Citáty o knihách

KnihyJe zoufalé nemít rozečtenou krásnou knihu, nemít v zásobě nic, co bychom mohli otevřít bez zklamání.
Jiří Orten

Lidstvo ukládá svou moudrost do knih, a proto samo zůstává blbé.
Vladimír Jiránek

Chcete zmoudřet? Můj ty světe - otevřete knížku - čtěte!
Jiří Žáček

Postavy románu jsou mé vlastní možnosti, které se neuskutečnily.
Ladislav Klíma

Román je plod lidské iluze, že můžeme pochopit druhého. Ale co víme jeden o druhém? Nic! Jediné, co můžeme učinit je podat svědectví každý sám o sobě. Všechno ostatní je překročení naší pravomoci. Všechno ostaní je lež.
Milan Kundera

Tváří v tvář vyhlášce mi literatura připadá strašně zbytečná.
Miroslav Holub

Dobrá kniha je čisticí prostředek k očistě duše.
Josef Fousek

Muži obdivují ženy, které mluví jako knihy, ale berou si ženy, které vaří jako z kuchařské knihy.
Milan Kundera

Čtení knih je nejhezčí způsob zabití času.
Josef Fousek

Kniha není než klíč, jenž otvírá zámek našich vlastních snů.
Vladimír Tille

Stinnou stránkou nových knih je, že kvůli nim nemůžeme číst knihy starší.
Joseph Joubert

S knihami je to jako s lidmi - jen velmi malý počet něco znamená, zbytek se ztrácí v množství.
Voltaire

Knihy jsou pro lidi tím, čím jsou pro ptáky křídla.
John Ruskin

Kniha je základem poznání, učitelem věků, vládcem království ducha.
Lucius Annaeus Seneca

Květiny a knihy jsou pro mnoho lidí právě tak nezbytné jako denní chléb.
Honoré de Balzac

Spálené knihy osvítily svět.
Ralph Waldo Emerson

K topení je nejlepší staré dřevo, k pití staré víno, k důvěrným sdělením staří přátelé a ke čtení staří autoři.
Francis Bacon

Školní mládež nemá ráda Shakespeara, protože se jí zdá, že jeho dílo je pouze souhrnem citátů.
Norbert Wiener

Tam kde se pálí knihy, se posléze upalují lidé.
Heinrich Heine

Kniha je zrcadlo. Když do něj nakoukne opice, nemůže z něho vykouknout apoštol.
Georg Christoph Lichtenberg

Knihy jsou podobné domovu, do kterého se vracíme i za největší bouřky.
Bernard Bolzano

Knihy nemají být nábytkem, který by zdobil dům. Mají být potravou, která živí ducha.
Francesco Petrarca

Všechny knihy zežloutnou, ale kniha přírody má každý rok nové, nádherné vydání.
Hans Christian Andersen

Kdo hromadí knihy a jiným je půjčuje, o tom platí slova žalmistova: "Bohatství a poklady jsou v domě jeho uloženy a dobrodiní (která jimi prokazuje) trvají navěky".
Talmud

Čtení kazí zrak. Správný pohled na svět mají pouze negramotní.
Gabriel Laub

Kniha je jako zahrada, kterou nosíš v kapse.
Latinská přísloví

Dobrá povídka musí být krátká, špatná ještě kratší.
Emil Krotkij

Byla to kniha, která zasluhovala přeložit do nějakého zcela nepoužívaného jazyka.
Emil Krotkij

Jedni čtou, aby si zapamatovali, druzí proto, aby zapomněli.
Heinrich Heine

Nikdy nepůjčuj knihy, protože ti je nikdo nevrátí. Jediné knihy v mé knihovně jsou ty, které mi půjčili jiní.
Anatole France

Stručnost je vlastnost, která ochrání špatné dílo před přísnými výtkami a čtenáře před nudou.
Ludwig Börne

Volům leží knihy v žaludku.
Gabriel Laub

Ráj jsem si vždycky představoval jako knihovnu, nikdy jako zahradu.
Jorge Luis Borges

Neexistuje taková bezcenná kniha, v níž by nebylo napsáno alespoň něco dobrého.
Samuel Johnson

Bojte se člověka, který přečetl jen jednu knihu.
Denis Diderot

Srazí-li se kniha s hlavou a zaduní to, je to vždy vinou knihy?
Georg Christoph Lichtenberg

Slova knih nás vždy vzruší, důležité však je, aby nás změnila.
Konfucius

Nikdy a ničím na světě nepřimějete čtenáře, aby poznávali svět prostřednictvím nudy.
Alexej Nikolajevič Tolstoj

Kniha se líbí všem teprve tehdy, když už ji nikdo nečte.
Gabriel Laub

Čtenář to má dobré - může si své autory vybrat.
Kurt Tucholsky

Pamatujme, že kdo píše pro hlupáky, najde vždy široký okruh čtenářů.
Lev Nikolajevič Tolstoj

Náruživý knihomol - čte dokonce i ty knihy, které recenzuje.
Gabriel Laub

Z každé napsané povídky by se měl konec a začátek vyškrtnout. Tam totiž my spisovatelé nejvíce lžeme.
Anton Pavlovič Čechov

Mnozí lidé čtou jen proto, aby nemuseli přemýšlet.
Georg Christoph Lichtenberg

Dobrá kniha je drahokam, který vrhá záblesky radosti a štěstí do všech vrstev lidské společnosti.
Charles Francois Sainte-Beuve

Stinnou stránkou nových knih je, že kvůli nim nemáme čas číst staré.
Joseph Joubert

Knihkupectví je jeden z mála důkazů, že lidé stále myslí.
Jerry Seinfeld

Skvělá kniha - nejprve ji zhltneme, pak si ji v klidu přečteme a nakonec si ji koupíme.
Marie Ebner-Eschenbachová

I když mnoho přečteš, zvol si jednu věc, kterou toho dne promyslíš.
Lucius Annaeus Seneca

Jeho knihy sloužily tak vysokým ideálům, že přestaly sloužit ke čtení.
Ladislav Muška

V literatuře je po lehké stravě větší poptávka než po silné výživě.
Aleksander Świetochowski

Dějiny jsou románem toho, co bylo. Román je dějinami toho, co mohlo být.
José Ortega y Gasset

Myslím, že sotva bude dobrá taková kniha, která nepovznáší čtenáře k dobru.
Jean-jasques Rousseau

Považte, že knihy - vyjma divošské kmeny - ovládají všechen známý svět.
Voltaire

Někteří čtou, aby přemýšleli, těch je málo. Někteří čtou, aby psali, těch je více.  Někteří čtou, aby mluvili, těch je nejvíce.
Luigi Pirandello

Kniha nás neopouští ani v dobách protivenství a trampot. chová se k nám vždy se stejnou láskou, baví a poučuje nás v mladosti a povzbuzuje ve stáří.
Charles Francois Sainte-Beuve

Čtěte také: