK

Soucit se zvířaty souvisí tak těsně s dobrou povahou, že lze bezpečně tvrdit, že ten, kdo je krutý ke zvířatům, nemůže být dobrý. J. PAUL

Odklad je zloděj času. E. YOUNG

Práce je jedním z nejlepších vychovatelů charakteru.

S. SMILES

Lenost je zvyk odpočívat dříve než se člověk unaví.

J. RENARD

Práce je nejlepší prostředek k tomu, abychom milovali život.

E. RENAN

Je jen jediný prostředek, kterým poznáš, co v kom vězí: pusť ho k práci. F.X.ŠALDA

Nejsilnější je ten, kdo má moc nad sebou. SENECA

Je lépe radit se před činy, než potom o nich přemítat.

DEMOKRITOS

Musíš se mnoho učit, abys poznal, že málo víš.

M.de MONTAIGNE

Není hoden vína, kdo píje víno jako vodu. F.BODEVSTEDT

Majetek z nikoho neudělal boháče. SENECA

Píle je nejlepší pomocník i pro průměrného ducha.

SENECA

Nic neběží rychleji než léta. OVIDIUS

Kdo chce užívati sladkého, musí prve okusiti kyselého.

KOMENSKÝ

Pes se už nikdy od mastné kůže odehnat nedá.HORATIUS

Pamatuj jen, abys neškodil tam, kde snažíš se prospět.

OVIDIUS

Ať se každý zdokonaluje v tom umění, v němž se vyzná.

CICERO

Každý člověk chybuje, jen hlupák však v chybách setrvává.

CICERO

Vládce ať nespěchá s trestem, však odměnu měl by dát rychle.

OVIDIUS

Nejlepším lékem proti hněvu je odklad. SENECA

Poučování vede dlouhou cestou, příklady jdou krátkou cestou k úspěchu. SENECA

Je nesnadné naráz dlouhou odložit lásku. CATULLUS

Kde husy, tam štěbety, kde ženy, tam klebety.

KOMENSKÝ

Lump z hlupáka se stane, když mu často odpouštíš.

PUBLILIUS SYRUS

Nadměrné jídlo překáží bystrosti ducha. SENECA

Je hloupost velkoryse jednat s nestoudným. PUBLILIUS SYRUS

Ráda kočka ryby jí, než do vody nechce. KOMENSKÝ

Musíš žít pro druhé, chceš-li žít pro sebe. SENECA

Tři věci nám zbyly z ráje: barevná nádhera květin, krása nočního hvězdného nebe a záře v očích dětí. DANTE

Radost z uvažování a chápání je nejkrásnějším darem přírody.

Horší jazyk falešníka nežli kopí protivníka.

Dámská móda byla vždy tou nejnákladnější obalovou technikou.

Stáří se má ctít, mládí bránit.

Nic není na světě slabšího než muž. HOMÉR

Jsi navždy zodpovědný ze to, co si k sobě připoutáš.

SAINT EXUPERY

Bohatství moudrému slouží, hloupému vládne.

Prázdné hlavy mají dost místa na nové ideje.

Jinak voní seno koním a jinak zamilovaným.

Je tolik rozličných druhů hlouposti a chytrost není nejlepší z nich.

Co se zrodí, musí zemřít a co dozraje, stárne.

Na začátku cesty k dokonalosti zakopl o vlastní stín.

Unce humoru má větší cenu než libra nářku.

Nekompetentní lidé se často považují za nenahraditelné.

Bez lásky je člověk jen mrtvola na dovolené.

Krása je v očích divákových.

Spravedlnost přece neznamená dělit stejným dílem.

To, co milujeme, nás neukolébává, ale burcuje.

Řečník by měl vyčerpat téma, ale nikdy posluchače.

Kdo chce, hledá způsob, komu se nechce, hledá důvod.

Je-li budován člověk, není důležité v první řadě ho vzdělávat.

Není k ničemu, jestliže se z něho stane chodící kniha.Ale je důležité ho pozvedat a vést ho ke stupňům poznání smyslu věcí, lásky, života a smrti. ANTOINE DE SAINT EXUPÉRY, CITADELA

Má-li se zakročiti proti zkáze lidského pokolení, musí se to díti nejspíše opatrným a obezřetným vychováváním mládeže. KOMENSKÝ

 

Pošlete nám Citát, moudrost nebo přísloví formulář zde.