Adam Zdeněk

Adam Zdeněk
ŽánrOdborná literatura, humanitní vědy
Rok narození1953
Místo narozeníBrno
Oficiální stránkyhttp://www.muni.cz/med/people/1830

Životopis Adam Zdeněk

Nejvýznamnější publikace:

Adam Z, Elbl L, Vorlíček J, Hájek R , Hájek D, Hejlová A, Králová E, Novotná H, : Behandlung des therapierefraktären multiplen Myeloms mit Vincristin, Adriamycin, Dexamethason und wiederholten Gaben von Cyclophosphamid (C-VAD). Acta Med Austriaca, vol. 21, 1994, č. 4, s.111-115

Adam Z, Hájek R, Mayer J, Ščudla J, Vorlíček J a kol.,: Mnohočetný myelom a další monoklonální gamapatie. Brno, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, 1999, 370 s.

Adam, Z., Vorlíček, J.: Hematologie II. Přehled maligních hematologických nemocí. Praha, Grada 2001. 678 s.

Adam Z., Vorlíček J., Vaníček J. a kol. Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. Praha, Grada Publishing, 2002, 612 s.

Adam Z., Vorlíček J., Koptíková J. a kol.: Obecná onkologie a podpůrná léčba. Praha, Grada 2003.

Adam Z., Vorlíček J., Vaníček J. a kol. Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. II. přepracované a doplněné vydání. Praha, Grada 2004.


eKnihy Zdeněk Adam