Srovnávací analýza právního postavení účastníků individuálních pracovněprávních vztahů v právních řádech Anglie a Walesu a České republiky

Nakladatelství: Wolters Kluwer

Autor: Barbora Cowell

Ochrana: sociální DRM

Rok vydání: 2023

Jazyk: cs

Formát: EPUB | MOBI

Ukázka: epubmobi

Cena s DPH: 350 

Cena bez DPH: 350 

Objednané zboží bude nahráno v elektronické podobě na uživatelský účet Moje eKnihovna.
Platba kreditem je rychlá a bezpečná. Dobít kredit.

Kniha se zabývá porovnáním právního postavení subjektů základních pracovněprávních vztahů v právních řádech Anglie a Walesu a České republiky. Klade si za cíl zodpovědět výzkumnou otázku, v jakých ohledech by se český právní řád mohl inspirovat anglickou právní úpravou.

První část knihy shrnuje recentní vývoj v Anglii a Walesu ovlivňující stávající, jakož i budoucí podobu právní úpravy postavení subjektů základních pracovněprávních vztahů. Druhá část analyzuje základní třídění fyzických osob vykonávajících práci podle obou právních řádů. Třetí část rozebírá základní povinnosti subjektů základních pracovněprávních vztahů v obou právních řádech. Čtvrtá část se věnuje rozboru autorkou vybraných práv, jež pracovníkovi (tj. jak zaměstnanci, tak pracovníkovi v užším slova smyslu) přiznává anglické pracovní právo/právo sociálního zabezpečení, a následně porovnává tato práva pracovníka s korespondující právní úpravou českou. Pátá část se soustředí na rozbor autorkou vybraných práv, jež zaměstnanci přiznává anglické pracovní právo, a na následné srovnání těchto práv zaměstnance s odpovídající právní úpravou českou. Šestá část se zaměřuje na problematiku agenturního zaměstnávání v obou právních řádech. Sedmá část se zabývá klíčovými rozsudky anglických pracovních tribunálů/soudů, jež souvisejí s tématem této práce. V osmé části provádí autorka obecné srovnání anglické a české právní úpravy postavení subjektů základních pracovněprávních vztahů a zodpovídá výzkumnou otázku, v jakých ohledech by se český právní řád mohl inspirovat anglickou právní úpravou, a to shrnutím doporučení formulovaných v předchozích částech této práce.

Oproti české právní úpravě zavedlo anglické pracovní právo subkategorii pracovníků v užším slova smyslu („limb (b) workers“), kteří se nacházejí na pomezí mezi zaměstnanci a osobami samostatně výdělečně činnými a jimž je poskytována určitá, byť jen omezená pracovněprávní ochrana. Autorka doporučuje, aby byla do českého právního řádu zavedena nová kategorie fyzických osob vykonávajících práci, jež by představovala mezistupeň mezi kategorií zaměstnanců a kategorií osob samostatně výdělečně činných.

Můžeme Vám poradit?

Pokud jste nenašli všechny informace v popisu produktu, neváhejte nás kontaktovat. Rádi vám pomůžeme s výběrem.

Komentovat produkty smějí pouze registrovaní uživatelé.

Komentáře

Produkt nemá žádné komentáře.

Ze stejné kategorie