Bolzanovo pojetí národa v kontextu osvícenství a romantismu

Nakladatelství: Michal Beran - První bruntálské nakladatelství

Autor: Libor Martínek

Ochrana: sociální DRM

Rok vydání: 2023

Počet stran: 35

Jazyk: cs

Formát: EPUB | MOBI | PDF2

Ukázka: epubmobipdf2

Cena s DPH: 100 

Cena bez DPH: 91 

Objednané zboží bude nahráno v elektronické podobě na uživatelský účet Moje eKnihovna.
Platba kreditem je rychlá a bezpečná. Dobít kredit.

Tato práce původně vznikla v rámci našeho doktorského studia dějin české literatury na FF MU v Brně. Volba tématu nám umožnila lépe porozumět některém velmi specifickým otázkám osvícenství a raného romantismu v Čechách. Později bylo zvažováno její polské vydání v některém odborném časopise, k čemuž byl určen také posudek prof. Ignacyho Fiuta z Krakova. K vydání nakonec nedošlo, jelikož se nenašel vhodný překladatel a ani potřebné finanční prostředky, které by uhradily honorář za poměrně náročný translační výkon. Vydavatelské recenze pro českou edici této naší případové studie se ujal filozof Mgr. Marek Timko, Ph.D. Oběma recenzentům za jejich ochotu děkujeme.
Posléze se v tisku objevila komplexnější odborná práce Hany Šmahelové Bernard Bolzano a české národní obrození (Český časopis historický, 2002, č. 1), takže jsme zanechali našeho úsilí o vydání dílčí studie o Bolzanovi v polském odborném prostředí, která by však mohla oživit zájem o tuto významnou filozofickou osobnost, jež by se mohla setkat se zájmem polských vědců z oblasti humanitních i přírodovědných disciplín.
Mnohé Bolzanovy myšlenky, uváděné v této práci, se však mohou jevit podnětné i dnes. Například o vlastenectví a lásce k rodné zemi, vzájemně plodné, spolupráce národů bez vzájemného utlačování, napadání apod. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli ji vydat v českém prostředí ve formě e-knihy, aniž jsme její verzi z roku 2009 aktualizovali. To, co považujeme za důležité, v ní bylo řečeno v dostatečné míře.

V Opavě 26. 12. 2022.

Libor Martinek

Můžeme Vám poradit?

Pokud jste nenašli všechny informace v popisu produktu, neváhejte nás kontaktovat. Rádi vám pomůžeme s výběrem.

Komentovat produkty smějí pouze registrovaní uživatelé.

Komentáře

Produkt nemá žádné komentáře.

Ze stejné kategorie