DRM ochrana

Na úvod si ujasníme, proč se ochrana eknih používá. Podobně jako se snaží vydavatelé hudby zabránit nelegálnímu svévolnému šíření hudby na internetu, tak z podobných důvodů je snaha nakladatelů eknih zabránit šíření nelegální kopie eknihy. Pro informaci dodejme, že v současnosti existují v České republice tisíce eknih zdarma, které je možné stáhnout naprosto legálně a bez placení, viz. například zde eknihy zdarma.

Proč DRM ochrana?

Samozřejmě se vede mezi zákazníky (čtenáři eknih) a nakladateli eknih horká diskuse. Důvodem je cena eknih, čtenáři a nakladatelé se nemohou shodnout na kompromisu ohledně ceny eknihy. Čtenáři by rádi kupovali eknihy maximálně za pár desítek korun a argumentují sníženými náklady na produkci a distribuci eknih oproti tištěným knihám. Nakladatelé tištěných knih se vehementně brání a nechějí opouštět zaběhlý lukrativní několika miliardový business a nejraději by prodávali eknihy za stejnou cenu jako tištěné knihy. Zcela jistě bude muset v budoucnu dojít ke kompromisu jak ze strany čtenářů, tak především ze strany nakladatelů knih.

Na obranu nakladatelů nutno podotknout, že stejně jako tento web, tak ani vetšina nakladatelů knih nejsou dobročinné organizace. Tištěné knihy i eknihy se vydávají především za účelem zisku. Zde není o čem diskutovat, všechny eknihy nemohou být zdarma a tedy nemohou se svévolně šířit zcela zdarma bez placení. E-knihy nejsou vyjímkou a podobně jako u každého jiného výrobku, jsou s výrobou spojeny náklady. Ze zisku se platí například náklady na propagaci a samozřejmě honorář autora eknihy.

Výše uvedené zjednodušené zákony knižního trhu platí i v případě, kdy se autor eknihy rozhodne prodávat na vlastní pěst. Nastane dříve nebo později situace, kdy bude muset přemýšlet, zda má svoji energii věnovat psaní knih, nebo zda se má raději věnovat propagaci a prodeji své již napsané knihy. Ostatně každý kdo si to již vyzkoušel, je velice dobře obeznámen s tím, jak težké je umět se prodat.

Zde je pak role nakladatele a externího prodejce stále nezastupitelná. Jen velice omezené množstí autorů má to štěstí, že napíší bestseller a jejich knihy se pak prodávají skoro "samy". Zvláště pokud nakladatelé chrlí neustále další a další knižní novinky na poměrně malý trh, který je v České republice.

eknihy levně

Ze širšího úhlu pohledu je nutno dát za pravdu čtenářům, že většina současných názorů a argumentů nakladatelů jsou oproti světu spíše zastaralá. Považovat totiž eknihy pouze za doplněk tištěných knih a spojovat s eknihami nutnost vysokých náklady na tradiční výrobu tištěných knih u čtenářů eknih určitě neobstojí. A už vůbec ne, názory spojené s tradicí, vůní, uměleckou hodnotou a obecně s nostalgií k tištěným knihám. Spíše to vyvolá obačný rebelujicí efekt u mladých čtenářů, kteří již vyrůstají "na internetu" a elektronických textech.

Zcela zničující pro celý knižní trh by bylo dotování tištěných knih z produkce eknih. Tento postoj by celý proces transformace českého knižního trhu a vydávání eknih komplikoval a brzdil. V konečném důsledku by to bylo ke škodě jak nakladatelů tak čtenářů.

Je zcela patrné, že klasická nakladatelství a tiskárny nečeká růžová budoucnost. Je nutná transformace zaběhlých postupů a některých čiností nakladatelů tištěných knih. Dobrou zprávou je, že u všech větších nakladatelů a knihkupců již pomalu ale jistě transformace na eknihy začala. Ostatním nic jiného nezbývá, pokud nechtějí skončit na periférii knižního trhu. V horším případě mnozí nakladatelé a knihkupci, kteří včas nezmění kurz myšlení směrem ke eknihám zaniknou.

Lze se domnívat, že jeden z prvních segmentů knižního trhu, kde dojde k revoluci (evoluci) budou školní učebnice pro žáky druhého stupně základních škol a studenty středních a vysochých škol. (Mimochodem znáte nějakého studenta vysoké školy, který by neměl vlastní notebook (ultrabook), tablet nebo četčku eknihy?

Již tradičně ztrátové státní rozpočty vlád většiny zemí EU donutí vládní úředníky ve školství hledat úsporná opatření, a tedy v brzké době zavádět do školského systému eknihy. Především náklady na údržbu a průběžnou aktualizaci obsahu učebnic a učebních textů jsou v případě eknih bezkonkurenční oproti klasické tiětené knize. Navíc témeř s nulovými náklady na údržbu a distribuci.

Každý, kdo někdy ve škole učil, musí souhlasit, že učitel a pedagog musí být z rozvoje eknih nadšený. Pedagogům se otevírají obrovské možnosti, mohou téměř okamžite v rámci vyučování ukázat žákům jakoukoliv světovou knihu, publikaci nebo učebnici. Studentům se otevírá nepřeberné množství studijního materiálu. Jen si představte ty obrovké studijní možnosti. Je téměř jisté, že internet dovolí studentům navštívit jakoukoliv knihovnu, kdekoliv na světě. Propojené elektronické eknihovny umožní vyhledávat eknihy z celého světa a bez čekání si eknihu ihned prostudovat.

Jak funguje DRM ochrana

Nakladatelé a vydavatelé poučeni z minulosti u hudebních CD nosičů a stejně tak u MP3 formátů již tolik nelpí na "tvrdé" ochraně autorských práv za každou cenu. Nicméně jak již bylo zmíněno výše, chtějí nakladatelé a prodejci eknih, aby se zamezilo svévolnému šíření nelegálních kopií po internetu. Především pak u absolutních novinek a začínajících autorů.

Jako řešení se zvolila DRM ochrana, což znamená, že elektronický text eknihy je hned na začátku výrazně označen vodoznakem, tak aby si každý čtenář uvědomil zda čte "svoji" legální kopii eknihy.

DRM je zkratka z anglického Digital Rights Management.

Existují dvě verze DRM:

Výhoda

Nevýhoda

Sociální DRM

Adobe DRM

Sociální DRM

Adobe DRM

Snadné použití
Kompatibilita s čtečkami
Bezproblémové použití s Kindle
Nabídka zahraničních titulů

Slabá ochrana proti zneužití
Menší nabídka zahraničních titulů

Nekompatibilní s Kindle
Složitější postup před čtením
Nutnost certifikace zařízení