Vega Lope

Vega Lope
ŽánrLiteratura světová - romány, dramata, komedie
Rok narození1562
Měsíc narozeníListopad
Den narození25
Místo narozeníMadrid
Rok úmrtí
Měsíc úmrtíSrpen
Den úmrtí27
Místo úmrtíMadrid

Životopis Vega Lope

Lope de Vega (též Félix Lope de Vega Carpio či Lope Félix de Vega Carpio) byl španělský dramatik, básník a prozaik.

Studoval teologii a filozofii. Je mu připisováno přibližně 2000 her, z nichž se dochovalo 425. Mezi nejlepší se řadí zejména jeho historická dramata, která mají složité zápletky a rušný děj, s častým motivem cti. Vytvářel dramata „pláště a kordu“ a je zakladatelem nového dramatu jménem španělská komedie, což je veršované drama, kde se mísí tragické a komické prvky, rozdělené do tří částí.

Studoval na jezuitské koleji v Madridu, ale ve dvanácti letech utekl z domova a vstoupil do služeb ávilského biskupa. Ve třinácti letech napsal svoji první divadelní hru. Po krátký čas studoval na univerzitě, prošel i armádou v níž se účastnil invaze do Anglie, poté žil ve Valencii. Prožíval mnoho milostných vztahů (a to i v době, kdy se stal knězem). Byl dvakrát ženatý, ale k hlavní událostí v jeho životě došlo v roce 1634, kdy mu královský komorník unesl dceru. O rok později Lope de Vega zemřel. Za jeho rakví šel celý Madrid.

Napsal 2 000 prací, z nichž se dochovalo asi 470, a o 314 z nich je jisté, že je skutečně napsal on. Psal náboženské hry Narození Kristovo, Stvoření světa, pastýřské hry Zamilovaný Amor, národní komedie s náměty antické a jiné historie Vypálený Řím, Velikost Alexandrova, Císařská koruna, Koruna Otakarova, Hvězda sevilská, Ovčí pramen, Velkovévoda moskevský, mravoličné komedie Zahradníkův Pes, Chytrá milenka, Nevšímavost dělá divy, Učitel tance, Vzbouření v blázinci, komedie pláště a dýky Rytíř Olmeda, pastýřské romány Arcadia, Betlemští pastýři, La Dorotea

Ovčí Pramen(Fuente Ovejuna [fuente ovechuna]) (1619) – Lope de Vega čerpá ze skutečných událostí, které se odehrály v r. 1476 – snaha o sjednocení Španělska. Jedná se o tříaktovou veršovanou divadelní hru s prvky jak tragickými, tak komickými (tzv. španělská komedie). Dílo dostalo název podle svobodné vesnice, která se vzbouří, protože komtur Goméz, představitel rytířského řádu, neuznává svobodná práva vesničanů, pronásleduje její obyvatele a znásilňuje ženy sedláků. Proto je zabit. Král vyšle do vsi soudce dona Rodriga, aby vraha potrestal. Obyvatelé se však na soud připraví. Na otázku, kdo je vrahem, zazní společná odpověď: „My, Fuente Ovejuna!“ Autor vyzdvihuje kolektivitu, čest a morálku vesničanů, zdůrazňuje právo na lidskou důstojnost. Jednota vesničanů tak zmaří vykonání trestu.

Komedie pláště a dýky Lope de Vega je považován za tvůrce komedie pláště a dýky. Komedie pláště a dýky čerpá náměty ze šlechtické společnosti, přináší témata,jako jsou láska, čest, žárlivost. Nezajímá se o prostředí a okolnosti, ale plně se soustřeďuje na zápletku. V těchto hrách autor tímto prostřednictvím kritizuje společenskou morálku, poukazuje na nerovné postavení jednotlivých vrstev. Jeden z příkladů této komedie je Rytíř z Olmeda.

La Dorotea Je nejcenějším románem Lope de Vegy. Obsahuje autobiografické prvky a zrcadlí se v něm Vegovy skandály s Elenou Osoriovou.