Ateliér J. Mulač

Nakladatelství: Národní muzeum

Podtitul: Jan a Josef Mulačovi, fotografové kulturního života Prahy 1870–1914

Autor: Eva Paulová

Ochrana: sociální DRM

Rok vydání: 2023

Počet stran: 1632

Jazyk: cs

Formát: PDF2

Ukázka: pdf2

Cena s DPH: 2 260 

Cena bez DPH: 2 260 

Objednané zboží bude nahráno v elektronické podobě na uživatelský účet Moje eKnihovna.
Platba kreditem je rychlá a bezpečná. Dobít kredit.

Fotoateliér Jana Mulače představoval pražskou špičku především v 80. a 90. letech 19. století, a to hlavně pro umělce a zanícené vlastence. Největším přínosem Jana Mulače je především jeho úzká spolupráce s Prozatímním a Národním divadlem stejně jako s koncertními interprety domácími i zahraničními. Kromě toho se pohyboval ve společenských kruzích kolem Vojty Náprstka, rodiny Fričovy ad. Na tvorbu svého strýce navázal Josef Mulač, jehož zásluhou byla zachována alespoň část rozsáhlého archivu negativů Jana Mulače, doplněného o významné negativy vlastní. Kniha soustřeďuje několik tisíc negativů a pozitivů ze sbírek Národního muzea, Literárního archivu Památníku národního písemnictví, Archivu Národního divadla i z dalších archivů. muzeí a soukromých sbírek. V mnoha případech nebyly dosud publikovány nebo správně určeny. Přináší nové poznatky o historii ateliéru a jeho sídel.

Jan Mulac’s photographic studio represented the top of Prague at a certain period, especially in the 1880s and 1890s, mainly for artists and avid patriots. Jan Mulac’s greatest contribution was his close collaboration with the Provisional and National Theatre, as well as with concert performers both domestic and foreign. In addition, he moved in social circles around Vojta Náprstek, the Frič family, etc. Josef Mulač consciously continued the work of his uncle and his main merit is the preservation of at least part of the many thousands of Jan Mulac’s negatives, supplemented by important negatives of his own. The book brings together several thousand negatives and positives from the collections of the National Museum, the Literary Archive of the Memorial of National Literature, the Archive of the National Theatre and other archives, museums and private collections. In many cases they have not yet been published or correctly identified. Brings new insights into the history of the studio and its residences.

Můžeme Vám poradit?

Pokud jste nenašli všechny informace v popisu produktu, neváhejte nás kontaktovat. Rádi vám pomůžeme s výběrem.

Komentovat produkty smějí pouze registrovaní uživatelé.

Komentáře

Produkt nemá žádné komentáře.

Ze stejné kategorie