Literární druhy

Rozlišujeme tři základní literární druhy: epika, lyrika a drama.

EPIKA - obsahuje a popisuje určitý děj

 • Prozaická:

povídka (Jan Neruda, Karel Čapek, Bohumil Hrabal) - kratší útvar, jednoduchý děj
novela (Krysař - Viktor Dyk) - příběh s rychlým spádem a nečekaným koncem
román (Gustave Flaubert, George Orwell) - delší literární útvar, osudy mnoha postav

 • Veršovaná nebo prozaická

báje = mýtus
pohádka - ústní lidová slovesnost; Božena Němcová, Karel Jaromír Erben
pověst - fantastické prvky, vázané k osobě či lokalitě; Alois Jirásek
bajka - krátký alegorický příběh s ponaučením; Ezop, Jean de la Fontaine

 • Veršovaná

epos - obsáhlá skladba s chronologicky popsaným dějem; Illias a Odyssea, Epos o Gilgamešovi
legenda - o životě světce; Legenda o sv. Kateřině, Život sv. Václava

LYRIKA - nemá děj, vyjadřuje pocity

 • Píseň - určená ke zpěvu
 • Óda - rozsáhlá oslavná báseň
 • Hymnus - chvalozpěv, zpívaný na počest hrdinů
 • Elegie - truchlivá báseň, Ovidius - Žalozpěvy
 • Epigram - krátká satirická báseň; Karel Havlíček Borovský
 • Epitaf - o životě zemřelých; Jiří Wolker
 • Pásmo - moderní žánr poezie; Guillaume Apolinaire
 • Žalm - známý především z Bible
 • Sonet - 14 veršů; Francesco Petrarca, William Shakespeare

LYRICKO-EPICKÉ ŽÁNRY

 • Balada - Kytice, Karel Jaromír Erben
 • Romance - Jan Neruda, Balady a romance
 • Poema - Karel Hynek Mácha, Máj

DRAMA - je tvořeno promluvami, případně jednáním, jednotlivých postav

 • Tragédie: hra s tragickým koncem, často končí smrtí jedné či spíše několika postav; Romeo a Julie - William Shakespeare
 • Komedie: humorná divadelní hra; Lakomec - Moliere