Po stopách valachov v Karpatoch

Nakladatelství: Tribun EU

Autor: Jan Novák , Ján Podolák , Iveta Zuskinová , Milan Margetín

Ochrana: sociální DRM

Rok vydání: 2014

Počet stran: 280

Jazyk: sk

Formát: PDF | PDF2

Ukázka: pdfpdf2

Cena s DPH: 150 

Cena bez DPH: 150 

Objednané zboží bude nahráno v elektronické podobě na uživatelský účet Moje eKnihovna.
Platba kreditem je rychlá a bezpečná. Dobít kredit.

Aj keď nám história mnohé skutočnosti neodhalila a stopy valachov v Karpatoch odvial čas, cieľom monografie bolo ich nájsť v historických dokumentoch a v dosiaľ zachovanom karpatskom salašníctve. Monografia má šesť častí, ktoré pojednávajú o geografických, krajinných, floristických a ekologických danostiach rozložitého karpatského horstva, o genéze a etnických súnáležitostiach karpatského salašníctva, o regionálnej diverzite salašníctva v priestore karpatského oblúku, o jeho vplyve na tradičnú kultúru a napokon o šľachtiteľských a plemenárskych výsledkoch v chove oviec na Slovensku. Je teritoriálne najcelistvejším, tematicky najkomplexnejším obrazom a obsahovo cenným prínosom k poznaniu jedinečného a európsky významného fenoménu, pre ktorý sa zaužívalo označenie karpatské salašníctvo. Dokumentuje v multidisciplinárnom zábere od 13. stor. špecifický kultúrnogeografický jav, ktorý je jedným z najpozoruhodnejších stránok karpatského horstva a ojedinelým obrazom o agrikultúrnej a ekologickej jedinečnosti karpatského salašníctva, pretože pri jej koncipovaní sa stretli renomovaní špecialisti z príslušných vedných odborov. Sprostredkováva výsledky bádateľského úsilia v odvetviach prírodných, poľnohospodárskych a sociálnych vied: geografov, historikov, etnológov, jazykovedcov, enviromentalistov, poľnohospodárskych a ďalších špecialistov. Čitateľ má možnosť prostredníctvom textu prepojeného s archívnym dokumentačným materiálom a fotografiami zo súčasnosti vstúpiť do magického sveta Karpát a vidieť krásu pastierskych tradícii a salašníctva, ktorá sa prejavuje prostredníctvom materiálnej a duchovnej kultúry.

Můžeme Vám poradit?

Pokud jste nenašli všechny informace v popisu produktu, neváhejte nás kontaktovat. Rádi vám pomůžeme s výběrem.

Komentovat produkty smějí pouze registrovaní uživatelé.

Komentáře

Produkt nemá žádné komentáře.

Ze stejné kategorie