Formáty e-knih

V současnosti se nejčastěji používají tři formáty e-knih:

  • PDF
  • ePub
  • Mobi

Formát PDF

Celý název: Portable Document Format

Přípona názvu souboru: .pdf

Univerzálním formátem knih je PDF. Formát vyvinula v roce 1993 společnost Adobe Systems. Jedná se o otevřený formát, který se v dnešní době stal standardem na poli formátů elektronických dokumentů. Tento formát spravuje Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO). Výhoda tohoto formátu spočívá v tom, že dokumenty vypadají jako vytištěné. Tudíž, při převodu textu nebo grafiky do formátu PDF nedochází ke špatnému rozložení textu, nekompatibilitě písma nebo nějaké jiné deformaci. Soubory PDF mohou obsahovat hypertextové odkazy, formulářová políčka, video, zvuk a jiné. K prohlížení PDF formátu slouží bezplatný software Adobe Reader, který existuje i ve verzi pro mobilní zařízení. Formát je také primárně podporován na velikém množství čtecích a mobilních zařízeních.

Formát ePUB

Přípona názvu souboru: .epub

Dalším z nejvíce rozšířených formátů je formát ePUB. Jedná se o volný a otevřený formát vytvořený pro elektronické knihy dle standardu organizace International Digital Publishing Forum (IDPF). Obsah knihy je zapsán v podobě XML a HTML5 tagů. Je zde podporováno DRM a možnosti přizpůsobení. Například přizpůsobení textu vzhledem k velikosti displeje čtecího zařízení, velikost písma, styly písma, záložky a jiné. Formát EPUB lze číst na většině softwarových i hardwarových čteček, výjimku tvoří Amazon Kindle, jenž tento formát nepodporuje.

Formát MOBI

Celý název: Mobipocket

Přípona názvu souboru: .mobi

Třetí nejrozšířenější formát e-knih je MOBI. Tento formát je určen speciálně pro čtečky Kindle od amerického gignatu Amazon. Právě Amazon v roce 2005 koupil tento formát a následně z něj vyvinul vlastní formát AZW. MOBI je přímo určený pro elektronické knihy a podporuje mnoho funkcí, jež charakterizují formáty elektronických knih. Příkladem: DRM, změna fontu písma, zalomení textu, změna velikosti písma, podpora grafiky, dobrá komprese a jiné. Formát lze také číst na různých platformách. Ke čtení na počítači slouží například softwarová čtečka Mobipocket Reader.

Převod formátů PDF, ePUB a MOBI

Převádění formátů e-knih mezi sebou - tedy z MOBI do PDF a nazpět, nebo z PDF do ePub a nazpět lze pomocí programu Calibre eBook. Tento užitečný nástroj je v českém jazyce a je zdarma ke stažení ZDE