Abrhám Josef

Abrhám Josef

Životopis Abrhám Josef

Doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D. působí od r. 2003 na Katedře světové ekonomiky Fakulty mezinárodních vztahů VŠE. Vyučuje předměty v oblasti evropské integrace. Přednáší také v angličtině v kurzech pro výměnné zahraniční studenty. Zpracoval několik knižních monografií, které jsou využívány jako učební texty k výuce předmětů v rámci bakalářského a magisterského studia. Od roku 2007 je vědeckým pracovníkem výzkumného záměru FMV. Zúčastnil se osmi vědecko-výzkumných projektů, z toho jednoho mezinárodního. Byl řešitelem grantového projektu GA ČR. Pracoval také ve dvou výzkumných a expertních projektech pro státní sektor (MZV ČR a MZe ČR). Je autorem nebo spoluautorem 5 monografií a vysokoškolských učebnic (z toho jedné v anglickém jazyce), 2 statí v odborných časopisech s nenulovým impakt faktorem a 24 statí v odborných recenzovaných časopisech (z toho 7 v zahraničí). S příspěvkem vystoupil na 18 mezinárodních konferencích. Je členem Rady České asociace evropských studií a na VŠE zastává funkci ředitele Centra evropských studií. Působí v redakčních radách odborných recenzovaných časopisů Současná Evropa a Politické vědy.