Šolc Vladislav

Šolc Vladislav

Životopis Šolc Vladislav

Mgr. Vladislav Šolc je klinicky psycholog, psychoterapeut

Licencovaný klinický adiktinolog, licencovaný nezavislý supervizor a celo-národně (USA) certifikovaný psychoterapeut.

Vystudoval klinickou psychologii na FF UK v Praze. Momentálně působi v Glendale (Wisconsin) a Chicagu (Illinois), kde pracuje jako soukromý psychoterapeut a supervizor. Rovněž pracuje pro Aurora Healtcare jako psycholog a poradce pro léčbu závislostí. Kandidat na jungovského analytika (Praha, Brno, Chicago).

Autor knih Archetyp Otce (Triton, 2009), Psyche Matrix Realita (Amos, 2007), Kapitoly psychologie v Občanské nauce pro střední školy a střední odborná učiliště (SPN, 2003). Je autorem mnoha článků pro Psychologie dnes, MF Dnes, Ekonom, Psychoterapie aj. Momentálně pracuje na své další knize: In nomine patris (aneb fanatismus z perspektivy analytické psychologie).


eKnihy Vladislav Šolc