Myšlenkové mapy

Myšlenkovou mapou proti tvůrčímu bloku

Při psaní fikce je největším nepřítelem spisovatele tvůrčí blok. Zvláště pro začínající spisovatele může být takovýto zážitek natolik demotivující, že zavrhnou celé rozpracované dílo a mnohdy i další pokusy o psaní. Ale ať už se topíte v chaosu tisíců nezorganizovaných idejí, nebo v hlavě místo květnatých vět slyšíte jen bílý šum, myšlenková mapa je tím, co hledáte.

Co je myšlenková mapa?

Myšlenková mapa je grafická pomůcka k uspořádání idejí, jejich vztahů a souvislostí. V 60. letech 20. století s ní přišel britský autor Tony Buzan a dodnes je považována za jednu z nejlepších metod pro kreativní myšlení.

Myšlenková mapa

zdroj obrázku: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7f/Guru_Mindmap.jpg

Jak vytvořit myšlenkovou mapu?

Jedinými pomůckami potřebnými k vytvoření myšlenkové mapy je tužka a papír. Pokud dáváte přednost cestě techniky, můžete si vybrat některý z mnoha „mind mapping software“ z nichž jsou mnohé dostupné zcela zdarma. Výhodou prvního způsobu je rychlost, spontánnost a fakt, že už samotná činnost kreslení spojnic mezi idejemi stimuluje paměť. Elektronická verze mapy na druhou stranu poskytuje možnost vkládat obrázky a další přílohy a je možné ji sdílet online.

Základní postup:

  • hlavní motiv napište na střed papíru a zakroužkujte ho, případně k němu domalujte, nebo přiložte nějaký obrázek (pro lepší stimulaci mozku a podporu soustředění na dané téma)

  • když přijdete na nějakou souvislost s hlavním námětem, veďte od centrálního bodu linii zakončenou heslem (nebo jinou výstižnou informací) a dále je rozvětvujte – tak zajistíte, že se v asociační lince neztratíte, zároveň můžete později k jakémukoli „rozcestí“ přidat další linii

  • při mapování používejte různé barvy, ty také podněcují mozek a pomáhají mu si spojit okruhy, které k sobě barevně ladí

  • hlavní témata vyznačte velkými nebo tučnými písmeny

  • pokud později přijdete na spojitosti mezi body v jednotlivých větvích, propojte je třeba přerušovanou čárou doplněnou o krátké vysvětlení

  • Vytvořte si vlastní styl, který vám bdue blízky a příjemný.

Při budování struktury díla tak můžete například vytvořit myšlenkovou mapu pro každou z hlavních postav, pro jednotlivé zápletky i pro celý příběh jako celek. Můžete vytvořit jednu obrovskou mapu, nebo desítky menších, které pak propojíte v hlavních bodech.

Jedinou hranicí je vaše představivost.