Přehrada Dalešice

Nakladatelství: E-knihy hned

Podtitul: Inženýrskogeologické podmínky přehrady Dalešice na řece Jihlavě v České republice

Autor: Doc. Otto Horský , Otto Horský , a

Ochrana: sociální DRM

Rok vydání: 2019

Počet stran: 116

Jazyk: ru

Formát: PDF2

Ukázka: pdf2

Cena s DPH: 299 

Cena bez DPH: 299 

Objednané zboží bude nahráno v elektronické podobě na uživatelský účet Moje eKnihovna.
Platba kreditem je rychlá a bezpečná. Dobít kredit.

Tato publikace je shrnutím výsledků inženýrskogeologického průzkumu pro naše největší vodní a energetické dílo, přehradu Dalešice. Její autor stál v čele průzkumných prací v posledních třech rozhodujících letech, od roku 1968 do 1970. Podařilo se mu prokázat, že plánovaná výstavba lehké betonové klenbové přehradní hráze by byla při daném projekčním řešení bezpečnostním rizikem. Z uvedeného důvodu  zaměřil poslední dva roky průzkumné práce  na výstavbu sypané zemní hráze.

Protože mezi odbornou veřejností přetrvávaly pochybnosti o správnosti tohoto řešení, bylo rozhodnuto výsledky inženýrskogeologického průzkumu podrobit expertíze v Gidroprojektu Moskva. Za tím účelem musely být všechny výsledky včetně obsáhlé závěrečné zprávy o průzkumu přeloženy do ruštiny. Moskevská expertiza prokázala vysokou kvalitu realizovaného  inženýrskogeologického průzkumu a dosažených výsledků a potvrdila správnost závěrů vybudování sypané kamenité přehrady s jílovým těsněním.

Autor považoval za vhodné předloženou závěrečnou zprávu naskenovat, doplnit dalšími údaji a předložit ji v ruském jazyce na světovém kongresu pro velké přehrady ICOLD,  který se ko-nal 17 července 2018 ve Vídni. Publikace obsahuje rovně obsáhlý odborný článek v angličtině pod názvem: Engineering-geological conditions of the Dalešice damsite on the river Jihlava a krátkou informaci v českém jazyce.

Tело плотины Далешице является самой высокой плотиной в Чешской Республике (100 м) и второй по величине подвесной дамбой в Европе (плотина Гура Апелор в Румынии достигает высоты 168 м). Свалка резервуара упакована с помощью технологии измельченного камня с глиняным уплотняющим сердечником. Он достигает размеров 384 м, длиной 350 м и шириной 8 м.

Cтроительство   Далешице началось в 1970 году и продолжалось восемь лет. Сначала была построена закругленная бетонная база для машинного отделения. Форма была выбрана для бетонной плотины. В более подробных геологических изысканиях было установлено, что окружающая среда не подходит для конкретной плотины, поэтому была выбрана насыпная дамба местных материалов. Средняя водонепроницаемая часть выполнена из глины.

Основной целью является источник технологической воды для Дуковanской АЭС, которая перекачивается из Мохельнского ВН, кратковременная перегрузка одного блока ЦЭДУ, пиковая выработка электроэнергии, долгосрочное выравнивание стока в реке, снижение пика наводнения в нижнем потоке, седиментация грязи и рекре-ационного использования. Совместно с водохранилищем Мохельнo, Далешицкая насосная электро-станция мощностью 4 × 120 МВт расположена под плотиной Далешице.

В этом файле я попытался в краткой форме обобщить опыт инженерно-геологических изысканий для нашей самой высокой плотиной Далешице, которая является основным звеном насосной гидроэлектростанции. Этот материал нельзя рассматривать как всеобъемлющую книгу, оценивая все аспекты, связанные с разведкой и проекти-рованием этого гидротехнического сооружения.

Следует помнить, что для выполнения этих чрезвычайно сложных строительных работ геологоразведочные и проектные работы проводились в течение десяти лет (с 1961 по 1970 годa), а само строительство продолжалось восемь лет, до 1978 года. Автор этой книги был во главе поисковых и подготовительных работ на решающем уровне в течение последних трех лет, с 1968 по 1970 годa. На этом последнем этапе было доказано, что строительство легкой бетонной плотины будет представлять собой серьезную угрозу безопасности, и поэтому былa построенa каменная плотина с глиняным уплотнением.

 

Můžeme Vám poradit?

Pokud jste nenašli všechny informace v popisu produktu, neváhejte nás kontaktovat. Rádi vám pomůžeme s výběrem.

Komentovat produkty smějí pouze registrovaní uživatelé.

Komentáře

Produkt nemá žádné komentáře.

Ze stejné kategorie