Knihovna, výstavy i expozice v Domažlickém pivovaru

13.12.2016

Bývalý pivovar v Domažlicích je z velké části nevyužitou historickou budovou, a proto by mohl posloužit mnohem lepším způsobem, a to například jako knihovna, kulturní centrum nebo společenské prostory. Právě o tuto inovaci se pokouší i domažlická radnice, která se snaží na přestavbu získat potřebné dotace. V centru města by tak na místě historického pivovaru stál společensko-kulturní areál. Přestavba by však vyžádala investice v řádu desítek milionů korun.

V první řadě je v plánu výstavba tří expozic, vybudování komunitního centra a realizace dvoupodlažní knihovny. K tomu poslouží zejména zrekonstruovaný Hvozd, jež slouží jako Kulturní centrum – Pivovar Domažlice.

Na realizaci celého projektu se snaží vedení získat peníze z Programu přeshraniční spolupráce a zaplatit z nich rekonstrukci části pivovaru. Právě na zahraniční spolupráci se podílí i německá strana, a to zejména proto, že se jedná o Česko-barovské dědictví. Tvůrci mají představu, že se v těchto prostorách objeví informace o pivovarském provozu, či sklářství v Českém lese. Nemá však chybět ani představení česko-bavorské historie a dějiny města nebo téma husitství.

Celá rekonstrukce by měla obsahovat investice za více jak 30 mil. korun, z čehož dotace by měla tvořit zhruba 22 milionů českých korun. V této chvíli však není zřejmé, jestli potřebné dotace na rekonstrukci město získá.

Zatímco setkávání obyvatel v kulturním, společenském nebo vzdělávacím kontextu, které jsou určeny na pomoc sociálně znevýhodněným obyvatelům, bude ještě chvíli trvat, v současné době je možné ve Hvozdu, zrekonstruované části domažlického pivovaru, již nyní najít výstavu o historii pivovarnictví a vaření piva v tomto regionu.

Obyvatelé se díky dotacím mohou těšit nejenom na knihy, ale také restauraci, galerii a zejména minipivovar. Prostory dokonce nabízejí také prohlídky a program pro dětské skupiny, přičemž jsou prostory zcela bezbariérové a vstup je zdarma.