100 otázek a odpovědí Cestovní náhrady, Společnost s.r.o.

Nakladatelství: Poradca s.r.o.

Autor: Barbara Nesvadbová

Ochrana: sociální DRM

Počet stran: 81

Jazyk: cs

Formát: PDF2

Ukázka: pdf2

Cena s DPH: 199 

Cena bez DPH: 199 

Objednané zboží bude nahráno v elektronické podobě na uživatelský účet Moje eKnihovna.
Platba kreditem je rychlá a bezpečná. Dobít kredit.

Obsah: - Cestovní náhrady - Stravné zaměstnanců - Automobil - Zisk - Ztráta - Vznik - Zánik - Převod podílu obchodní společnosti Cestovní náhrady – Novela ZDP zavedla další formu podpory stravování zaměstnanců, tzv. stravenkový paušál. Jaká pravidla platí při poskytování stravenek a stravenkového paušálu a při poskytování náhrad cestovních výdajů při pracovních cestách přinášíme formou praktických řešení. Společnost s.r.o. – Praktické rady týkající se využití zisku s.r.o. v dalším podnikání, řešení ztráty, vznik, zánik a převod obchodních podílů společnosti s.r.o. Titul obsahuje: 100 Otázek a odpovědí je odborná publikace, která přináší 6x ročně odpovědi a řešení z účetní, daňové, mzdové a personální praxe související s novelami zákonů. Každá publikace obsahuje otázky a odpovědi na 2 aktuální témata, které reagují v daném období na novelizované zákony. Cestovní náhrady Základní platná právní úprava poskytování náhrad cestovních výdajů při pracovních cestách zaměstnanců je obsažena v sedmé části zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. Novela zákoníku práce zavedla další formu podpory stravování zaměstnanců, a to peněžitý příspěvek na stravování, tzv. stravenkový paušál. V roce 2021 tak mohou zaměstnavatelé poskytovat svým zaměstnancům daňově zvýhodněné stravování ve třech formách: - zajištění stravování ve vlastním stravovacím zařízení, - zajištění stravování prostřednictvím jiných subjektů (zahrnujeme sem i poskytování stravenek), - a poskytování peněžitého příspěvku na stravování. Společnost s.r.o. Společnost s ručením omezeným je společnost, za jejíž dluhy ručí společníci společně a nerozdílně do výše, v jaké nesplnili vkladové povinnosti podle stavu zapsané ho v obchodním rejstříku v době, kdy byli věřitelem vyzváni k plnění. Podíl společníka ve společnosti s ručením omezeným se určuje podle poměru jeho vkladu na tento podíl připadající k výši základního kapitálu, ledaže společenská smlouva určí jinak. Společenská smlouva může připustit vznik různých druhů podílů. Podíly, se kterými jsou spojena stejná práva a povinnosti, tvoří jeden druh. Podíl, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti, je podíl základní. Určí-li tak společenská smlouva, může společník vlastnit více podílů, a to i různého druhu. Upraví-li společenská smlouva podíly, se kterými není spojeno hlasovací právo, není tím dotčeno ustanovení § 171 odst. 2. Ve společnosti musí být alespoň jeden podíl, se kterým je spojeno hlasovací právo. Věnujeme se problematice Společnosti s.r.o., kde najdete praktické rady týkající se využití zisku s.r.o. v dalším podnikání, řešení ztráty, vznik, zánik a převod obchodních podílů společnosti s.r.o.

Můžeme Vám poradit?

Pokud jste nenašli všechny informace v popisu produktu, neváhejte nás kontaktovat. Rádi vám pomůžeme s výběrem.

Komentovat produkty smějí pouze registrovaní uživatelé.

Komentáře

Produkt nemá žádné komentáře.

Ze stejné kategorie