UKÁZKA: Zkoušky odborné způsobilosti dle požadavků ČNB - všechny investiční nástroje. 2. část

Nakladatelství: Škola Investora

Cena s DPH: ZDARMA

Cena bez DPH: ZDARMA

Testy:

 • ČNB - 1. základy finanční analýzy podniku a finančního účetnictví (rozvaha, výkaz zisků a ztrát)
 • ČNB - 1.2 pokročilé investiční strategie
 • ČNB - 2. základy rozboru finančních výkazů (vlastní a cizí kapitál, zadluženost, rentabilita)
 • ČNB - 2.2 rizika ostatních investičních nástrojů a možnosti zajištění proti nim
 • ČNB - 3. hlavní finanční ukazatele (ukazatele rentability, likvidity, zadluženosti)
 • ČNB - 3.3 charakteristika akcií, druhy (prioritní a kmenové), forma (na jméno a na majitele), podoba (listinné a zaknihované), samostatně převoditelná práva
 • ČNB - 4. základní makroekonomické ukazatele, indexy regulovaných trhů, základní principy technické, fundamentální a jiné analýzy a využití jejich výsledků
 • ČNB - 4.10 kombinované nástroje (například opce na futures, opce na swapy, forwardový swap, investiční certifikát, který je derivátem)
 • ČNB - 4.11 základy oceňování derivátů
 • ČNB - 4.3 vypořádání obchodů s deriváty, marže a kolaterál, obchodování s deriváty, regulace obchodů s deriváty
 • ČNB - 4.4 opce – pojem, uplatnění, call a put opce, krátká a dlouhá pozice, americká a evropská opce, vnitřní a časová hodnota, bod zvratu, standardizace opcí (realizační cena, datum vypršení opce, typy, velikost kontraktu, prémie), základní opční pozice, opční strategie, kryté a nekryté opce, oceňování opcí
 • ČNB - 4.5 forwardy a futures – pojem, uplatnění, druhy (například měnové futures, futures na akcie a dluhopisy, futures založené na indexech kurzů akcií, FRA), marginové obchody, vypořádání
 • ČNB - 4.6 swapy – pojem, uplatnění, druhy (úrokový swap, měnový swap, koktejlový swap, akciový swap), vypořádání
 • ČNB - 4.7 Contract for difference (CFD)
 • ČNB - 4.8 komoditní deriváty (například deriváty na suroviny, průmyslové a zemědělské produkty)
 • ČNB - 4.9 exotické deriváty (například deriváty na klimatické ukazatele, přepravní tarify, emisní povolenky)
 • ČNB - 5. teorie portfolia, teorie kapitálového trhu, teorie arbitrážního oceňování, teorie efektivního trhu, vliv psychologie na finanční trhy
 • ČNB - 6.2 způsoby oceňování akcií (nominální, emisní a tržní hodnota), emisní ážio, vyjádření jejich výnosu
 • ČNB - 7.2 základní daňová problematika související s investováním do ostatních investičních nástrojů

II. Tematické oblasti potřebných znalostí pro jednání se zákazníkem v rámci poskytování investičních služeb týkajícího se všech investičních nástrojů uvedených v § 3 odst. 1 zákona

Můžeme Vám poradit?

Pokud jste nenašli všechny informace v popisu produktu, neváhejte nás kontaktovat. Rádi vám pomůžeme s výběrem.

Ze stejné kategorie