Knihovnou roku 2017 se stala knihovna městyse Křtiny

8.1.2018

Ocenit lze ledacos, knihu, autory nebo také rovnou knihovnu. U ocenění knihoven přitom platí, že jeho cílem je vyjádřit veřejné uznání knihovnám, jejich pracovníkům a samotným obcím za úsilí o rozvoj čtenářství a služeb v knihovnických oblastí.

Ocenění knihoven je přitom obvykle finanční a slouží na další podporu dané knihovny. V roce 2017 získala ocenění v základní knihovně v hodnotě 70 000 korun knihovna městyse Křtiny, která se nachází v Jihomoravském kraji.

Knihovna se pyšní zrekonstruovanými prostory, plně funkčním interiérem s příjemným a atraktivním prostředím. Je zřejmý i rychle rostoucí počet uživatelů knihovny a kvalifikací pracovnic v knihovně. Knihovna poskytuje odborné knihovnické služby a spolupracuje s různými spolky.

Knihovna velice dobře funguje také po stránce elektronické, kde pravidelně zveřejňuje všechny potřebné informace a nejenom, že má zcela aktuální stránky na sociální sítí, ale také je běžným jevem dotazník spokojenosti čtenářů a zcela běžné jsou i návštěvy zajímavých hostů.

Knihovna si určitě ocenění zasloužila, přesto je nutné konstatovat, že v České republice existuje mnoho dalších knihoven, které též velice dobře fungují a zasloužily by také ohodnocení, díky kterému by mohly své služby dále rozvíjet.