Dyslexie

Problém jménem dyslexie je odhalen většinou brzy po tom, kdy dítě nastoupí do školy. Jedná se o jednu z nejčastějších poruch učení a tak jistě stojí za zmínku několik informací, které by mohly pomoct se s tímto problémem poprat.

Dyslexie je jako diagnóza dnes jednou z nejčastějších a vlastně i nejstarších v oblasti nejrůznějších potiží s výukou na školách. Má totiž na žáky nejnápadnější vliv, kvůli čemuž na sebe stáhla všeobecnou vlnu pozornosti. Výzkum dyslexie probíhá již necelých sto třicet let a za onu dobu se velmi rozšířil. Dnes existuje řada teorií, které se snaží vysvětlit příčiny poruchy. Pravděpodobnou se zdá domněnka, že jádro problému leží v centrální nervové soustavě.

Dyslexie zahruje celou škálou symptomů. Dítě může mít potíže s naučením se číst, vynechává nebo si plete písmenka, má velké problémy číst nahlas. Může si tak svými problémy vypěstovat až odpor ke čtení nebo i k učení.

Dyslektiky kromě již zmíněných problémů znevýhodňuje také přístup jejich okolí. Především ve škole mohou být tyto děti vnímany jako méně chytré, slabší, ač neexistuje žádná spojitost mezi dyslexií a velikostí IQ. Podobnými problémy v minulosti trpěli například i Thomas Edison, Charles Darwin nebo Winston Churchill. A dyslektikem je údajně také Bill Gates, zakladatel společnosti Microsoft.

Zajímavostí je skutečnost, že se problémy jako dyslexie dotýkají převážně jazykových systému používajících abecedů, v rámci kterých je tedy také zkoumána. Fungují totiž na základě řeči a převádí se na písmena, čímž se uchovávají v písemné formě. A právě s tímto má dyslektik problém. Potíže pramení ze špatné koordinace mezi tím, co vidí a slyší. Prvním příznakem může tedy být i to, že dítě začíná později mluvit.

Podělte se s ostatními o své zkušenosti s dyslexií, napište nám na e-mail: redakce@eknihovna.cz

Autor: Lenka Kašparová, redakce eKNIHOVNA