Knihovny

Na této stránce představujeme kamenné knihovny ze všech koutů České republiky, ale také všechny významné světové knihovny a eknihovny. Vážíme si každé kamenné knihovny, protože pouze díky existenci kamenných knihoven mohly vzniknout elektronické eknihovny.

Původ názvu knihovna je z řeckého biblos = kniha a latiny liber = kniha

Anglický překlad knihovna = library

Pojmem knihovna se označuje sbírka knih určená studentům a vědcům ke studiu a široké veřejnosti k uspokojení jejich informačních, rekreačních a vzdělávacích potřeb. Nejstarší knihovny po dlouhá staletí shromažďují a uchovávají knihy a další cenné dokumenty za účelem uchování informací a šíření dosaženého poznání. 

Systém knihoven v ČR 

Systém knihoven v České republice upravuje "knihovní zákon" neboli Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb. Dle §3 odstavce 1 zákona č. 257/2001 je systém knihoven tvořen těmito institucemi:

 • Národní knihovna České republiky
 • Moravská zemská knihovna v Brně
 • Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana
 • Krajské knihovny
 • Základní knihovny
 • Specializované knihovny

Druhy knihoven podle uživatele

 • univerzitní, vysokoškolské, školní
 • ústřední odborné
 • specializované
 • vědecké
 • veřejné
 • soukromé

Česká republika se může podle Českého statistického úřadu z roku 2013 pochlubit neuvěřitelnými 5381 knihovnami. Nejvíce jich připadá na Středočeský a Jihomoravský kraj. A dokážete si tipnout, kolik se v těchto institucích nachází knihovních jednotek? Pokud ne, odpověď je více než 65 milionů. Jenom za rok 2013 navštívilo knihovny více než 56 milionů lidí, nutno podotknout, že více než polovina z nich byli pouze návštěvníci on-line služeb. A kolik si tito lidé vypůjčili vlastně knih? Číslo se pohybuje také v milionech a je jich zhruba 64 milionů. Tato čísla jsou opravdu fascinující a český národ má knihy rád a se čtením knih opravdu nezahálí. Podle některých zahraničních zdrojů je náš národ na šestém místě v hodinách čtení na jednu osobu za týden. Umístili jsme se hned za Indií, Thajskem, Čínou, Filipínami a Egyptem. Na jednoho člověka průměrně připadá 7, 24 hodiny čtení za jeden týden.

Pokud by vás zajímala nejstarší knihovna na světě, pak se musíte vrátit do Egypta, do roku 300, kde byla založena knihovna s názvem Royal Library of Alexandria. Tu však již nikdo z nás nenavštíví, protože byla zničena ve válce. Pokud byste se však rozhodli navštívit nejstarší knihovnu světa, která stále existuje, pak byste se museli vydat do Francie. Určitě byste nebyli zklamaní, protože National Library of France je i po 650 letech své existence ve velmi dobrém stavu.

Mezi nejslavnější knihovny světa patří bezesporu knihovna s názvem Library of Congress, založena v roce 1800. Jedná se o národní knihovnu Spojených států amerických a vědeckovýzkumné střediska Kongresu spojených států se sídlem ve Washingtonu, D. C. Obsahuje neuvěřitelných třicet šest milionů knih, tři a půl milionů nahrávek, třináct milionů fotografií, pět a půl milionů map a více než šedesát dva milionů historických dokumentů.

Knihovny však mohou být nejenom velké, staré a populární, ale také krásné. A pokud byste chtěli vědět, která je nejkrásnější na světě, pak se určitě bude jednat o Trinity College Library, sídlící v Irsku. Další nejkrásnější knihovny jsou obyvatelům přístupny v Anglii, Francii, Rakousku či Německu.

Jak je vidět, knihy a knihovny jsou v dnešní době velmi oblíbeným a zajisté také přínosným zdrojem různých informací. Zatímco některé se mohou ještě stále chlubit klasickou papírovou databází, jiné oplývají moderním vybavením a dokonalým designem. V každém případě je v nich umístěno nespočet informací, které jsou předávány od našich předků a jejich hodnota tak rok od roku roste.

Na závěr tu máme několik informací, které vás nejenom pobaví, ale hlavně vás přesvědčí, že knihovny jsou opravdu flexibilní a umí se přizpůsobit každé situaci. Tak třeba na Estonském letišti si můžete půjčit knihy sebou na cestu a vrátíte ji až při zpáteční cestě domů. Ve starověkém Egyptě musel každý návštěvník Egypta odevzdat knihy, které si sebou přivezl a teprve až po tom, co byly pořízeny jejich kopie, mu byly vráceny zpět. A například ve Spojených Státech obyvatelé naleznou více veřejných knihoven než občerstvení McDonald. A to je opravdu dobře. A na závěr ještě informace, že některé knihovny, jako třeba Harvardská Univerzitní knihovna, mají dochovány knihy vázané v lidské kůži.

Jak článek dokazuje, lidé po celém světě mohou být na sebe pyšní, protože knihovny tvoří velkou část jejich života, jsou stále zdokonalovány a přizpůsobují se požadavkům občanů. Ani Česká republika nemusí být množstvím knihoven zahanbena a stejně tak jako v Americe, i u nás se najde více veřejných knihoven než občerstvení McDonald. A to dokonce více než padesátkrát!

Seznam vybraných knihoven v ČR

Archeologický ústav AV ČR, Praha
Bankovní institut vysoká škola - odborná knihovna
Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích
K3 Bohumín, p. o. - středisko KNIHOVNA
Knihovna Akademie věd České republiky
Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana, Uherské Hradiště
Knihovna Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Městká knihovna Rýmařov

Knihovna Goethe-Institutu v Praze (německá knihovna) 

Knihovna Jana Drdy
 
Knihovna Jiřího Mahena v Brně
 
Knihovna Karla Dvořáčka Vyškov
 
Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích
 
Knihovna Kroměřížska
 
Knihovna Matěje Josefa Sychry, Žďár nad Sázavou
 
Knihovna města Hradce Králové
 
Knihovna města Ostravy
 
Knihovna města Plzně, p. o.
 
Knihovna Náprstkova muzea
 
Knihovna Národního muzea
 
Knihovna Petra Bezruče v Opavě
 
Knihovna společenských věd TGM v Jinonicích
 
Knihovna Uměleckoprůmyslového musea v Praze
 
Knihovna Židovského muzea v Praze
 
Krajská knihovna Františka Bartoše, Zlín
 
Krajská knihovna Karlovy Vary
 
Krajská knihovna v Pardubicích
 
Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod
 
Krajská vědecká knihovna v Liberci
 
Masarykova veřejná knihovna Vsetín
 
Matematicko-fyzikální fakulta UK - knihovna
 
Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
 
Moravská zemská knihovna v Brně
 
Muzeum města Ústí nad Labem
 
Městská knihovna Lipník nad Bečvou
 
Městská knihovna Antonína Marka Turnov
 
Městská knihovna Benešov
 
Městská knihovna Děčín
 
Městská knihovna Havířov
 
Městská knihovna Holešov
 
Městská knihovna Jablonec nad Nisou
 
Městská knihovna Jihlava
 
Městská knihovna Jindřichův Hradec
 
Městská knihovna Krnov
 
Městská knihovna Kutná Hora
 
Městská knihovna Lysá nad Labem
 
Městská knihovna Nový Bydžov
 
Městská knihovna Němčice nad Hanou
 
Městská knihovna Orlová
 
Městská knihovna Pelhřimov
 
Městská knihovna Písek
 
Městská knihovna Rokycany
 
Městská knihovna Trutnov
 
Městská knihovna Tábor
 
Městská knihovna Třinec
 
Městská knihovna v Praze
 
Městská knihovna v Přerově
 
Městská knihovna v Třebíči
 
Městská knihovna Ústí nad Orlicí
 
Městská knihovna Čelákovice
 
Městská knihovna Česká Lípa
 
Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů - specializovaná knihovna
 
Národní knihovna ČR
 
Národní lékařská knihovna
 
Národní technická knihovna
 
Regionální knihovna Karviná
 
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem
 
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti - knihovna
 
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje v Plzni
 
Středisko knihovnických a kulturních služeb Chomutov
 
Středočeská vědecká knihovna v Kladně
 
Univerzita J.E.Purkyně v Ústí n.L., Středisko vědeckých informací FSE
 
Vysoká škola ekonomická - Centrum informačních a knihovnických služeb
 
Vysoká škola finanční a správní
 
Vědecká knihovna v Olomouci
 
Zemědělská a potravinářská knihovna - Ústav zemědělské ekonomiky a informací
 
ÚIV Národní pedagogická knihovna Komenského
 
Ústav fyziky atmosféry AV ČR - Knihovna
 
Šmidingerova knihovna Strakonice

Digitální knihovny

Digitalizované fondy - beletrie, periodika, staré tisky, odborná literatura

Národní digitální knihovna – sbírka dokumentů ke 100. výročí vzniku Československa
Encyklopedie knihy – Elektronická encyklopedie pokrývající období od počátků české knižní kultury ve středověku až po vymizení knihy z ručního lisu na začátku 19. století. (Na webu KNAV)

Mapy

Muzejní sbírky

 • eSbirky - český internetový portál určený k online prohlížení digitalizovaných muzejních sbírek

Audio

 • Virtuální národní fonotéka - databáze, která primárně shromažďuje záznamy o zvukových dokumentech, uložených v různých knihovnách, archivech, soukromých institucích nebo dokonce u soukromých osob

Regionální zdroje - Čechy

 • Kohoutí kříž (Šumavské ozvěny) - literární obraz Šumavy v dílech německy píšících autorů, kulturní a společenský vývoj oblasti na pomezí tří států a dvou jazyků (Jihočeská vědecká knihovna)
 • Dědictví Šumavy - sbírka pověstí ze Šumavy a jihozápadních Čech (Prachaticko, Vimpersko, Vodňansko, Netolicko, Strakonicko, Písecko); unikátní sbírky lidové slovesnosti české i německé provenience
 • DigiArchiv SOA Třeboň - Státní oblastní archiv Třeboň zpřístupňuje některé zdigitalizované zajímavé materiály (např. matriky, pozemkové knihy, archy sčítání lidu atd.) z oblasti jižních Čech

Regionální zdroje - Morava

Zahraniční digitální knihovny

Parlamentní dokumenty a historie

Právo

Digitalizované fondy - beletrie, periodika, staré tisky, odborná literatura

 • Europeana - internetový projekt souboru evropských digitálních knihoven s naskenovanými obrazy, knihami, filmy a archivy
 • Digitálna knižnica a digitálny archív (DIKDA), - průběžná digitalizace konzervačního fondu Slovenské národní knihovny a Slovenského národního archivu
 • Slovakiana - zdigitalizované kulturní dědictví Slovenska
 • Project Gutenberg - nejstarší digitální knihovna (založena v r. 1971), shromažďuje plné texty volných děl ve všech světových jazycích; převážně beletrie
 • World Digital Library (WDL) - projekt mezinárodní digitální knihovny pod správou UNESCO a Congress Library; rukopisy, mapy, vzácné knihy, notové záznamy, nahrávky, filmy, fotografie aj. kulturně hodnotné materiály z celého světa
 • The Bodleian Digital Library - zpřístupňuje bohaté fondy Bodleyho knihovny, jedné z nejstarších evropských knihoven:  rukopisy, obrazové publikace, mapy, staré tisky ad.
 • Die Digitale Bibliothek - Münchner Digitalisierungszentrum (MDZ) - digitalizuje a na internetu zpřístupňuje bohaté fondy Bavorské státní knihovny (Die Bayerische Staatsbibliothek): rukopisy, vzácné tisky (např. Gutenbergova bible), noviny, lexika, mapy, fotografie ad.
 • Digital Public Library of America (DPLA) - projekt dle vzoru Europeany byl spuštěn v dubnu 2013; digitalizované knihy, fotografie, umělecká díla atd. z amerických knihoven, archívů a muzejí
 • NYPL Digital Collections - rozsáhlé digitalizované sbírky The New York Public Library

Mapy

Webové stránky

 • Memento - vyhledávací portál pro digitální archivy časové podoby webových stránek z celého světa (vyhledává ve 20 web archivech)

Pohlednice

 • AKON - sbírka historických pohlednic Rakouské národní knihovny; digitalizované pohlednice ze všech zemí světa od konce 19. stol. do počátku 40. let 20. stol.

Muzejní sbírky

 • Smithsonian X 3D - trojrozměrná digitalizace sbírkových předmětů výzkumné a vzdělávácí instituce Smithsonian Institution (USA), která sdružuje řadu amerických muzeí a výzkumných center

Film a video

 • British Pathé - sbírka filmů a dokumentárních materiálů (900 000 klipů), pokrývá konec 19. stol. až 2. pol. 20. stol. (lze mj. najít i zajímavé filmové záznamy z Československa 40. až 60. let 20. stol.)

Audio

Katalogy vybraných knihoven

České knihovny

Zahraniční knihovny