Aktualizácia III/1 - 13. dôchodok, Sociálne poistenie, Dôchodkové sporenie

Nakladatelství: Poradca s.r.o.

Podtitul: Peňažné príspevky ZŤP, Životné minimum

Autor: neuveden , Doc. Otto Horský

Ochrana: sociální DRM

Jazyk: sk

Formát: PDF2

Ukázka: pdf2

Cena s DPH: 169 

Cena bez DPH: 169 

Objednané zboží bude nahráno v elektronické podobě na uživatelský účet Moje eKnihovna.
Platba kreditem je rychlá a bezpečná. Dobít kredit.

Úplné znenie uvedených zákonov po novele s účinnosťou od 1.4.2020. Publikácia je prehľadne štruktúrovaná a zmeny v zákonoch sú v texte zreteľne vyznačené. 1. Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení 2. Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení 3. Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime 4. Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého V zákone o sociálnom poistení sa rozšíril okruh dôchodkových dávok, ktoré sa poskytujú z dôchodkového poistenia o novú dôchodkovú dávku – 13. dôchodok. Uvedený dôchodok dostanú všetci dôchodcovia bez rozdielu. V zákone sa zaviedli aj podmienky nároku na 13. dôchodok a jeho výplatu. Sumy 13. dôchodku sa určili v závislosti od priemerných mesačných súm príslušných dôchodkových dávok vykázaných Sociálnou poisťovňou k 31. decembru kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, v ktorom sa určuje suma 13. dôchodku. Poberateľovi starobného dôchodku sa teda napríklad vyplatí 13. dôchodok v priemernej sume starobného dôchodku vykázanej k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka a poberateľovi sirotského v priemernej sume sirotského dôchodku. Na účely určenia sumy 13. dôchodku poberateľov invalidných dôchodkov sa rozlišuje medzi priemernou sumou invalidného dôchodku poistenca, ktorého pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 % a priemernou sumou invalidného dôchodku poistenca, ktorého pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je najviac 70 %.

Můžeme Vám poradit?

Pokud jste nenašli všechny informace v popisu produktu, neváhejte nás kontaktovat. Rádi vám pomůžeme s výběrem.

Komentovat produkty smějí pouze registrovaní uživatelé.

Komentáře

Produkt nemá žádné komentáře.

Ze stejné kategorie